Connect with us

Uudised

Meldorf: Segipaisatud eluga silmitsi, ent ikka jätkame

Hiiu Leht
Viirus lõi sassi Käina huvi- ja kultuuri­keskuse töö – huvikool jätkab distantsõppel, täiskasvanute ringid ja kultuuri­sündmuste korraldus on ajutiselt seiskunud, noortekeskuse töö üle kolinud virtuaalruumi.
“Esimene nädal oli keeruline, aga nüüd, kolmandal nädalal, võin küll öelda, et oleme kohanenud nii palju, kui see antud olukorras võimalik on,” võttis keskuse direktor Ly Meldorf kokku, kuidas kolm kriisi‑­nädalat möödunud on.
Huvikool läks distants­õppele kohe, eriolukorra esimesest päevast. “Õpetajatega oli kokkulepe, et õpe peab olema väga paindlik ning last ja tema pere soove arvestav. Seetõttu toimub nii mõnegi lapse tund hoopis nädala­vahetusel või kui mõnel päeval ei ole võimalik tundi teha, siis leitakse sobilik uus aeg,” tõi ta näite uuest õppekorraldusest.
“Algul kartsime, et lapsed ja nende vanemad ei suuda üldhariduskooli koormuse kõrvalt huviharidusega tegeleda, kuid praeguse seisuga on ainult paar peret, kes veel kohanevad, ülejäänud löövad vapralt kaasa ja selle üle oleme õpetajatega äärmiselt tänulikud,” lausus ta.
Algul oli ka tehnilisi probleeme, aga need lahendati. Nii õpilastele kui ka õpetajatele leiti puuduolevad arvutid. Mõnel puhul tuli suurendada koduse andmeside mahtu selleks, et õppetööd saaks läbi viia.
Kui üldhariduskoolides on aeg-ajalt ikka olnud e-õppe päevi, siis huvikooli õpetajate jaoks oli see täiesti uus kogemus, seepärast on Meldorf uhke oma kolleegide kohanemis­­võime üle: “Nagu neile kõikidele juba ise jõudsin öelda, siis nendega läheks luurele iga kell!”
Keskuse direktor rõhutas, et ka pered, nii lapsed kui lapse­vanemad, on olnud ääretult mõistvad ja toimekad ja toonitas, et kui on mõni mure, siis tuleks sellest kohe rääkida, et koos sobiv lahendus leida. “Oluline on, et huvi pilli-, kunsti- või tantsuõppe vastu ei kaoks,” ütles Meldorf.
Läbi interneti kaua ei tantsi
Praegu annavad huvikooli muusikaõpetajad pilliõppe otse­tunde läbi erinevate veebi­kanalite ning kasutavad toredaid programme, mille kaudu teha noodiõpetuse tunde. “Muusikaõpilased harjutavad nüüd kodus varasemast tunduvalt rohkem,” vahendas Meldorf mõnede muusika­õpetajate tähelepanekuid.
Keerulisem oli korraldada õppetööd kunstiosakonnas, kus ühe õpetaja käe all õpib 32 last. Õpetaja on lahendanud selle loovalt – töid saab teha koduste vahenditega ja ilma lapsevanemaid liigselt koormamata. Lisaks juhendab kunstiõpetaja igapäevaselt kunstiosakonna tänavusi lõpetajaid – neid on neli ja see on direktori sõnul rekordiline arv. “Igatahes töö käib ja õpetajale laekub pidevalt vahvaid kunsti­töid,” oli Meldorfil põhjust rõõmustamiseks.
Kõige nukramas seisus on tantsuosakond, kus õpetajad küll on teinud lastele ette tantsu­videosid ja lapsed proovivad kodus ise neid õppida, kuid Meldorf ei pidanud seda pikas perspektiivis toimivaks.
Käina noortekeskus on pärast sulgemist üle kolinud sotsiaalmeediasse. “Suheldakse omavahel ja noorsootöötajatega ning muuhulgas korraldatakse veebimänge, milles rõõmustaval kombel osaleb ka täiskasvanuid,” teadis Meldorf.
