Connect with us

Uudised

KOP avanes

Septembrist avanes kohaliku omaalgatuse programm (KOP), millest saavad toetust küsida avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.
Toetust antakse kogukonna koostööks, teadmiste ja oskuste kasvatamiseks, teenuste pakkumiseks, ühis­tegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.
Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on
2000 eurot, omafinantseering vähemalt 10 protsenti projekti kogumaksumusest.
Taotlus tuleb esitada Hiiumaa arenduskeskusele, mille kodulehelt leiab ka juhendi ja taotlusvormid. Taotluse võib saata meili teel ja hiljemalt 1. oktoobriks kell 16.30.

Veel lugemist:

Uudised

Hankes ette nähtud nõuete täitmata jätmise tõttu pidi Hiiumaa vald loobuma 154 000 eurost, mis mõeldud tänavavalgustuse uuendamiseks. Tagasinõude põhjustas asjaolu, et Hiiumaa vallavalitsus...

Uudised

Sel suvel Kärdla sadamasse neli konteinerhotelli paigaldanud ettevõtja StayBliss OÜ viib hooned minema, aga lubab kulud sihtasutuselt sisse nõuda. Moodulmajade kohaleveoks, paigaldamiseks, kommunikatsioonide väljaehitamiseks...

Teema

Hiiumaa mesinike seltsis vahetus sel suvel juhatus ning eestvedamise võtsid endi õlule kolm naist, kes tahavad esimese asjana välja selgitada, palju saarel üldse mesinikke...

Arvamus

Dr Helve Kansi vastukaja artiklile “Perearstide erimeelsused varjutavad Hiiumaa tervisekeskuse tulevikku.” (Hiiu Leht, 26.09.2023) On kahetsusväärne, et ajalehe artiklis räägitakse tülist minu ja dr...