Connect with us

Nööbist kinni

Kodanikele makstavad toetused

Endistes valdades olid kodanikele makstavad toetused erinevad, missugused hakkavad need olema Hiiumaa vallas?
Vastab Hiiumaa valla valla­vanem Reili Rand: “Seni, kuni pole kehtestatud uusi toetusmäärasid, kehtivad igas osavallas sealsed määrad ja põhimõtted. Uues Hiiumaa vallas hakkame õigusakte järgemööda ühtlustama, võttes arvesse iga endise valla parimaid praktikaid.”

Veel lugemist:

Küsitlus

Statistika järgi on Eestis 1000 elaniku kohta alkoholi ostmise võimalusi kõige rohkem Hiiumaal. Kuidas te sellesse suhtute?

Uudised

Ministeeriumi järelevalve tõi Hiiumaa Vabakooli tegevuses välja hulga puudusi ning juhtis tähelepanu õpilaste prognoosi mittetäitumisele. Ettekirjutuste täitmatajätmine võib kooli uuest tegevusloast ilma jätta. Haridus-...

Galerii

Laupäeval tulid lauljad ja linnarahvas kokku tähistamaks tütarlastekoori ja poistekoori sünnipäeva.