Connect with us

Uudised

Vald tutvustab pensioniealiste küsitluse tulemusi

Hiiu valla pensioniealiste küsitluse tulemusi tutvustame 23. novembril kell 13 Kõrgessaare päevakeskuses, 28. novembril kell 18 Kärdla kultuurikeskuses, 29. novembril kell 11 Kärdla päevakeskuses ja 30. novembril omastehooldajate päeval.
Hiiu vallavalitsuse sotsiaalosakond koostöös omaste­hooldajatega korraldas kevadel valla pensioniealiste kodanike küsitluse, et saada läbilõige vallakodanike elutingimustest ja toimetulekust, eesmärgiga saada sisendit, millised valla poolt pakutavad sotsiaalteenused vajavad parendamist ja kas on vaja välja arendada uusi teenuseid.
Küsitluse sihtgrupp oli 958 Hiiu valla elanikku, kes olid 1. jaanuari seisuga 65aastased või vanemad. Arvutiprogrammi abil genereeriti lihtne juhuvalim, mis hõlmas 274 pensioni­ealist, kellega võeti kontakti, et küsida nende nõusolekut anonüümses küsitluses osalemiseks.
Küsitlejaid oli 18 ja nende hulka kuulusid omastehooldajad, sotsiaaltöötajad, sotsiaalkeskuse töötajad ja päevakeskuste töötajad. Küsitlejad külastasid vastajaid eelneval kokkuleppel kodudes ja täitsid vastuste alusel paberkandjal ankeedi, kuhu ei märgitud vastaja nime. Võimalik oli vastata ka interneti teel. Küsitlustulemused süstematiseeriti ja koostati kokkuvõte, mille tulemusi nüüd tutvustatakse.
Küsitluse läbiviimine on osa Hiiu valla terviseprofiili tegevustest.
Liina Siniveer
Hiiu valla ennetustöö spetsialist

Veel lugemist:

Uudised

Kärdla ja Palade kooli õpilased näitasid kõigis kolmes üle maailma tehtavas ainetestis kõrget taset, loodusteaduste testis aga ületasid teadmistega isegi maailma tipus olevaid Singapuri...

Ahto ilmajutud

Olulist lumelisa viimastel päevadel tulnud pole. Järgnevad päevad tulevad talviselt karged. Igatahes paistab see talveidüll selleks korraks tasapisi lõpule jõudvat, kuna uue nädala algul...

Uudised

Kaks kaitseliitlast viidi Hiiumaalt Tallinna haiglasse pärast õppuse Orkaan käigus autoga kraavi sõitmist.

Uudised

Viscosa kultuuritehase eestvedajad ostsid neljapäeval Kõrgessaare mõisa viinaköögi ning jätkavad seal majutusasutuse pidamist, lootes samas, et hoonest saab ka kogukonnakeskus. Hotell Utoopia hakkab omanike...