Jälgi meid

UUDISED

LEADER toetuste teine taotlusvoor läheneb jõudsate sammudega

Esmaspäeval, 22. novembril kutsub Hiidlaste koostöökogu kokku üldkoosoleku, et anda võimalus suurte, üle 50 000eurose toetusega projektide esitamiseks. Sama käib ka kogukonnateenuse projektide kohta – ka nendele projektidele peab üldkoosolek vastavalt rakenduskavale andma “rohelise tee”.
Koostöökogu tegevus­keskuses hakkab juba kujunema ülevaade, millised projektid vajavad suurprojektidena ja millised kogukonnateenusena üldkoosolekule esitamist. Selleks, et sinu projekt võiks taotleda suurt toetust või saada valituks kogukonna­teenusena, anna kindlasti endast teada aadressil info@kogu.hiiumaa.ee
Kui sa veel ei ole tegevuskeskusega ühendust võtnud, siis nõustamise saamiseks on küll varsti viimane aeg. Juba alates 22. novembrist saab hakata sisestama taotlusi e-PRIAsse meetmetesse
1. Ettevõtete areng ja 3. Kohaturundus ja uuenduslik kogu­kond. Kui tahad teada, mis eelnevalt on LEADER projekti­toetusega Hiiumaal tehtud, siis vaata Hiidlaste Koostöökogu lehele “Toetust saanud projektid”.

Meede 1 Ettevõtete areng 22. november – 5. detsember 2021 meetme mahuga 280 000 eurot.
Ettevõtjate arengumeetmes on toetuse saajateks Hiiumaal tegutsevad, mikro- ja väikeettevõtete määratlusele vastavad äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad ning mittetulundusühingud ettevõtlusele suunatud projektidega. Toetust saab taotleda kuni 60 protsenti plaanitavast investeeringust. Kõige kiiremaks tööks taotluse esitamisel on praegu korrektsete hinnapakkumiste saamine. Kui investeering vajab paigaldamist või ehitamist, siis tuleb kohe võtta ühendust osavalla ehitusnõunikuga.
Meede 3 Kohaturundus ja uuenduslik kogukond 22. november – 5. detsember 2021 meetme mahuga 137 000 eurot.
Kohaturunduse ja uuendusliku kogukonna meetmest on toetuse saajad Hiiumaal tegutsevad  mikro- ja väike­ettevõtted, keskmise suurusega ettevõtted, määratlusele vastavad äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad ning mittetulundusühingud, seltsingud, sihtasutused ja kohalik omavalitsus. Siin on toetuseks kuni 90 protsenti tegevustele plaanitud eel­arvest. Selles meetmes on kõige kiiremaks tegemiseks saada partneritega kokkulepe, kes mida teeb ja ühistegevuse leppele allkirjade saamine.
Kontorisse nõustamisele tulekuks palun ole vaktsineeritud!
REET KOKOVKIN
MTÜ Hiidlaste Koostöökogu

Veel lugemist:

UUDISED

KredExi ja EASi ühendasutus pikendas madalama sisse­tulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotlusvooru. Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse panustatakse tänavu üle 3 miljoni euro. Kui varasemalt...

UUDISED

Hiiumaa vald sai esimeses taotlusvoorus kiire interneti ühenduste loomiseks 1,1 miljon eurot, sideettevõtjatel on valida 18 küla 819 aadressi seast. Mai esimesel nädalal määras...

UUDISED

Hiidlaste Koostöö­kogu otsustas koostada LEADER ühisstrateegia aastateks 2023–2027. Vastava otsuse võttis Koostöökogu üldkoosolek vastu 21. veebruaril. “Ühisstrateegia tähendab seda, et LEADER meetodil hakatakse uuel...

UUDISED

Väärtusliku talu­arhitektuuri taotlus­voor avanes veebruari keskel. Kuni 4. märtsini saab sellest küsida rahalist toetust taluelamute katuste korrasta­miseks. Toetust saab taotleda talu­kompleksi kuulunud elu­hoonele ehk...