Jälgi meid

UUDISED

Hea tulumaksulaekumine lubab eelarve mahtu kasvatada

Hiiumaa vallavalitsus tegi valla 2021. aasta eelarvesse, mis vallavolikogus tuleb teisele lugemisele 18. veebruaril, mitmeid muudatus­ettepanekuid.
Peamine muudatus on seotud tuludega ehk tulumaksu laekumisega. Käesoleva aasta eelarve koostamine algas sügise hakul, mil koroona­kriisi mõju majandusele polnud lõpuni selge. Praegu saame tõdeda, et Hiiumaal on üle keskmise hästi läinud.
2020. aasta tegelik tulumaksu laekumine Hiiumaa vallas oli 9 miljonit 580 000 eurot, mis on 7% enam kui oli planeeritud aasta lõpul korrigeeritud eelarves ja üle 5% enam kui laekus
2019. aastal. Vastavalt 9,6 miljonit eurot 2020. ja ligi 9,1 miljonit eurot 2019. aastal.
Ka aasta 2021 on hästi alanud – esialgsetel andmetel kasvas tulumaksu laekumine jaanuaris 4%, võrreldes 2020 jaanuariga.
Hiiumaa majanduse kindlast seisust räägib ka statistika­ameti värske info, et Hiiumaa brutopalgad kasvasid 2020. aastal Eesti keskmisest kiiremini.
Eelarve kasvab 5 protsenti
Volikogule esitatud eelnõu kohaselt on valla selle aasta eelarve kogumaht 32,76 miljonit eurot, mis on 5% enam kui aasta eest. Sealhulgas on põhitegevuse tulude maht 16,2 miljonit eurot ja põhitegevuse kulude maht 14,7 miljonit eurot, investeerimistegevus 7,9 miljonit eurot ja põhivara soetus 16 miljonit eurot.
Seoses oodatust parema tulumaksulaekumisega teeb vallavalitsus ettepaneku eelarves tulumaksu laekumist korrigeerida, prognoosides 2021. aasta tulud 2020. aasta tasemel. See tähendab ligikaudu 820 000 lisaeurot, millest kolmandik suunatakse investeeringuteks ja kaks kolmandikku põhitegevuse kuludeks.
Olulisemad muudatused
Kui tulumaksu laekumine suureneb, siis riigi toetus Hiiumaa vallale väheneb – toetusfond 92 000 euro võrra. Sellest enam kui kolmandiku moodustab õpetajate tööjõukulude toetus, millise osa katab nüüd vald.
Samas on lisandunud nn katuseraha ehk riigieelarveline toetus Kõrgessaare laste­aiale ja Sõru muuseumile.
Emmastes on eelarvesse muuhulgas lisatud põhikooli välisukse välja vahetamiseks ning Leisu seltsimaja veepuhastussüsteemi uuendamiseks vajalikud summad. Lisaks suurendatakse investeeringuid teedesse.
Käinas suurenevad Tuuletorni tulud ja kulud. Olulisem muudatus on veel omavahendite lisamine Käina kultuurikeskuse ehitusele.
Kärdlas kasvab teeinvesteeringute maht, samuti lisanduvad Lastekeskuse personalikulud ning spordi­kooli ja Hiiumaa Spordi majandus­kulud.
Kõrgessaares kasvavad personalikulud seoses ehitus­spetsialisti lisandumisega. Suureneb põhivara soetuse maht seoses katlamajade renoveerimisega.
Pühalepas suunatakse lisavahendeid Paluküla tervise­radade arendamiseks, Suuremõisa spordihoone kaugküttele viimiseks ja elektrirattavõrgustiku toetuseks.
Üldvalitsuse alla lisanduvad vahendid Hiiumaa suplus­kohtade parendamiseks.
Eelarve sissevaade
Eelarve põhitegevuse tuludest 61,4% moodustavad maksutulud, 12,1% kaupade ja teenuste müügist saadavad tulud, 25,7% saadavad toetused tegevuskuludeks ning 0,8% muud tegevuskulud.
Põhitegevuse kuludest 60,2% on personalikulud, 29,1% majandamiskulud, 10,2% antavad toetused tegevuskuludeks ja 0,5% muud kulud.
Tulude ja kulude osakaal valla üldeelarves osavaldade lõikes: Emmaste tulud on 7% ja kulud 5% eelarvest; Käina tulud 13% ja 12%; Kärdla tulud 20% ja kulud 19%; Kõrges­saare kulude ja tulude osakaal valla üldeel­arvest on kulud 9% ja tulud 8,2% ning Pühalepal vastavalt 8% ja 7%.

HERGO TASUJA
Hiiumaa vallavanema asendaja

Veel lugemist:

UUDISED

Hiiumaa vallavalitsus tegi majandusminister Taavi Aasale kolmapäeval saadetud kirjas ettepanekud Heltermaa- Rohuküla liini lisalaeva kohta. Vallavalitsus soovib, et kanalisse sõitma mahtumiseks peaks kolmas laev...

UUDISED

Poolteist kuud enne kooliaasta algust kuulutas Hiiumaa vallavalitsus välja konkursi Emmaste põhikooli direktori ametikoha täitmiseks. Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ütles Hiiu Lehele, et viis...