Connect with us

Uudised

Tammla esitas valimisringkondade konkureeriva eelnõu

Neljapäeval on volikogu töölaual kaks eelnõu, millest üks näeb ette viis ja teine ühe valimisringkonna moodustamise sel sügisel toimuvateks valimisteks. Fraktsiooni Ühine Hiiumaa liige Tuuli Tammla esitas jaanuari lõpus volikogule arutamiseks eelnõu, milles nähakse ette moodustada Hiiumaa vallavolikogu valimisteks viis ringkonda ning jaotada mandaadid osavaldade vahel.
Sisuliselt oleks kõik samuti kui eelmistel, 2017. aastal toimunud kohaliku omavalitsuse valimiste ajal: Kärdla saaks kaheksa, Käina viis, Pühalepa neli, Kõrgessaare ja Emmaste kumbki kolm mandaati.
“Olen seisukohal, et hääletamine viies ringkonnas toetab ühtse Hiiumaa ja saare terviklikkuse ideed ning võimaldab volikogu otsustes arvestada eri ringkondade ja kogukondade huvidega ning annab ka väiksema rahvaarvuga osavaldadele otsustus­õiguse valla kõrgeimal tasandil. Viies ringkonnas hääletamine ei ole mingil juhul saare kogukonna killustumine, vaid eri huvide liitumine ühtse ja tervikliku Hiiumaa heaks,” kirjutas Tammla eelnõu seletuskirjas.
Osavallad oleksid esindatud
“Lühike vastus oleks see, et oleks rohkem diskussiooni ja ka teisi seisukohti esindatud volikogu laua taga,” vastas Tammla küsimusele, miks ta eelnõuga välja tuli.
Plusse ja miinuseid on tema sõnul nii ühel kui viiel valimisringkonnal. “Viie ringkonna põhiline argument on ikkagi see, et siis on kindlus – kõik piirkonnad saavad volikogus esindatud. Kui on üks nimekiri, siis on see üsna juhuslik ja nii-öelda loto otsustab, kas mõni piirkond saab volikogus olema esindatud või mitte. Ja kui tõsiselt väljajäänud piirkonna huvisid siis volikogus võetakse, pole teada.”
Seni oli igale osavallale garanteeritud esindatus voli­kogus teatud mandaatide arvuga. Ühe valimisringkonna puhul aga sõltub see Tammla sõnul sellest, kui tugevad kandidaadid kuskil piirkonnas on.
Tammla: Kasulik parteikontoritele
“Selge on see, et ühe ringkonna ja ühe nimekirjaga valimistele minek on kasulikum erakondadele,” märkis Tammla. “Kui on üks nimekiri, saavad rohkem hääli n-ö tuntumad näod ja siis võivad erakonnad nimekirjadesse tuua ka neid, kes on üle­üldiselt tuntud.”
Näitena tõi ta Keskerakonna ühe esinumbri Enn Eesmaa, kes pole kunagi Saaremaal elanud, vaid tegi vajaliku sissekirjutuse enne valimisi ja pääses ka vallavolikogusse.
“Nii et parteikontoritele on üks nimekiri soodsam, valimis­liitude jaoks tõenäoliselt vastupidi,” märkis Tammla. “Kuigi meie ühingule heidetakse ette, et nimi on teil Ühine Hiiumaa, mismoodi te siis ühe valimis­ringkonna poolt pole, siis meie juhatuse seisukoht on, et Hiiumaa peaks üleüldiselt tugev olema ja kõiki piirkondi tuleks arendada. See ei pruugi nii lihtne olla, kui volikogus on esindatud vaid osad.”
Parajalt demagoogiat on Tammla hinnangul ka selles, justkui ei suudaks eri ringkondadest valitud inimesed ülehiiumaaliselt mõelda. “Suudavad küll – ma ise küll ei võtaks seda pattu enda hinge peale, et ma mõne piirkonna huve kogu Hiiumaa huvidele eelistaks,” ütles Kõrgessaare valimisringkonnas kandideerinud Tuuli Tammla.
