Connect with us

Uudised

Mis on tänavu tulude deklareerimisel teisiti

15. veebruaril algab 2017. aasta tulude deklareerimine, arvesse tuleks võtta, et eelmise aasta tulude deklareerimisel on mitmeid muudatusi.
Nii ei saa abikaasad 2017. aasta eest esitada ühist tulu­deklaratsiooni. Maksu­soodustused ei pruugi aga kasutamata jääda, sest ühel abikaasal avaneb võimalus oma kasutamata soodustused üle anda teisele abikaasale. Tingimuseks on, et abielu peab kehtima 31. detsembri 2017 seisuga.
Kui isik esitab oma tuludeklaratsiooni ja tal jääb kasutamata maksusoodustusi, siis elektrooniline süsteem pakub koheselt võimalust jagada abikaasaga kulusid. Kirja tuleb vaid panna abikaasa isikukood ja tulu­deklaratsioon kinnitada.
Järgnevalt teeb deklaratsiooni abikaasa. Maksu- ja tolliamet kannab maksusoodustuste kasutamata osa automaatselt abikaasa tuludeklaratsioonile, kusjuures nende vastuvõtmisest on võimalik ka loobuda. Vastuvõetud soodustused kantakse maksuarvestusse piirmäärade ulatuses.
Soodustusi saab üle anda ainult üks abikaasadest, vastastikku soodustusi nn vahetada ei saa. Esimesena esitab oma tuludeklaratsiooni see abikaasadest, kellel on tulud väiksemad ja võib tekkida soodustuste üleandmise võimalus.
Üldist maksuvaba tulu saab üle anda see abikaasa, kelle aastatulu kokku jääb alla 2160 euro. Kui abikaasade aastatulu kokku on 50 400 eurot või rohkem, siis üle antud kasutamata maksu­vaba tulu kasutada ei saa, vaatamata sellele, et näiteks ühe abikaasa tulu aastas on ainult 1000 eurot. See ei kehti küll laste maksuvaba tulu kasutamata jäänud osa üleandmise korral.
Maksustatavat tulu ületava eluasemelaenu intressi, koolituskulu ja laste maksuvaba tulu summa või selle osa võib abikaasale üle anda, kui abikaasade varasuhteks on varaühisus. Sisuliselt on varaühisusega tegemist, kui abikaasad ei ole notari juures sõlminud abieluvaralepingut.
Eluasemelaenu intresse ja koolituskulusid saab jätkuvalt tuludest maha arvata kuni 1200 eurot ühe deklaratsiooni kohta, kuid muutunud on see, et eluasemelaenu intresse saab sealhulgas maha arvata kuni 300 eurot.
Laste maksuvaba tulu summa muudatus on, et sellest aastast on õigus deklareerida ka abikaasa laste andmed, kui abikaasa ise või lapse teine vanem lapse andmeid ei deklareeri. See tähendab, et üks lapsevanem võib oma deklaratsioonile kanda nii oma lapsed, ühised lapsed kui ka abikaasa lapsed.
Olulised numbrid ja kuupäevad

 • Maksuvaba tulu suurus on 2017. aastal 2160 eurot
 • Täiendav maksuvaba tulu suurus pensionilt
 • 2832 eurot
 • Täiendav maksuvaba tulu suurus kutsehaigus­hüvitiselt 768 eurot
 • Laste maksuvaba tulu summa alates teisest lapsest on endiselt 1848 eurot.
 • 7.–9. veebruar – e-maksu-ametis/e-tollis on võimalik tutvuda eeltäidetud andmetega
 • 15. veebruar – algab tulude deklareerimine
 • 2. aprill – tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev
 • 2. juuli – juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev
 • 1. oktoober – juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev
 • residentidele, kes deklareerisid ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest või välisriigis saadud tulu
 • mitteresidentidele, kes deklareerisid mahaarvamisi Eestis

Kes peavad deklaratsiooni esitama

 • Füüsilisest isikust ettevõtjad (esitavad deklaratsiooni vormile A lisaks ka ettevõtlustulu vormi E).
 • Isikud, kes on saanud tulu (sh dividende) välismaalt.
 • Isikud, kelle väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui saadud kasu ning kes soovivad selle kahju summa järgnevatele aastatele edasi kanda.
 • Isikud, kes on teinud maksustamisperioodi jooksul investeerimiskontole sisse­makseid või sealt väljamakseid.
 • Isikud, kes on saanud kasu vara võõrandamisest, üüri- või renditulu, müünud
 • metsamaterjali või raieõigust.
 • Isikud, kes soovivad kasutada maksusoodustusi.

Deklaratsiooni esitamine
Deklaratsiooni saab esitada elektrooniliselt, saata postiga lähimasse maksu- ja tolliameti teenindus-­
büroosse või tulla büroosse kohale. Büroos väljastab teenindaja kõigile soovijatele eeltäidetud tuludekla­ratsiooni blanketi, mida maksumaksja ise vajadusel täiendada saab.
Nutitelefonis saab esitada maksu- ja tolliameti poolt eeltäidetud üksikdeklaratsiooni ning täiendavalt lisada ja muuta ainult kontakt­andmeid ja arvelduskonto numbrit, kuhu tulumaks tagastatakse.
Täpsemat teavet leiab maksu- ja tolliameti kodulehelt https://www.emta.ee/et, infotelefonilt 880 0811 või meilil eraklient@emta.ee

Reet Hinno
MTA

Veel lugemist:

Uudised

Mitu kuud Kärdla sadamas kirgi kütnud moodulhotellid teisaldati eile. SA Hiiumaa Sadamad juhatuse liige Kai Kallas ütles kolmapäeva päeval, et õhtuks on need sadamast...

Uudised

Kärdla ja Palade kooli õpilased näitasid kõigis kolmes üle maailma tehtavas ainetestis kõrget taset, loodusteaduste testis aga ületasid teadmistega isegi maailma tipus olevaid Singapuri...

Uudised

Kaks kaitseliitlast viidi Hiiumaalt Tallinna haiglasse pärast õppuse Orkaan käigus autoga kraavi sõitmist.

Ahto ilmajutud

Olulist lumelisa viimastel päevadel tulnud pole. Järgnevad päevad tulevad talviselt karged. Igatahes paistab see talveidüll selleks korraks tasapisi lõpule jõudvat, kuna uue nädala algul...