Connect with us

Uudised

Prokuratuur määras looma haamriga tapnud meestele rahatrahvi

Lääne prefektuur uuris sel aastal kaht juhtumit, kus inimene oli looma haamriga löönud ja surmanud, üks neist Kärdlas, teine Haapsalus, ning määras mõlemale rahalise kohustuse.
Uurimised on lõppenud ning mõlemal juhul jõudis ringkonna­prokuratuur seisukohale, et selline käitumine vastab kuriteo tunnustele ja looma suhtes on toime pandud lubamatu tegu.
“Juhtumid olid ühest küljest sarnased, teisalt täiesti erinevad,” ütles Lääne ringkonnaprokurör Indrek Kalda. “Mõlemal puhul mindi looma elu kallale haamriga, kuid täiesti erinevatel asjaoludel. Ühel juhul uurisime Kärdlas poodi sattunud metslooma tapmist ja arvestada tuli võimaliku hädaseisundiga. Teisel juhul püüdis eakas ja oma terviseprobleemide pärast mures mees Haapsalus omal käel hukata haigestunud kodu­looma.”
Tõendeid ja asjaolusid kaaludes jõudsid kaks erinevat prokuröri kummagi juhtumi puhul siiski järeldusele, et looma on koheldud lubamatul viisil ja toime on pandud kuritegu.”
Kohtusse ei saadetud
Süüdimõistmisel on selle kuriteo eest ette nähtud rahaline karistus või kuni aastane vangistus. Kohtusse siiski kummalgi puhul süüdistust ei saadetud ja kahtlustatavatele määrati rahaline kohustus prokuratuuris.
“Võttes arvesse kuriteo toimepanemiseni viinud olukorda, kahtlustatavate tausta ja suhtumist, lubab seadus kriminaalmenetluse oportuniteedi põhimõttel lõpetada,” ütles prokurör. Prokuratuur leidiski mõlemal juhul, et kohtulik karistamine pole vajalik ja piisab prokuratuuri seatud rahalisest kohustusest.
Pehmendavaks asjaoluks loeti, et kummagi juhtumi puhul pole kahtlustatav varem seadust rikkunud ja on oma tegude tõttu ise tõsiselt kannatanud.
“Mõlemad mehed on menetluse jooksul jõudnud arusaamisele, et looma selline kohtlemine on lubamatu ning toob kaasa vastutuse,” selgitas prokurör. “Kriminaal­karistusega taotletav eesmärk on seega juba saavutatud ning kohtumenetlus ei ole ots­tarbekas. Tõenäosus, et kumbki mees paneks toime uue sarnase kuriteo, on olematu.”
Trahv MTÜde toetuseks
Prokuratuur lõpetas kriminaalasjad otstarbekuse kaalutlusel ehk oportuniteedi põhimõttel. Koos oportuniteedimäärusega seatakse kahtlustatavatele rahaline kohustus.
Lääne ringkonnas käiva katse­projekti raames suunatakse oportuniteedi korral seatud rahaline kohustus riigitulude asemel mõne kohaliku mittetulundusühingu toetuseks.
Prokurör selgitas, et raha saaja ei ole kuriteoga seotud ja on raha kasutamisel vaba. Kuna Hiiumaal ei osale prokuratuuri katseprojektis ühtegi loomade heaolu eest seisvat mittetulundusühingut, läheb kahtlustatavale seatud 300 euro suurune kohustus kohaliku merendusspordiga tegeleva ühingu toetuseks.
Haapsalus kassi julmal viisil kohelnud mehele seatud 350 euro suurune kohustus kantakse looduskaitsega tegeleva ühingu kontole.
Lääne prefektuuris on sel aastal alustatud kaheksa looma julma kohtlemise kahtlusega kriminaalasja. Kahele inimesele on esitatud süüdistus, üks neist kohtus süüdi mõistetud ning kannab praegu vanglas karistust.

Kommentaar

Kolmapäeval teavitas prokuratuur, et haamriga looma löömine on kuritegu, kuid asja kohtusse ei saatnud ja karistas Kärdla osavalla töötajat, kes poeruumides haamrilöögiga rebase surmas, rahatrahviga. Kas see otsus oli Teie meelest õiglane?
Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann: Antud juhtumi puhul ei ole mina pädev kommenteerima, kas otsus oli õiglane või mitte. Küll aga olen veendunud, et Toomas on oma õppetunnid saanud ja midagi sellist mitte kunagi enam ei tee.
Mina Toomase tööandjana tunnen endal selles juhtumis sama­moodi süüd, kuna ei suutnud talle õigel ajal tagada õiget väljaõpet ja töövahendeid selliste olukordade lahendamiseks.
Toomas Vannas lõpetas haiguslehe paar nädalat tagasi ja naasis tööülesandeid täitma.
Valla poolt oleme teavitanud eri osapooli, et antud valdkonnas [metsloomad linnas – toim] puudub selge regulatsioon. Seda tõdesid ka mitmete organisatsioonide esindajad, kes olid kutsutud ümarlauale, mille vald korraldas augusti lõpus. Mis puudutab Hiiumaa valda, siis koostöös loomakaitsjatega uurime praegu muu maailma praktikat, et töötada valla jaoks välja regulatsioon, kuidas tulevikus niisuguste juhtumite puhul käituda. See töö on veel pooleli.

Veel lugemist:

Uudised

Hiiumaa vallavalitsus määras1 sihtasutuse Hiiumaa Sadamad nõukogu liikmeteks Raido  Randmaa, Omar Jõpiselja, Marko Pruuli, Meelis Pielbergi ja Kadri Tikerpuu. Detsembrist alustavas nõukogus on senise...

Uudised

Ristitee hobusekasvataja- ja rautaja Johannes Mooste (26) hakkas Hiiumaal käima juba kümnendas klassis. Kuni ühel hetkel tundus, et kodu ongi saarel ja pole vaja...

Uudised

SA Hiiumaa Arenduskeskuse ja MTÜ Hiiumaa Ettevõtjate Liidu toel loodud fondi stipendiumi suurus on 300 eurot kuus kuni stipendiaadi õpingute lõpuni. Kolmapäeval toimunud Hiiumaa...