Connect with us

Uudised

Leisu koolimajast saab kortermaja

AGAPÄEOTSA SELTS/FB
Osavald ehitab endise koolihoone ja külamaja päevakeskusega varustatud korter­majaks – vähemalt plaan on niisugune.
Emmaste osavalla maa- ja ehitusspetsialist Pilvi Post rääkis, et Leisu endise kooli­hoone rekonstrueerimise plaan on olnud laual ka aastaid tagasi: “Kuigi tollal hoopis teise suunitlusega – lastehoid, postkontor ja muud avalikud teenused, mille järele täna nõudlus puudub.”
Emmaste osavalla projekteerimise pakkumiskutsest selgub, et nüüd soovitakse koolimaja rekonstrueerida kuue korteriga elumajaks, milles asuks ka päevakeskus.
Pilvi Posti sõnul tuli kortermaja ehitamise mõte seoses ukrainlastest sõjapõgenike majutamisega: “Kuna meil osavallas vaba elamispinda pakkuda ei olnud ja seal piirkonnas oli neile tööd pakkuda, saigi nad koolimajja paigutatud – tegemist oli hädaolukorraga.”
Kristi Ugam, kes on aastaid majas tegutsenud Agapäeotsa seltsi juhatuse liige, ütles, et ka neil seltsis oli tekkinud mõte, et endine koolihoone sobiks väga hästi Ukraina sõjapõgenike ajutiseks majutamiseks.
Seetõttu oldi nõus ka osavallavanema ettepanekuga hoone osavallale üle anda ning 1. aprillist lõpetada leping seltsiga. “Lepingul on lisa, et hoones asunud lastehoiuteenuse osutamiseks vajalik inventar anti ajutiselt kasutamiseks Ukraina peredele,” märkis Ugam.
Amet: korterid sobivad
Kuna tegemist on muinsuskaitsealuse objektiga, sai kortermaja varianti muinsuskaitseameti spetsialistidega arutatud ja selgus, et seda võib teha. Posti sõnul leiti arutelu tulemina, et korterite rajamine on kõige lihtsam ja otstarbekam lahendus. Ameti ainus tingimus oli, et päevakeskus ja koolimaja saal peavad jääma avalikku kasutusse.
Praegu tegeleb Emmaste osavald hoone rekonstrueerimis­projekti hinnapakkumistega, 12. mail saatis vald pakkumiskutse välja ja tähtaeg on 22. juuni.
“Kui projekt olemas, on vaja leida rahastusallikaid – praegu ei oska prognoosida, millal rekonstrueerimistööd võiks alata,” ütles Post.
Valmivad korterid on kavas jätta üüripindadeks, päeva­keskus ja saal aga valla hallata. Päevakeskus jääb piir­konna eakate kooskäimiskohaks, saal mitmesuguste sündmuste korraldamiseks.
Maja kasutus vähenes
Seni oli koolihoones üks kord kuus avatud Emmaste raamatu­kogu filiaal, nüüdseks on see suletud. Samuti oli siin eakate päevakeskus, kuid praegu käivad eakad koos Valgu seltsimajas. Suletud on ka Emmaste noortekeskuse filiaalina koolimajas tegutsenud noortetuba ning kiriku korraldatud kasutatud riiete annetusmüük. Ka koolimajja loodud lastehoiu ruumid seisid kasutuseta ning kunagine õpetaja korter oli osavalla jaoks n-ö avariipind.
Posti sõnul läksid kõik need ruumid nüüd Ukraina sõja­põgenike käsutusse, kes praegugi seal elavad.
Maja saali saab kasutada sünnipäevade, peiede ja muude sündmuste korraldamiseks, aga praegu seal neid ei toimu.
Seltsil olid suured plaanid
Ugam ütles, et niisama lihtsalt lapsehoiuteenust endises koolimajas siiski ei lõpetatud ja tegu oli kohalikele vajaliku teenusega, mis valla toetuse kadumisel sulgeda tuli.
Seltsil endal aga olid suured plaanid hoone avaliku kasutuse edasiarendamiseks. Tellitud said eelprojektid nii sise- ja välisremondiks kui sisekujunduseks. Vaid välitööd jõuti tehtud, muus osas jäid plaanid vaid paberile.
“See on sisuliselt ainuke ühiskondlik avalike teenuste osutamiseks sobiv hoone piirkonnas, alates Puskist. Kui sinna jääb ainult saal päevakeskusena, siis see ei rahulda piirkonna eri vanusegruppide tegelikke vajadusi,” ütles Ugam. “Kui tehti piirkonna arengukava, siis kaasati palju kohalikke ja nende soovide järgi saigi eelprojektid valmis tehtud, aga nüüd nendega enam ei arvestata.”
Juhatuse liikmel on ka oma arvamus osavalla uute plaanide kohta: “Seal majas on ikka olnud paar ajutist elamispinda ja see on täiesti sobiv. Kuid kui tuleb kuue korteriga elamu, siis see on nagu tööliskasarmu.”

Veel lugemist:

Uudised

Hiiumaa vallavalitsus määras1 sihtasutuse Hiiumaa Sadamad nõukogu liikmeteks Raido  Randmaa, Omar Jõpiselja, Marko Pruuli, Meelis Pielbergi ja Kadri Tikerpuu. Detsembrist alustavas nõukogus on senise...

Uudised

Ristitee hobusekasvataja- ja rautaja Johannes Mooste (26) hakkas Hiiumaal käima juba kümnendas klassis. Kuni ühel hetkel tundus, et kodu ongi saarel ja pole vaja...

Uudised

SA Hiiumaa Arenduskeskuse ja MTÜ Hiiumaa Ettevõtjate Liidu toel loodud fondi stipendiumi suurus on 300 eurot kuus kuni stipendiaadi õpingute lõpuni. Kolmapäeval toimunud Hiiumaa...