Eelnõu seletuskirjas on seisukoht, mis väitleb fraktsiooni VL Kodusaar esitatud eelnõuga, sõnastatud nii: “Ei pea põhjendatuks väidet, justkui ei oskaks ega suudaks viiest ringkonnast valitud rahvaesindajad üle­saareliselt mõelda ning lähtuks vaid kitsalt oma piir­konna huvidest.”
SDE fraktsiooni esimees Helen Teigar ütles, et nende seas on nii viie kui ühe valimisringkonna toetajaid, lõplik seisukoht aga kujundatakse vahetult enne volikogu koos koalitsioonikaaslastega.
Teigar märkis, et küsimusi tekitab, kuidas üks valimisringkond toetab osavaldu. “Kui praegu kuuluvad osavallakogusse kaks selle osavalla valimisringkonnast enim hääli saanud volikogu liiget, siis mis saab juhul, kui mõnest osavallast üldse keegi volikogusse ei pääse,” tõi ta näite.
Vallavanema asendaja Hergo Tasuja (SDE) ütles, et sotsiaaldemokraadid toetavad üht valimisringkonda. Tema ühes valimisringkonnas probleemi ei näinud ja usub, et n-ö tugevad tegijad piirkondadest saavad kindlasti sisse.
Volikogu liige Riho Rahuoja ütles, et ka tema toetab üht ringkonda: “Ühe ringkonna puhul on mandaat tugevam ja selgem.”
Osavallakogude moodustamise senise loogikaga Rahuoja rahul polnud ja tõi enda näite eelmistelt valimistelt, kus ta Kärdlas kandideerida tohtis ja sai ka paremuselt teise häälesaagi, aga kuna ta elab Kõrgessaare osavallas, siis Kärdla osavallakogusse teda ei lastud.
Samuti pole tema hinnangul mõistlikult korraldatud ettevõtjate ja MTÜde esindajate valimine osavallakogudesse. Praegu toimub see piltlikult öeldes nii, et tuleb kaks juhuslikku ettevõtjat koosolekule kohale ja üks neist saab esindajaks.
Viis ka võimalik
Detsembris esitas fraktsioon VL Kodusaar, mille esimees on Tarmo Mänd, volikogule eelnõu, et sügisestel valimistel oleks Hiiumaal üks valimisringkond, milles jaotataks 23 mandaati.
“Hiiumaa vallavolikogu peab olema ühtne ja arendama tervet saarelist valda tervikuna, reaalsus on aga see, et Hiiumaa osavallad ehk eri piirkonnad ei ole võrdses seisus esindatud volikogu tasandil. See on toonud kaasa ebavõrdsuse osavaldade arengus ehk valitseb Kärdla ja Käina liigne domineerimine teiste piirkondade arvelt,” seisis eelnõu seletuskirjas.
Hiiumaal saaks 17. oktoobri KOV-valimistel moodustada viis valimisringkonda. Seda võimaldab kohaliku oma­valitsuse valimise seadus, mis lubab rohkem kui ühe valimisringkonna moodustada kohaliku oma­valitsuse üksuses, milles on osavallad.

Veel lugemist:

Uudised

Märtsist alustab sihtasutuse Hiiumaa sadamad juhatuse liikmena tööd merendustaustaga Romet Keskla, kelle nõukogu kutsus kandideerima peale 15 kandidaadiga konkursi lõppu. SA Hiiumaa Sadamad nõukogu...

Ahto ilmajutud

Näib, et talvel enam pikka pidu pole ja suurt pakast enam ei tule. Välistada ei saa aga lühiajalisi ja teravaid külmalaineid. Eesolev nädal tuleb...

Digileht

Hiiu Leht 20.veebruaril Sadamaid juhib Romet Keskla Kas radar oleks sõjas sihtmärk? Vajatakse löökaukude hingeelu eksperti Kaitseliitlased avaldasid muljet Digilehe saab tellida siit

sport

50. korda sõidetud Tartu maratonil osalenud 5200 suusataja seas oli 29 neid, kes stardiprotokolli märkisid, et esindavad Hiiu maakonda. Neist 20, kõik mehed, läksid...