Ka said noorsootöötajad osaleda kahel veebikoolitusel ja tõsta oma kvalifikatsiooni.
Osa asju pausil
Täiskasvanute huvitegevus – tervelt üheksa huviringi – aga on seiskunud pea täielikult. “Küll on segakoori partiid dirigendi poolt sisse lauldud ja lauljad saavad kodus iseseisvalt harjutada ning lähiajal toimub esimene kokkusaamine interneti teel,” oli tal siiski tuua üks toimiv näide.
Kuigi kultuurikorraldus on täielikult peatunud ja ära jäänud palju toredaid sündmuseid, usub Meldorf, et osa neist saab siiski kunagi toimuma. “Praegu aga peame kaheteistkümnest projektitoetuse rahast tagasi andma kaheksa,” on tal kahju.
Siiski oli keskuse direktor lootusrikas, öeldes: “Kui tavaolukord taastub, siis on meie maja jälle tegusaid inimesi täis. Meie maja kontserte ja sündmuseid külastav publik on väga lojaalne ja tean, et selle mõne kuuga nad meid ei unusta.”
Meldorf: Ükskord teeme niikuinii
Selle õppeaasta suurimaks kordaminekuks loeb Meldorf Käina huvikooli filiaali avamist Emmastes, kus õpib
19 õpilast viiel muusikaerialal. Toreda kokkusattumisena märkis ta, et kui ta 2009. aastal keskuse direktorina alustas, õppis Käina muusika­osakonnas samuti 19 õpilast. “Julgen väita, et Emmaste filiaal jääb püsima, sest on olemas väga tublid õpetajad ja veel tublimad muusika­huvilised õpilased,” nägi ta uue filiaali tugevat alust.
Meldorf ütles, et tal on rõõm märgata, kuidas ühiskonnas aina enam saadakse aru, kui vajalik on lapse jaoks kooliväline arendav tegevus. Nii on kool kahel viimasel aastal saanud riigi poolt eraldatud huvitegevuse toetusrahaga avada paar uut eriala, millest populaarseim on bändiõpe. Ühtlasi on see huvikooli õpilastele loonud toreda koos­tegemise võimaluse.
Meldorf rääkis, et eelmisel õppeaastal kaasas muusikaosakonna bändiõpe nii tantsu- kui ka kunstiosakonna ning toimus suur kontsert, mis andis kinnitust, et õpilastele läheb millegi nimel koos pingutamine väga korda. Selle õppeaasta sügisest alates aga valmistati ette suurt ABBA-sõud, mis oli plaanis lavale tuua 28. märtsil ja kus selgi korral pidid kaasa lööma kõik huvikooli osakonnad. Ei pannudki imestama, et ta selle kohta ütles: “Aga eks ükskord me teeme selle ära nagunii!”

Veel lugemist:

Uudised

Mitu kuud Kärdla sadamas kirgi kütnud moodulhotellid teisaldati eile. SA Hiiumaa Sadamad juhatuse liige Kai Kallas ütles kolmapäeva päeval, et õhtuks on need sadamast...

Uudised

Kärdla ja Palade kooli õpilased näitasid kõigis kolmes üle maailma tehtavas ainetestis kõrget taset, loodusteaduste testis aga ületasid teadmistega isegi maailma tipus olevaid Singapuri...

Digileht

Hiiu Leht 8.detsembril Arvamus: kas monument valmib veel 93 aastat? Kaitseliidu auto sattus raskesse õnnetusse Hiiumaa tulevik on väiketootjate nägu Tee ise: Jõulupärg muutub...

Uudised

Kaks kaitseliitlast viidi Hiiumaalt Tallinna haiglasse pärast õppuse Orkaan käigus autoga kraavi sõitmist.