Connect with us

Uudised

Valimispäeval ei tohi valimis­agitatsiooni teha

Pühapäeval, 15. oktoobril on valimispäev, mil valitakse kohaliku omavalitsuse volikogu liikmeid. Valimispäeval algab hääletamine kell 9 ja lõpeb kell 20. Valimispäeval saab hääletada üksnes selles valimisjaoskonnas, mille valijate nimekirja on valija olete kantud. Valimispäeval saab hääletada ainult valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis või taotleda hääletamist kodus.
Kodus hääletamist saab taotleda, kui valija ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu valimispäeval hääletamisruumis hääletada. Kodus hääletamise taotluse võib esitada kirjalikult või telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 9st kuni 14ni.
Valimispäeval on keelatud iga­sugune aktiivne valimis­agitatsioon, sh meedias ja sotsiaalmeedias.
Aktiivne agitatsioon on seaduse mõistes aktiivne tegevus, mis on suunatud rohkem kui ühele inimesele. Selle all mõeldakse aktiivset valijate veenmist ja seisukohtade ning programmide selgitamist. Aktiivse agitatsiooni keeld on üldine ning ei sõltu hääletamise kellaaegadest. Mistahes agiteerimine on keelatud hääletamisruumis ja ruumides, mille kaudu valija siseneb hääletamisruumi. Ei ole lubatud jagada valimis­reklaame, kutsuda üles valima mõne kandidaadi, erakonna või valimisliidu poolt ega kanda valimis­reklaamiga riietust.
Politsei on seoses kohalike volikogude valimistega saanud kuu aja jooksul üle 150 teate, mis peamiselt puudutasid keelatud välireklaami. Poliitilise väli­reklaami keelu rikkumiste osas on politseinikud teinud 23 ettekirjutust ja alustanud kaheksa väärteomenetlust.
Hiiumaalt ei ole politseile teateid keelatud reklaami või agitatsiooni kohta laekunud.

Veel lugemist:

Küsitlus

Statistika järgi on Eestis 1000 elaniku kohta alkoholi ostmise võimalusi kõige rohkem Hiiumaal. Kuidas te sellesse suhtute?

Uudised

Ministeeriumi järelevalve tõi Hiiumaa Vabakooli tegevuses välja hulga puudusi ning juhtis tähelepanu õpilaste prognoosi mittetäitumisele. Ettekirjutuste täitmatajätmine võib kooli uuest tegevusloast ilma jätta. Haridus-...

Galerii

Laupäeval tulid lauljad ja linnarahvas kokku tähistamaks tütarlastekoori ja poistekoori sünnipäeva.