Connect with us

Uudised

Maavalitsus sõlmis kasuliku leppe

Eile allkirjastasid Jaapani ettevõtte Your Energy Development Co.Ltd tegevjuht Noriyoshi Konzo ja Hiiu maavanem Riho Rahuoja koos parteritega leppe, millega Hiiu saarele rajatakse mudel-kombijaam – Euroopas esimene.
Innovatiivsed kombijaamad on välja arendatud sadadel Jaapani väikestesaartel asuvate kogukondade energia- ja toidualase iseseisvuse tagamiseks. Väiksemõõdulises multifunktsionaalses   kombijaamas toodetakse biomassist nii elektrit kui soojust, mida siis omakorda kasutataks toidu tootmiseks näiteks kasvuhooneid või kalakasvanduse tiike küttes.
Nüüd on ettevõttel kavas tulla Eesti turule ja nad otsisid kohta, kuhu rajada esimene uudne arengumudel ehk näidisjaam, mida tulevastele Euroopa klientidele esitleda.
Noriyoshi Konzo ütles, et toit ja energia on tänapäeva maailmas väga tähtsad ning nende tagamiseks elanikkonnale tuleb kasutusele võtta uued tehnoloogilised ideed ja ressursid. Tema seisukoht on, et kohalikku majandust peaksid toetama ka regionaalsed tarbijad ja üks võimalus, kuidas kohapealset toidutootmist kasvatada, on elektrienergia ja soojuse tootmine kohalikust biomassist.
Konzo kinnitas, et nende pakutav lahendus, kuidas biomassist saab energia, on täiesti erinev teistest, seni Euroopas pakutavatest.
Tallinna tehnikaülikooli innovatiivsete tehnoloogiate keskuse (IMECC) juhataja Tõnu Lelumees lubas sellest lahendusest lähemalt rääkida sügisesel Hiiumaa arenguseminaril.
Hiiu maavanem Riho Rahuoja ütles leppe sõlmimisel, et Jaapaniga loodavad koostöö- ja sõprussidemed aitavad arendada Hiiumaa majandust, toetavad uute keskkonnasäästlike tehnoloogiate kasutuselevõttu, mis omakorda võimaldavad rohkem väärindada kohalikku ressurssi.
Maavanem tutvustas Hiiumaad ja otsis sidemeid Jaapaniga, märkides muuseas Suuremõisa lasteaed-põhikooli õpilaste edukat esinemist Jaapani suursaatkonna haikukonkursil.
Riigikogu liige Kalev Kotkas rääkis, et jaapanlaste n-ö maaletoomise au kuulub IMECC juhatajale Tõnu Lelumehele.
Hiidlaste solidaarsus
“Edasi on kõik hiidlaste solidaarsuse küsimus – asi tuli jutuks ja loomulikult tegime kõik, et see energia Hiiumaale suunata,” ütles Kotkas.
“Täna on vahva päev, sest poole aasta suur töö on jõudnud esimese sammuni,” ütles Tõnu Lelumees pärast lepingu allkirjastamist ning tänas Fumiyasu Sunagawat ja tema tiimi, kes pool aastat tagasi selle ideega Tallinna tehnikaülikooli teadus- ja arenduskeskusesse tuli. Ta tunnustas kolleegi Mati Kreegit, kes projekti ettevalmistades on teinud ära suure töö. Samuti tunnustas ta Kalev Kotkast abi eest asjade ettevalmistamisel.
Kotkas nentis, et saareelanikud saavad asjadest ühtmoodi aru ja nüüd on jõutud stardini – lepingu allkirjastamiseni, millest on võita mõlemal osapoolel.

 

Veel lugemist:

Uudised

Hankes ette nähtud nõuete täitmata jätmise tõttu pidi Hiiumaa vald loobuma 154 000 eurost, mis mõeldud tänavavalgustuse uuendamiseks. Tagasinõude põhjustas asjaolu, et Hiiumaa vallavalitsus...

Uudised

Sel suvel Kärdla sadamasse neli konteinerhotelli paigaldanud ettevõtja StayBliss OÜ viib hooned minema, aga lubab kulud sihtasutuselt sisse nõuda. Moodulmajade kohaleveoks, paigaldamiseks, kommunikatsioonide väljaehitamiseks...

Teema

Hiiumaa mesinike seltsis vahetus sel suvel juhatus ning eestvedamise võtsid endi õlule kolm naist, kes tahavad esimese asjana välja selgitada, palju saarel üldse mesinikke...

Arvamus

Dr Helve Kansi vastukaja artiklile “Perearstide erimeelsused varjutavad Hiiumaa tervisekeskuse tulevikku.” (Hiiu Leht, 26.09.2023) On kahetsusväärne, et ajalehe artiklis räägitakse tülist minu ja dr...