Connect with us

Tervis

Varajase koroonaviiruse eelhoiatuse seire Hiiumaal

Tartu Ülikool teeb üleeestilist reovee seiret, mis annab infot SARS-Cov-2 nakkuse piirkondlikust levikust.
Seiresüsteem põhineb rahvus­vahelisel kogemusel, mis näitab, et reovee­proovidest on võimalik leida viiruse jälgi enne kliiniliste patsientide leidmist. Seire annab varajast infot ka nakkuse piirkondliku leviku kohta. Uuringu eesmärk on varjatud kollete avastamine ja puhangudünaamikate jälgimine. Seireandmed on terviseametile ja kriisikomisjonidele toeks viiruse võimaliku leviku hindamisel.
Reoveeproove võetakse kõigis maakonnakeskustes ja üle 10 000 elanikuga linnades, samuti suuremates rahvusvahelistes ühenduspunktides. Hiiumaa proovide kogumisel on ülikooli partneriks Kärdla Veevärk. Reoveeproovide koroonaviiruse jälgede analüüsid tehakse Tartu Ülikooli tehno­loogiainstituudi laborites, kus on olemas vastav tehniline võimekus ja väljaõppega inimesed. Uuringuga alustati tänavu augustis.
Kärdla reoveepuhastist eelmisel (49.) nädalal võetud analüüsist nähtub, et viiruse kontsentratsioon on viimase nädalaga oluliselt tõusnud ja jõudnud mitme Ida-Viru piirkonnaga sarnasesse suurusjärku. Tartu Ülikooli professori Tanel Tensoni kinnitusel võib reovee seire kogemuse põhjal eeldada, et viie kuni seitsme päeva pärast kaasneb diagnoositavate märgatav tõus meie piirkonnas. Algava nädala alguses on kavas võtta reovee kordusanalüüs.
Kärdla Veevärgi juht Toomas Kattel kinnitas, et Kärdla reoveepuhastis on lisaks Kärdlale Palade piirkonna reovesi ja ka püttidega mujalt Hiiumaalt toodav kraam. Seega otsest seost Kärdlaga ei ole ilmselt võimalik tuvastada.
Reovee seirest: https://www.ut.ee/et/teadus/koroonaviiruse-seire-reovees

Piret Sedrik
Hiiumaa valla kriisi­komisjoni aseesimees

Veel lugemist:

Pääste

Esmaspäeval kell 10.34 teavitati häirekeskust, et Kärdlas Põllu tänaval on põlema süttinud katlamaja. Päästjad selgitasid välja, et põleng on korstna ja seina vahel ning...

sport

Laupäeval toimunud Paluküla maastikujooksu põhidistantsil olid parimaad Anni Kingsepp ja Karl Johan Kastein. Osalejaid jagus ka lühematele radadele jooksma ja matkama. Täpsemad tulemused leiab...

Uudised

Turul tegutsevad ettevõtjad imestavad, et kui plaanitud riigimaja kerkib alles kahe aasta pärast, poleks olnud põhjust lammutamisega kiirustada. Turul müüjad peavad aga tegevuse lõpetama...

Arvamus

Mõned aastad tagasi tegin ühe suure Saksa telekanali jaoks filmi Kihnu majakavahist Ellyst, kes pidas lisaks majakavahi ametile veel kodumajutust, tegi seepi ja jäätist,...