Connect with us

Uudised

Loomisel saare esimene erakool – Hiiumaa Vabakool

JESPER PARVE
Eesti Vabariigi sünnipäeva eel pandi Kõpu koolimajas alus Hiiumaa haridusseltsile, mille eesmärgiks luua Hiiumaale esimene erakool-lasteaed.
21. veebruaril kogunesid asja­osalised Kõpu koolimajja selleks, et üheskoos asutada mittetulundusühing. Kohtumisel osales 11 kogukonna liiget, nii kohalikke elanikke, haridushuvilisi, õpetajaid kui ka lapsevanemaid, kes otsustasid asutada MTÜ Hiiumaa Haridusselts. Seltsi põhi­tegevuseks on arendada välja waldorfpedagoogikal põhinev kool, lasteaed ja/või lastehoid Hiiumaal ning korraldada nende tööd.
Kohtumise esimeses pooles andis Eesti lastevanemate liidu juhatuse esimees Aivar Haller põhjaliku ülevaate antroposoofia olemusest. Selgituseks, antroposoofia on waldorfpedagoogika filosoofiline alus.
Koosviibijad said mõtiskleda ja arutleda selle üle, millist kooli oleks Hiiumaale vaja, milliseid väärtusi kool peaks kandma ning millised peaksid olema kooli tegevussuunad.
Aivar Halleri eestvedamisel pandi alus loodava haridusasutuse arengukavale. Kõige olulisemate väärtustena toodi välja saare loodust, saareelu, ettevõtlikke inimesi ja head kogukonda.
Arutelu käigus sai selgeks, et ühiseks eesmärgiks on elada teadlikult, luua toimiv kool-lasteaed kogukonnas, kus pered ja lapsed saavad endaga hakkama.
Ühiselt nenditi, et tuleviku kool on see, kus lapsevanem on kaasatud kooli tegemistesse ning selles koolis pole ruumi pingeridadele, hinnangutele ja konkurentsile.
Usume, et uus kool toob saarele noori peresid, kes samastuvad kooli väärtustega.
Asutasime haridusseltsi
Aruteluga liiguti sujuvalt edasi seltsi asutamise juurde. Seltsi asutamiskoosolekut juhtis allakirjutanu ehk Margarita Korol, protokollis Kristi Ugam. Koosoleku tulemusena asutasime MTÜ Hiiumaa Haridusselts ning valisime juhatuse liikmed kolmeks järgnevaks aastaks.
Juhatuse esimeheks kinnitasime Jesper Parve, kes mullu detsembris Kõppu alter­natiivkooli asutamise idee välja käis. Asetäitjaks määrati Margarita Korol.
Ühtlasi lepiti kokku, et selts võtab endale eesmärgiks ette valmistada tegevusloa taotlus erakool-lasteaia avamiseks ning esitab selle hiljemalt
1. aprilliks haridus- ja teadus­ministeeriumile. Loodava haridusasutuse ruumid saavad olema endises Kõpu kooli­majas, mis poolteist aastat tühjana seisnud. Käivad ka läbi­rääkimised Hiiumaa vallaga ruumide kasutamise üle.
Abi Rakvere koolilt
Hiiumaa haridusseltsi ettevõtmist toetab Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade ühendus. Selleks, et loodav kool või mistahes kool saaks Vabaks Waldorfkooliks, on vaja ennast n-ö tõestada.
Haridusasutuses peavad töötama waldorf­pedagoogika valdkonnas koolitatud õpetajad, kool peab toimima riiklikult kinnitatud waldorf­pedagoogika õppekava alusel ning oma tegevuses lähtuma waldorfpedagoogika printsiipidest. Tõestamise periood võib kesta aastaid ja selle teekonna eduka läbimise eelduseks on mentor.
Hiiumaa haridusseltsi mentoriks on Rakvere Waldorf­kool, mille kolleegiumi liikmed aitavad meid alates tegevusloa taotluse koostamisest kuni patenteeritud nime omistamiseni. Selts on võtnud endale eesmärgiks saada Vaba Waldorf­kooli pidajaks järgneva kolme aasta jooksul. Seni tegutsetakse waldorf­suunitlusega koolina.
Huvilisi jagub, õpetajaid otsime
Asutamiskoosolekul otsustati, et loodava kooli nimeks saab Hiiumaa Vabakool, mille all tegutseb lasteaed ja põhikool. Seltsi liikmed ja mitmed vabatahtlikud tegutsevad igapäevaselt selle nimel, et juba selle aasta 1. septembril saaks avada 1.–3. liitklassi ja lasteaia liitrühma.
Huvilisi nii lasteaeda kui ka kooli on, kuid ametlik avalduste vastuvõtmine algab alles peale tegevusloa saamist.
Loodava kooliperega on juba liitunud mõned pedagoogid, samal ajal toimub aktiivne klassiõpetaja, muusikaõpetaja ja lasteaia õpetajaabi otsimine.
Vastasutatud selts on avatud koostööks ja ootab toetajaid, meiega saab võtta ühendust aadressil hiiumaaharidusselts@gmail.com

Margarita Korol
Hiiumaa Haridusseltsi juhatuse liige

Veel lugemist:

Uudised

Mitu kuud Kärdla sadamas kirgi kütnud moodulhotellid teisaldati eile. SA Hiiumaa Sadamad juhatuse liige Kai Kallas ütles kolmapäeva päeval, et õhtuks on need sadamast...

Uudised

Kärdla ja Palade kooli õpilased näitasid kõigis kolmes üle maailma tehtavas ainetestis kõrget taset, loodusteaduste testis aga ületasid teadmistega isegi maailma tipus olevaid Singapuri...

Uudised

Kaks kaitseliitlast viidi Hiiumaalt Tallinna haiglasse pärast õppuse Orkaan käigus autoga kraavi sõitmist.

Ahto ilmajutud

Olulist lumelisa viimastel päevadel tulnud pole. Järgnevad päevad tulevad talviselt karged. Igatahes paistab see talveidüll selleks korraks tasapisi lõpule jõudvat, kuna uue nädala algul...