Connect with us

Arutelu

Suursaarte seisukohad seoses plaanitavate piletihindade määruse muudatustega

Avalik pöördumine 30. detsember 2021

Austatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
Majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Koopia saadetud:
MKM meremajanduse asekantsler Kaupo Läänerand
MKM meremajandusosakonna juhataja Jaak Viilipus

26. detsembril 2021 informeerisid Transpordiamet ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) avalikkust kavatsusest, muuta olulisel määral piletihinna määrust Kuivastu-Virtsu ja Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinidel alates 1. veebruarist 2022.
Oleme ühemõtteliselt sellele vastu. Peame vajalikuks antud tähtaja edasilükkamist määramata ajaks kuni kokkulepete saavutamiseni.
Suur murekoht antud protsessis on selle teguviis. Saarte elanikele on parvlaevaühendus eluliselt tähtis teenus ja mõjutab kõiki ja kõike, mis meie piirkonnas toimub. Sellise kaaluga teenuse muudatuste arutelu peab toimuma kõiki osapooli kaasates. Kõik teemad peavad saama läbi arutatud ja kõik numbrid ühiselt läbi arvutatud. Koos peame leidma parima võimaliku lahenduse. Soovime esimesel võimalusel selleteemalise koosoleku kokkukutsumist kõrgeimal tasandil.
Parvlaevaühendus on suursaarte ja mandri-Eesti vaheline maanteepikendus, mille eesmärk on efektiivse avaliku transpordi võimaluse tagamine. Avalike transpordiühenduste tagamisel riigi eri piirkondade vahel on oluline tagada otsuste läbipaistvus ja võrdne kohtlemine. Käesolev otsuse kavand kahjustab oluliselt suursaarte ettevõtluse ja elukeskkonna konkurentsivõimet, võrreldes mandri ja selle peamiste tõmbekeskustega.
Väide, et suursaarte püsielanikke ja ettevõtjaid piletihindade muudatused ei puuduta, kuna neile jäävad kehtima samade soodustustega piletihinnad nagu kehtivas määruses, ei pea paika.
Piletihinnamääruse muudatused mõjutavad otseselt kõiki suursaarte elanikke ja ettevõtjaid – kaubad ja teenused kallinevad, sise- ja välisturistide külastatavusele avaldab negatiivset mõju ning elu suursaartel kallineb.
Olukorras, kus avalikku liinivedu teenindav ettevõte teenib aastas üle 7 miljoni euro kasumit, oleme valitsuse poolt plaanitavale piletihinna määruse muudatusele kategooriliselt vastu ning sellisel kujul ja selliste põhjendustega on piletihindade tõstmine vastuvõetamatu kõikidele suursaarte elanikele ja ettevõtjatele.

Muhu Vallavalitsuse nimel Raido Liitmäe
Hiiumaa Vallavalitsuse nimel Hergo Tasuja
Muhu Vallavolikogu nimel Ain Saaremäel
Hiiumaa Vallavolikogu nimel Anu Pielberg
Saaremaa Vallavolikogu nimel Jaanus Tamkivi
Hiiumaa Ettevõtjate liidu nimel Arno Kuusk
Saaremaa Ettevõtjate liidu nimel Robert Pajussaar
Hiiumaa Turismiklastri nimel Kristel Üksvärav

Pöördumisega on ühinenud:
Saarte Lihaveisekasvatajate Klubi nimel Ants Jõgi
SA Saaremaa Turism nimel Marvi Ehte

Veel lugemist:

Küsitlus

Statistika järgi on Eestis 1000 elaniku kohta alkoholi ostmise võimalusi kõige rohkem Hiiumaal. Kuidas te sellesse suhtute?

Uudised

Ministeeriumi järelevalve tõi Hiiumaa Vabakooli tegevuses välja hulga puudusi ning juhtis tähelepanu õpilaste prognoosi mittetäitumisele. Ettekirjutuste täitmatajätmine võib kooli uuest tegevusloast ilma jätta. Haridus-...

Galerii

Laupäeval tulid lauljad ja linnarahvas kokku tähistamaks tütarlastekoori ja poistekoori sünnipäeva.