Connect with us

Transport

Heitlik ilm vähendas lendude täituvust

Täppismaandumisseadme puudumine Kärdla lennuväljal on jätkuvalt väljakutse suursaari teenindava lennuettevõtte
Transaviabaltika jaoks. Jaanuari heitlikud ilmad kahandasid lendude täitumuse Kärdla suunal vaid 28 protsendini ja kehva ilma tõttu jäi teenindamata kaheksa lendu.
Ettevõtte esindaja Rene Must tõdes, et jaanuar oli ilmastiku­olude mõttes keeruline kuu: “Lennukil tuli sagedasti nii Kärdlas kui Kuressaares maanduda miinimumilähedastes ilmastikuoludes.” Kuressaare suunal ei jäänud siiski ühtki lendu ära, sest sealne lennuväli on varustatud piloote abistava täppismaandumisseadmega ILS. “Kärdla lendude kohta seda muidugi öelda ei saa,” viitas Must Kärdla lennuväljal puuduvast täppismaandumisseadmest tingitud oluliselt rangematele ilmastikuolude miinimumnõuetele, mis lendude ärajäämise tingiski.
Jaanuaris oli lennuettevõttel Tallinn–Kärdla–Tallinn suunal planeeritud teenindada 54 lendu, millest tegelikult tehti 46. Reisijaid lendas jaanuaris Kärdla suunal 486 ja lennuki keskmine täitumus oli ainult teostatud lende arvestades vaid 28%.
“Visuaalmaandumise tingimustes ei olnud meil kaheksal korral võimalik Kärdla lennuväljale maanduda. Eelpool kirjeldatu on ka peamiseks põhjuseks Tallinn–Kärdla–Tallinn lendajate vähesusele. Olukorras, kus reisijatel puudub kindlus lennuki graafikujärgses väljumises, eelistatakse pigem aeganõudvamat, kuid kindlamat transpordi­võimalust,” tõdes Must.

Veel lugemist:

Küsitlus

Statistika järgi on Eestis 1000 elaniku kohta alkoholi ostmise võimalusi kõige rohkem Hiiumaal. Kuidas te sellesse suhtute?

Uudised

Ministeeriumi järelevalve tõi Hiiumaa Vabakooli tegevuses välja hulga puudusi ning juhtis tähelepanu õpilaste prognoosi mittetäitumisele. Ettekirjutuste täitmatajätmine võib kooli uuest tegevusloast ilma jätta. Haridus-...

Galerii

Laupäeval tulid lauljad ja linnarahvas kokku tähistamaks tütarlastekoori ja poistekoori sünnipäeva.