Connect with us

Uudised

Trükist ilmus Jaapani teadlaste uuring B7 saartest

Märtsikuus sai kaante vahele kahe jaapanlase uuring B7 saartest, sh ka Hiiumaast.
2010. aasta augustis külastas Hiiumaad, mis tollal oli B7 saarte eesistuja, kaks jaapani professorit: Yoko Ogashiwa Hiroshima ülikoolist ja Yuma Kawahara Okayama ülikoolist.
Teadlaste eesmärk oli uurida Läänemere saarte ühenduse B7 koostöömudelit, et võimalusel rakendada seda ka jaapani saartel.
Trükise eessõnas ütleb professor Yoko Ogashiwa, et globaliseerumine võib tuua endaga kaasa mitmeid nähtusi, sealhulgas ka regionaalse koostöö süvenemise.
“Saari võib võtta kui regionaalse koostöö areeni, millele need astuvad ühelt poolt oma riikide osana, samas luues omaenda piireületavaid võrgustikke,” ütleb Yoko Ogashiwa, kes ühtlasi sõnastab uuringu eesmärgi – võrrelda erinevate saarte koostööd.
B7 saari uuriti lähtuvalt regionaalsest koostööst pärast külma sõja lõppu. Uuringut läbi viinud professor Yuma Kawahara leidis, et nende aastatega on koostöös erinevate vabaühendustega Läänemere piirkonnas üles ehitatud kodanikuühiskonna võrgustik. “Võib öelda, et selline protsess on tähtsaks lävepakuks uue regionaalse identiteedi otsinguil, mis võib omakorda viia uue, riigipiire ületava kodanikuühiskonna tekkele sarnaselt Euroopa Liidu integratsiooniprotsessile,” kirjutab Yuma Kawahara.
“Me saame käsitleda B7 unikaalset tegevust kui väga huvipakkuvat “eksperimenti” uue regionaalse koostöö tekkimisel Läänemere piikonnas pärast külma sõja lõppu.”
Saared, mida uuringus võrreldi, olid Teravmäed, B7 saared, Vahemere saared ja Vaikse ookeani saared, sh Jaapanile kuuluv Okinawa.
Jaapani- ja inglisekeelne trükis sisaldab 96 lehekülge teksti, uuringu läbiviimist aastatel 2010–2013 toetas Jaapani teaduse propageerimise ühing.
Hiiumaa külaskäigu ajal 2010. aastal huvitusid külalised Jaapanist Balti mere seitset saart ühendava B7 ja Euroopa Liidu struktuuride suhetest, samuti tööjõu mobiilsuse mõjudest saarte kogukondadele.
Teiseks huvipakkuvaks teemaks oli noorte osalemine B7 koostöös. Sotsiaalteaduste professor Yoko Ogashiwa, kes eelnevalt oli juba uurinud Vaikse ookeani saari, pidas B7 koostööd ja võrgustikku väärtuslikuks kogemuseks.

REET KOKOVKIN
B7 nõukogu eesistuja 2010

Veel lugemist:

Galerii

Laupäeval Käinas toimunud Hiiumaa kevadlaadale tõi ilus ilm kokku 43 erinevat müüjat. Laada korraldanud Hiiumaa Tarbijate Ühistu juhi Kaja Antonsi sõnul läks laat igati...

Uudised

Kui volikogu istungitel on tavapäraselt rohkem küsimusi opositsioonil, siis seekord pommitas vallavalitsust kriitiliste küsimustega äsja osavallavanema ametist vabastatud reformierakondlane Aivar Viidik. Aivar Viidiku sõnavahetused...

Arvamus

Turismihooaeg on vaikselt ent järjekindlalt lähemale nihkumas. Ainult kohane tundub küsida – mis on sinu jaoks see midagi, mida iga külaline võiks, peaks tahtma...

Teema

Nüüdsest saab Hiiumaal minna iseseisvalt ämmaemanda vastuvõtule, perearst saab määrata koduõenduse ning haiglas olijatele on võimalik pakkuda sotsiaaltöötaja tuge.  Iseseisvat ämmaemanda vastuvõttu seni haiglas...