Connect with us

Uudised

Valitsus tõstis kutselise kalapüügi tasusid

Valitsus kinnitas eilsel istungil kutseliste kalurite järgmise aasta kalapüügivõimalused ning -tasud. Näiteks tõuseb järgmisel aastal kastmõrra, 1–3meetrise ääremõrra ja nakke­võrkude tasu Lääne, Hiiu ja Saare maakonnas ning kuni meetriste ääremõrdade tasu Saare-, Hiiu- ja Pärnumaal.
“Püügiõiguse tasumäärad erinevad maakonniti, sest vete erinev kalarikkus mõjutab nii saagi suurust kui ka liigilist koosseisu, mis tingib ka saagi väärtuse erinevuse. Samas on silmas peetud, et ühiseid kalavarusid kasutavates piirkondades hinnad väga oluliselt ei erineks,” ütles keskkonna­minister Rene Kokk.
Rannikumere piirkonnas suureneb püügiõiguse tasu 42st püügivahendist 16 puhul, ülejäänute puhul jäävad tasud samaks või vähenevad.
Hinnatõusu põhjendatakse suurenenud saakidega, eeskätt ahvenapüügil.
Tasude arvestamisel võetakse aluseks 2018. aasta ametlik püügistatistika ja kala esmakokkuostu keskmised hinnad.
Eeldusel, et 2020. aastal kõik püügivõimalused kaluri kalapüügiloa alusel Läänemere rannikuvetes ja sise­vetes välja ostetakse, laekuks rannapüügist riigieelarvesse 166 800 eurot ja sisevete püügiõiguse eest üle 254 000 euro. See on ligi 5700 euro võrra suurem 2019. aasta eest kavandatud tasude laekumisest.
Kokku võib kutselisest kalapüügist püügitasudena laekuda üle 800 000 euro. Konkreetne summa oleneb aasta lõpus kehtestatavatest Läänemere traalpüügi võimalustest.
“Neid summasid kasutatakse kalavarude uuringuteks, järelevalveprojektideks, kalade noorjärkude veekogudesse asustamiseks ning kalade kudealade parandamise kulude katmiseks keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu,” selgitas keskkonnaminister.
Püügivõimalused tänavusega võrreldes ei muutu, sest kalavarude seis on teadlaste hinnangul jäänud üldiselt samaks.
Määrus ei puuduta Läänemeres riikidevaheliselt reguleeritavate kalaliikide püügivõimalusi ega Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni piiriveekogudel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2020. aastal püüda lubatavaid kalakoguseid.
Euroopa Liit ei ole eelnimetatud kalaliikide kvoote liikmes­riikide vahel veel ära kinnitanud, piiriveekogude püügi­võimalused lepitakse kokku novembris toimuvatel läbi­rääkimistel.

Veel lugemist:

In Memoriam

Urve oli ja ta jääbki osakeks Hiiumaa loodusest ja kindlasti inimeste mälestustesse helge, noorusliku ja targa naisena, kirjutab Karin Poola. Urve ise on öelnud...

Pääste

Esmaspäeval kell 10.34 teavitati häirekeskust, et Kärdlas Põllu tänaval on põlema süttinud katlamaja. Päästjad selgitasid välja, et põleng on korstna ja seina vahel ning...

sport

Laupäeval toimunud Paluküla maastikujooksu põhidistantsil olid parimaad Anni Kingsepp ja Karl Johan Kastein. Osalejaid jagus ka lühematele radadele jooksma ja matkama. Täpsemad tulemused leiab...