Jälgi meid

Uudised

Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad kodutoetust taotleda

KredExi ja EASi ühendasutus pikendas madalama sisse­tulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotlusvooru.
Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse panustatakse tänavu üle 3 miljoni euro. Kui varasemalt oli tähtaeg 6. juuni, siis nüüd pikendati taotluste vastuvõttu kuni 20. juunini.
Võimalus oma elamistingimusi parandada on peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal kuni 355 eurot kuus. Toetust saavad ennekõike pered, kel puudub oma kodu või olemasolev eluase ei vasta tänapäevastele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või on pesuruumid amortiseerunud, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja temperatuuri või on eluohtlikud.
Suurim toetussumma on 10 000 eurot. Kolme- ja nelja­lapselised pered, kellele on varem ühe korra kodutoetust eraldatud, saavad teistkordselt taotleda veel 5000 eurot. Viie- ja enamalapselised pered, kellele on varem korra kodutoetust eraldatud, saavad teisel korral taotleda 10 000 eurot. Ühele perele antakse kodutoetust kuni kaks korda.
Varasemalt toetust saanud pered peavad korduva toetuse taotlemise hetkeks olema eelmise toetuse sihtotstarbeliselt ja tähtaegselt ära kasutanud ning esitanud  KredExile seda kinnitava lõpparuande.
Taotlusi saab esitada veel kahe nädala jooksul, 20. juunini, lisainfot tingimuste ja taotlemise kohta saab www.kredex.ee/kodutoetus.

HIIU LEHT

Veel lugemist:

Taristu

Hiiumaa vald sai esimeses taotlusvoorus kiire interneti ühenduste loomiseks 1,1 miljon eurot, sideettevõtjatel on valida 18 küla 819 aadressi seast. Mai esimesel nädalal määras...

Uudised

Väärtusliku talu­arhitektuuri taotlus­voor avanes veebruari keskel. Kuni 4. märtsini saab sellest küsida rahalist toetust taluelamute katuste korrasta­miseks. Toetust saab taotleda talu­kompleksi kuulunud elu­hoonele ehk...

Uudised

Möödunud nädalal toimus uues Hiiumaa spordihoones maakonna kalurite ühenduse MTÜ Hiiukala üldkoosolek. “Ülkoosolek seadis paika plaanid rahastus­perioodi lõpetamiseks,” ütles MTÜ Hiiukala tegevjuht Tuuli Tammla....

Uudised

Esmaspäeval, 22. novembril kutsub Hiidlaste koostöökogu kokku üldkoosoleku, et anda võimalus suurte, üle 50 000eurose toetusega projektide esitamiseks. Sama käib ka kogukonnateenuse projektide kohta –...