Connect with us

Uudised

Valla järgmise aasta eelarve – konservatiivne ja tasakaalus

EKRAANIKUVA
Eile andis Hiiumaa vallavalitsus vallavolikogule üle valla 2021. aasta eelarve projekti, mille kogumaht ehk põhitegevuse tulud on 15,3 miljonit eurot, põhitegevuse kulud 14,1 miljonit eurot.
Eelarve on konservatiivne ja tugevatel jalgadel, kirjutab Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja.
Käesoleva aasta läbiv märksõna on olnud COVID-19 – see tõi kaasa majanduslanguse ning tekitab teatavat ebakindlust ka järgmise perioodi puhul. Kuigi üha enam räägitakse vaktsiinist, on mitmete tegevusvaldkondade toimimine häiritud või suisa peatunud. Seda arvestades on vallavalitsus eelarveprojektis lähtunud konservatiivsest vaatest, prognoosides tulumaksu 4,5 protsenti vähem kui 2019. aastal tegelikult laekus.
Lõppeval aastal oli majanduslik tagasilöök Hiiumaa jaoks siiski väiksem, kui kevadel arvasime. Eelmisel aastal planeerisime üksikisiku tulumaksu laekumise kasvu tõusu ligi 5 protsenti, lisaeelarvega aga vähendasime laekumist võrreldes kinnitatud eelarvega 7 protsenti.Tegelikult laekus tänavu kümne kuuga vallale üksikisiku tulumaksu 3,5 protsenti enam kui mullu samal perioodil.
Kui positiivne trend jätkub, oleme valmis eelarveprojekti selle menetlemise käigus optimistlikumaks korrigeerima, see tähendab tulude laekumist suurendama.
Investeeringud
Investeeringuteks planeerib vallavalitsus järgmisel aastal 7,6 miljonit eurot. Suuremad investeeringud on kindlasti rohkem kajastust leidnud, ent oluline on, et eelarve haarab saart tervikuna, arendused puudutavad kõiki saare piirkondi ning haaratud on erinevad valdkonnad.
Oluline on, et Hiiumaa vald võtab ette munitsipaalüürielamu rajamise Kõrgessaare alevikku. Teeme seal Kred­Exi toel korda vana hoone, millega saab osavald juurde üle kümne kaasaegse korteri. Vald soovib munitsipaalkorterite rajamisega anda Kõrgessaare piirkonnale uut hoogu – elamispinnad on muuhulgas seotud ka kooli ja lasteaia kestlikkusega. Ühtlasi võiks see olla eeskujuks, korrastamaks muidki kasutuseta seisvaid hooneid.
Paladel valmistame ette spordihoone projekti, kavas on muuta hoone energia­tõhusaks ja soojapidavaks.
Hooldekeskus Tohvri saab uuel aastal alustada laienemise teise etapi projekteerimisega. Sellega lisandub hooldekodule eraldi dementsete klientide osakond, mille järgi on vajadus. Ühtlasi tähendab see, et piirkonda lisandub taas töökohti.
Regionaalpoliitiliselt väga oluline on hajaasustus­programmi vahendite suurendamine kolmandiku võrra. Järgmisel aastal saab vald rahuldada sellevõrra enam taotlusi, et parandada rohkemate kodude elamistingimusi.
Ülesaarelise haardega on ka tänavavalgustusvõrgu üleviimine energiasäästlikele LED-lampidele ja taastuvenergiaallikate toitele. Nii jätkame muuhulgas bussipeatuste valgustamist päikesepaneelide abil.
Hiiumaa jäätmejaama on kavas rajada vaheladustamise plats, vahetada välja konteinerpark ning rekonstrueerida jäätmepress ja kontori­hoone.
Igapäevaelu investeeringud
Kõike eelnevat tehakse selleks, et luua paremad tingimused saarel elamiseks ning siin tegutsemiseks. Samas on väga oluline, et panustaksime jätkuvalt ka sinna, kus juba täna iga päev toimetame. Üks märksõna on haridusvaldkond.
Üks eesmärke on, et igas haridusasutuses on lastele vahepalaks värsked puu- ja köögiviljad ning köögis kasutaksime maksimaalselt kohalikku ja mahetoitu. Hoiame korras ja rajame koolide ja lasteaedade juurde uusi taimeaedasid või -peenraid.
Samuti väärtustame liikumis­harjumusi meie koolides ja lasteaedades. Nii kavandame ja rajame sisetervise­radasid või liikumis­alasid ning parendame võimalusi aktiivsete õue(vahe)tundide pidamiseks. Neid täiendavad avalikud mänguväljakud, viimane valmis just äsja Suure­mõisas.
Emmastesse soetatakse rularambid ehk saare noorte jaoks tekkib veel üks rulapark.
Sümboolse tähendusega on kolmanda rühma taas­avamine Emmaste lasteaias. See on kinnituseks, et Hiiumaale soovitakse (tagasi) elama tulla, kuna Hiiumaa sündide arv ei ole kasvanud, ent laste arv lasteaedades küll.
Käina lasteaias rajatakse jalgrataste hoidmiseks katuse­alused ja Vigri lasteaia õueala ootab ees suurem renoveerimine. Palade lasteaed saab õuevalgustuse ning Palade kooli ja spordihoone vahelisele alale rajatakse samuti valgustus. Nii nagu sel suvel Emmastes tehtud sai.
Kui Kärdla põhikool tähistas äsja juubelit, siis Emmaste põhikool peab suvel 100. sünnipäeva. Suuremõisa koolil täitus 100 aastat töötamist mõisahoones ning Lauka kooli, mis suvel tähistab 120 eluaastat, ootab sügisel lõppenud välisfassaadi tööde järel uuel aastal ees sise­ruumide remont.
Juubeliaasta on ka Kärdla raamatukogul, millel täitub 150. tegutsemisaasta. Uuenduslikult rajatakse sinna järgmisel aastal elektrooniline läbipääsusüsteem, mis tähendab, et raamatukogu saab külastada ka siis, kui töötajat majas ei ole.
Käina raamatukogu aga soetab laenutusautomaadi, mis on pakiautomaadile sarnase tööpõhimõttega ja samuti laenutusvõimalusi laiendab.
Kokkuvõtteks
Eelarve koostamise protsess ei ole maailmamajanduse ettearvamatuse tõttu olnud lihtne. Eelarve projekt aga annab kinnitust, et suudame teha nii suuri asju nagu Hiiumaa Spordikeskus kui tagada ka igapäevaelu olulise arengu.
See annab kindluse ka igapäevase toimetuleku mõttes, samas loob eeldused arenguteks ja annab usku saare elanike arvu kasvuks.

Veel lugemist:

Pääste

Esmaspäeval kell 10.34 teavitati häirekeskust, et Kärdlas Põllu tänaval on põlema süttinud katlamaja. Päästjad selgitasid välja, et põleng on korstna ja seina vahel ning...

Uudised

Turul tegutsevad ettevõtjad imestavad, et kui plaanitud riigimaja kerkib alles kahe aasta pärast, poleks olnud põhjust lammutamisega kiirustada. Turul müüjad peavad aga tegevuse lõpetama...

sport

Laupäeval toimunud Paluküla maastikujooksu põhidistantsil olid parimaad Anni Kingsepp ja Karl Johan Kastein. Osalejaid jagus ka lühematele radadele jooksma ja matkama. Täpsemad tulemused leiab...

Arvamus

Mõned aastad tagasi tegin ühe suure Saksa telekanali jaoks filmi Kihnu majakavahist Ellyst, kes pidas lisaks majakavahi ametile veel kodumajutust, tegi seepi ja jäätist,...