Jälgi meid

Taristu

Vaata, kas sinu küla on kiire interneti nimekirjas

Hiiumaa vald sai esimeses taotlusvoorus kiire interneti ühenduste loomiseks 1,1 miljon eurot, sideettevõtjatel on valida 18 küla 819 aadressi seast.
Mai esimesel nädalal määras ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt oma käskkirjaga väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu ehk nn viimase miili ühenduste rajamise toetuse esimese taotlusvooru eelarve ja selle jaotuse, samuti abikõlblikud ja sotsiaalmajanduslikult olulised aadressiobjektid.
Hiiumaa vald sai esimeses taotlusvoorus kiire interneti ühenduste loomiseks 1 miljon 123 000 eurot, võrdluseks, et Saaremaa vald sai 1 miljon 480 000 eurot. Esimese taotlus­vooru eelarve kokku on 24 miljonit 290 000 eurot.
Kokku on esimeses taotlus­voorus Hiiumaal abikõlbulikud 18 küla, millest kõige rohkem, 89 aadressi Kõpu poolsaare Kalana külas ja väikseima aadresside arvuga, vaid 10, Mäeltse küla.
Loetelus on Allika küla 26 aadressiga, Aruküla (26), Emmaste küla (44), Esiküla (62), Harju küla (46), Hausma küla (57), Hellamaa küla (48), Kalana küla (89), Kolga küla (31), Luguse küla (50), Mäeltse küla (10), Paope küla (70), Reigi küla (53), Ristivälja küla (34), Sarve küla (44), Soonlepa küla (35), Suureranna küla (35) ja Tagu­küla (53).
Eraldi aadressidena on loetelus välja toodud kuus sotsiaalmajanduslikult olulist asutust: OÜ Jürgeni Tisleritööd Harju külas, OÜ STATS Unities Kolga külas, OÜ LIVE Architects Paope külas, Ratturi talu Reigi külas, OÜ Kirsimetsa Ristivälja külas ja OÜ TC Systems Soonlepa külas.
Ministri nõunik Paul Pihlak selgitas, kuidas nimekiri moodustus: “Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet on koostanud niinimetatud valge ala kaardistuse ehk teinud nimekirja abikõlblikus sihtpiirkonnas olevatest aadressidest. Neist tegid kohalikud omavalitsused omakorda prioriteetsemate asukohtade nimekirja, mille kinnitas minister.” Hiiumaal tegeles aadresside valikuga abivallavanem Üllar Laid.
Taotlused juunis
Sideettevõtted või kohalike omavalitsuste omandusse kuuluvad juriidilised isikud saavad toetust taotleda vooru­põhiselt ja ühe kohaliku omavalitsuse üksuse ehk siis valla kaupa.
Vallavanem Hergo Tasuja ütles, et võimalus valla enda ettevõttega ühendused välja ehitada on uus ja sel on nii plusse kui miinuseid, mida sel nädalal vallas ka kaalutakse. “Meil sellist ettevõtet ei ole ja kui teeme sellise otsuse, siis tuleb see luua. Pluss on see, et saame sel juhul ühendused sinna, kuhu vajalikuks peame, miinus, et see nõuab nii investeeringuid kui inimressurssi ning kogu projekti tasuvusaeg on pikk,” selgitas vallavanem. Otsus ja valik tuleb vallavalitsusel teha lähiajal, sest taotlusi saavad ettevõtted hakata esitama juba juunis.
Toetuse taotlemisel on üheks hindamiskriteeriumiks võrgu rajamise hind ühe aadressiobjekti kohta, teiseks võrguga liitumise võimaluse saavate aadresside osakaal KOVide prioriteetsete asukohtade nimekirjas. “Teisisõnu saavad rohkem toetust need, kes loovad enim liitumisvõimalusi sinna, kus seda päriselt vajatakse,” ütles ministri nõunik Paul Pihlak.
Sideettevõttel/võrgu rajajal on kohustus kõiki juurde­pääsuvõrguga liitumise võimaluse saavaid inimesi teavitada võimalusest, tingimustest ja liitumise taotluse esitamise tähtajast vähemalt kolm kuud enne ehituse algust. “Ehk inimene ei pea ühtki avaldust esitama enne, kui sideettevõtja teda juurde­pääsuvõrguga liitumise võimalusest teavitab,” lisas Pihlak.

Veel lugemist:

Uudised

KredExi ja EASi ühendasutus pikendas madalama sisse­tulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotlusvooru. Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse panustatakse tänavu üle 3 miljoni euro. Kui varasemalt...

Taristu

Probleemile, et kiire interneti viimase miili ühenduste loomine pole läinud nii nagu plaanitud, juhtis tähelepanu riigikontroll ja ministeerium püüab nüüd viga parandada. Riigikogu riigieelarve...

Uudised

Väärtusliku talu­arhitektuuri taotlus­voor avanes veebruari keskel. Kuni 4. märtsini saab sellest küsida rahalist toetust taluelamute katuste korrasta­miseks. Toetust saab taotleda talu­kompleksi kuulunud elu­hoonele ehk...

Taristu

Hiiumaa vallavalitsus otsustas möödunud nädala istungil saata majandus- ja kommunikatsiooni­ministeeriumile nimekirja küladest, kuhu soovitab esmajärjekorras viia kiire interneti. Nimekirjas on Allika, Aru­küla, Emmaste, Esiküla,...