Jälgi meid

UUDISED

Katuste toetusvoor avatud veel nädalajagu

ERAKOGU/MUINSUSKAITSEAMET
Väärtusliku talu­arhitektuuri taotlus­voor avanes veebruari keskel. Kuni 4. märtsini saab sellest küsida rahalist toetust taluelamute katuste korrasta­miseks.
Toetust saab taotleda talu­kompleksi kuulunud elu­hoonele ehk üksikelamule, mis on ehitatud enne 1940. aastat ning voorust toetatakse hoonete katuste restaureerimist traditsiooniliste ehitusmaterjalide ja töövõtetega.
Toetusi jagatakse neljandat aastat ja toetuse abil on seni korda saanud ligi poole­saja hoone katused.
“Taotlusvooru populaar­sus näitab, et ajaloolisi talu­hooneid hinnatakse nii elumaja kui ka suvekoduna üha enam,” ütles ameti ehituspärandi osakonna juhataja Kais Matteus. “Huvi taluarhitektuuri vastu on suur ning on palju omanikke, kes väärtustavad hoonete aja­lugu, soovides neid korrastada just traditsioonilisel viisil traditsioonilisi materjale kasutades. Toetusega saame ettevõtlikke omanikke abistada, et säiliks meile kõigile oluline omanäoline ja väärtuslik maa-arhitektuuri pärand.”
Taotlusvoorust toetatakse katusekatte, vajadusel ka katusekonstruktsioonide taastamist või asendamist, kasutades algupäraseid ehk piirkonnale, hoonetüübile ja ehitusperioodile iseloomulikke materjale ja töövõtteid. Näiteks, kui hoonel oli algselt roogkatus, siis toetatakse rookatuse taastamist, laastu­katuse puhul aga laastu­katuse taastamist. Vana eterniidi asendamist uue eterniidiga või teiste uute ehitusmaterjalide kasutamist sellest taotlusvoorust ei toetata.
Vooru kogueelarve on 200 000 eurot. Toetussumma peab jääma vahemikku 5000–10 000 eurot ning see võib tööde maksumusest moodustada kuni poole ehk omafinantseering tööde eelarvest peab olema vähemalt 50 protsenti.
Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 4. märts ehk kümnekonna päeva pärast. Taotleda saab kultuuri­ministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemis https://toetused.kul.ee/et/login, kuhu saab sisse logida IDkaardi ja mobiil-IDga. Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar – 31. detsember 2022.

Toimetaja
HARDA ROOSNA

Veel lugemist:

UUDISED

KredExi ja EASi ühendasutus pikendas madalama sisse­tulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotlusvooru. Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse panustatakse tänavu üle 3 miljoni euro. Kui varasemalt...

UUDISED

Töödejärg Puski õigeusukiriku taastamisel jõudis keeruka sammuni – hoonelt tuli osa katust kraanaga maha tõsta, et see eeldatavalt suve lõpuks peale restaureerimist tagasi oma...

UUDISED

Hiiumaa vald sai esimeses taotlusvoorus kiire interneti ühenduste loomiseks 1,1 miljon eurot, sideettevõtjatel on valida 18 küla 819 aadressi seast. Mai esimesel nädalal määras...

UUDISED

Möödunud nädalal toimus uues Hiiumaa spordihoones maakonna kalurite ühenduse MTÜ Hiiukala üldkoosolek. “Ülkoosolek seadis paika plaanid rahastus­perioodi lõpetamiseks,” ütles MTÜ Hiiukala tegevjuht Tuuli Tammla....