Connect with us

Uudised

Riigikohus arutab valdade kaebusi septembris

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium arutab vallavolikogude kaebusi sundliitmist puudutavatele valitsuse määrustele kirjalikus menetluses 5. ja 12. septembril.
Valitsus võttis tänavu vastu haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks sundliitmise määrused 26 valla kohta, mis ei olnud omaalgatusliku ühinemise osas kokkuleppele jõudnud või ei täitnud haldusreformi 5000 elaniku kriteeriumi. Osa omavalitsusüksusi pöördus seejärel halduskohtusse taotlemaks sundliitmist puudutavate valitsuse määruste tühistamist.
Tallinna ringkonnakohtu halduskolleegium selgitas 12. juulil tehtud otsuses, et ehkki vaidlustatud määrused puudutavad vahetult konkreetseid omavalitsusüksusi ning on antud ühekordselt läbiviidava haldusreformi raames, muudetakse nendega sisuliselt Eesti haldusterritoriaalset korraldust tervikuna, mistõttu peaks vaidlust õigusloovate aktide põhiseaduspärasuse üle lahendama riigikohtu
põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium.
Riigikohtusse põhiseaduslikkuse järelevalve kontrolliks pöördus 17 vallavolikogu: Kambja, Ülenurme, Pala, Illuka, Emmaste, Tõstamaa, Koeru, Lasva, Mikitamäe, Rakke, Lüganuse, Padise, Vasalemma, Pühalepa, Võru, Vastseliina ja Sõmerpalu.
Üheksa valla taotlustes esines puudusi, nende kõrvaldamiseks andis kohus aega kuni 14. augustini. Kõik vallad kõrvaldasid puudused tähtaegselt.
Lisaks esitasid riigikohtusse pöördunud vallavolikogud riigikohtule esialgse õiguskaitse taotluse vaidlusaluste määruste kehtivuse peatamiseks. Riigikohus jättis esi­algse õiguskaitse taotlused rahuldamata, leides, et käesolevas menetlusetapis puudub vajadus määruse jõustumise peatamiseks.
Kaebuste läbivaatamine toimub kirjalikus menetluses, see tähendab, et menetlusosalised esitavad oma seisu­kohad kohtule kirjalikult. Riigikohus ootab vaidlustatud määruste kohta arvamust ka riigihalduse ministrilt ja õiguskantslerilt.
Asja asub arutama viieliikmeline koosseis, menetlust juhib riigikohtu esimees Priit Pikamäe. Riigikohtul on põhiseaduslikkuse järelevalve taotluste lahendamiseks aega neli kuud alates nõuetekohase taotluse saabumisest.
Riigikohus liitis ühe määrusega Emmaste ja Pühalepa vallavolikogude taotlused ning teise määrusega Lasva, Vastseliina, Sõmerpalu ja Võru vallavolikogude taotlused.

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Nagu ka eelnevalt mainitud, siis stabiilset talveilma ei paista ega tule ka see nädal. Küll aga on märke stratosfääri soojenemisest, mis viitab polaarpöörise nõrgenemisele...

Uudised

Kodanik Jüri Kivi pettus seisnes asjaolus, et ta saatis omavalitsusele pildi endast koos naabri kompostriga. Paar nädalat tagasi riiklikult kehtestatud nõudele, tõestada kompostimisvõimekust pildiga...

Uudised

Rahvastikuregistrisse kantud Hiiumaa laste nimed kordavad üleriiklikke nimetrende ühe erandiga, milleks on lemmikuim poisinimi Mattias. Poisinimi Mattias, mida viimase viie aasta jooksul Hiiumaal lastele...

Uudised

Käina poe juurde asuvale kolme meetri kõrgusele reklaampinnale ilmus laupäeval meesterahva pilt, juures õnnitlustekst Tõnu 75-nda juubeli puhul.  Reklaampostritel muhelev mees on Tõnu Sahtel,...