Connect with us

Uudised

Noortekeskused jätkavad!

erakogu
Möödunud reedel Hiiu Lehes ilmunud artiklis püstitas aja­kirjanik küsimuse, kas Hiiumaa noorsootöö keskus jätkab.
Artiklis on refereeritud Kärdla osavallakogu protokolli, kuid viitamata on noorsootöötajate arvamusele, mis keskuse vajalikkust praeguses ajas ei näe.
Etteruttavalt: otsuseid veel pole, aga tõesti on arutusel Hiiumaa noorsootöö keskuse kui asutuse võimalik ümberkorraldamine. Noortekeskused ja -majad jätkavad kindlasti kõigis osavaldades.
Noorsootöö juhtimismudeli ülevaatamise eesmärk ei ole toimivat süsteemi lõhkuda, vaid arendada noorsootööd terviklikult, et eri piirkondade noortel oleks samaväärsed võimalused ja noorsootöötajad tunneksid maakondlikku tuge kõigis piirkondades. Selleks analüüsitakse, millises asutuses võiks olla maakondliku noorsootöö koordineerimine ja tugi. Noortele suunatud noortekeskused ja -majad jäävad endiselt oma teenuseid pakkuma, järgides avatud noorsootöö põhimõtteid.
Noorsootöö analüüsiks toimusid valdkonna kohtumised nii kõigi noorsootöötajatega ühiselt, piirkonniti kui indi­viduaalselt. Nende kohtumiste käigus ilmnes, et keskus ei oma Hiiumaa noorsoo­töötajate jaoks enam seda rolli, mis oli kunagise Hiiumaa teavitamis- ja nõustamiskeskuse loomise ajal. See tähendab, et noorsootööasutused ei näe, et see maakondlik roll võiks olla mõne valla hallatava asutuse, vaid pigem vallavalitsuse kui neutraalse osapoole kanda. Noorsootöötajad hindavad oma kohalikku otsustusõigust ja traditsioone, samuti ka ülesaarelist toimivat võrgustikku ning tunnevad vajadust valdkondliku koordineerija järele, kelle roll keskuste toetamisel oleks ülesaareliselt selge ja arusaadav.
Seega tegid noorte­keskuste esindajad ette­paneku suunata koordinaatori ameti­koht vallavalitsuse struktuuri, et tekkiks ülesaareline mõõde ja tugi, millest praegu puudust tuntakse.
Noorsootöötajate tunnetust toetab ka noortevolikogu kirjalik ettepanek, mille kohaselt võiks Hiiumaa noorsootöö keskus juhtida ja arendada mitte ainult Kärdla ja Kõrges­saare osavalla, vaid terve maakonna noortekeskusi. Kui noortele on oluline teenuse senine asukoht, ei ole välistatud koordinaatori ja nõustaja jätkamine senistes ruumides. Veel ei ole seisukohta kujundanud Hiiumaa noorsootöö keskuse nõukogu.
Pärast kõigi arvamuste saabumist kujundab vallavalitsus oma seisukoha ja teeb vajadusel volikogule ette­paneku võimalikeks ümber­korraldusteks. Lõpliku otsuse teeb volikogu.
Eesmärk arendada valdkondi terviklikult
Hiiumaa vald on arengukavas võtnud eesmärgiks tõhusalt toimiva ja optimaalse struktuuriga omavalitsuse. Osana sellest analüüsib haridus- ja kultuuriosakond ühend­asutuste juhtimise ümber­korraldamist. See tähendab, et analüüsitakse, kas kultuuri­keskused, noortekeskused, raamatukogud toimivad Hiiumaa eri piirkondades parimal võimalikul moel. Analüüsi eesmärgiks on selge ja ühetaoline süsteem, mis samas arvestaks piirkondade eripära ja vajadustega.
Arutelud asutuste ümberkorraldamise küsimuses on toimunud kultuuri- ja vaba aja keskustes, raamatukogudes ja noortekeskustes, juhtide vahel, nõukogudes ja hoolekogudes, samuti noortevolikogus ja osavallakogudes.
Võimalikud variandid arut­eludes ongi: jätkata selliselt, nagu seni; valida valdkondlik või piirkondlik juhtimine. Osavaldade loogikast lähtuvalt on valla ettepanek tugevdada asutuste piirkondlikku toimimist.
Hiiu valla kultuuri ja vaba aja keskus on soovinud ühend­asutuse tegevuse lõpetamist ja jätkamist piirkondlike asutustena. Raamatukogude osas nähakse tulevikku samuti piirkondliku juhtimismudelina.

Karin Kokla
valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Nagu ka eelnevalt mainitud, siis stabiilset talveilma ei paista ega tule ka see nädal. Küll aga on märke stratosfääri soojenemisest, mis viitab polaarpöörise nõrgenemisele...

Uudised

Kodanik Jüri Kivi pettus seisnes asjaolus, et ta saatis omavalitsusele pildi endast koos naabri kompostriga. Paar nädalat tagasi riiklikult kehtestatud nõudele, tõestada kompostimisvõimekust pildiga...

Uudised

Rahvastikuregistrisse kantud Hiiumaa laste nimed kordavad üleriiklikke nimetrende ühe erandiga, milleks on lemmikuim poisinimi Mattias. Poisinimi Mattias, mida viimase viie aasta jooksul Hiiumaal lastele...

Uudised

Kaks Kärdla perearsti, doktor Meeli Paesüld (66) ja doktor Lia Prigoda (67) loobuvad praksisest 1. juunil 2023. Perearstil tuleb nimistust loobumisest kuus kuud ette...