Connect with us

Uudised

Ühisvolikogusse 23 liiget?

Selle nädala rahvakoos­olekutel arutatakse Hiiu valla ja Käina valla ühinemise juhtkomisjoni algatust muuta ühinemis­lepingu punkti, mis käsitleb volikogu liikmete arvu. Käina ja Hiiu valla ühinemis­lepingusse sai kirja, et tulevases ühend­volikogus on 17 liiget. Nüüd on kavas tõsta rahvaesindajate arvu 23ni.
Muudatusettepanek on tingitud vabariigi valitsuse ette­panekust Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla ühendamiseks. Lähtuvalt seadusest saaks omavalitsusi ühendav Hiiu maavanem volikogu liikmete arvuks määrata 21 liiget. Hiiu vallavanem Reili Rand ütles, et maa­vanemaga asju arutades leiti, et see arv võiks olla suurem selleks, et valimistel oleks mandaadi saamise võimalused saare eri piirkondades võrdsemad. Mandaatide miinimumarv on seotud ka omavalitsuse elanike arvuga. 23 volikogu
liikme puhul antaks u 360–370 elaniku kohta üks mandaat. Emmaste vallas on 1089, Kõrgessaare piirkonnas 1115, Kärdla linnas 2906, Käina vallas 1791, Pühalepa vallas 1435 ja Hiiumaal kokku 8336 valimis­ealist kodanikku.
Kui saare voli­kogusse jääks 21 volinikku, jaguneks mandaadid tulevaste osavaldade vahel nii: Kärdla 7, Käina ja Pühalepa kumbki 4 ning Kõrgessaare ja Emmaste kumbki 3 mandaati.
23 mandaadi puhul saavad mandaate juurde Kärdla ja Käina, kus oleks seejärel vastavalt 8 ja 5 mandaati, ülejäänud osavaldade mandaatide arv jääb samaks.
Eile õhtul oli rahvakoosolek Kõrgessaare vaba aja keskuses, täna päeval Käina vallamajas ja õhtul Hiiu valla­majas – arutelu­teemaks, kas muuta ühinemis­lepingus volikogu liikmete arvu.

Veel lugemist:

Uudised

Kärdla sadamas peetaval merenodi laadal saab osta nii paate, purjeid, riideid kui ka ajaloolist merekraami. Laat kestab sadamas kella 17-ni.

Teema

Kahe saarel tegutseva perearsti vaheline erimeelsus suve alguses vabaks jäänud nimistu asendamise üle on viinud olukorrani, kus tohtreid püüavad lepitada nii vallavalitsus kui ka...

Uudised

Aktiivse saunateemalise tegevuse eest andis Eesti Maaturismi Ühing andis neljapäeval Saaremaal peetud turismikonverentsil Hiiumaale üle saunapealinna tiitli. Eesti Maaturismi ühingu poolt veetava üle-eestilise sauna-aasta...

sport

Reedel peeti Kärdlas traditsiooniline heategevuslik teatejooks, millega toetati Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse toetusfondi kaudu liikumisvõime kaotanud lapsi.  Aastast 2008 peetud jooksul oli seekord 13 500...