Connect with us

Uudised

Kopteriplatsi projekt lõpusirgel

Hiiumaa vallavanema sõnul on helikopteriplatsi ehitusprojekti koostamine lõpu­sirgel, seejärel viiakse läbi ehitushange, et selgitada projekti maksumus.
Aprillis ütles Hiiumaa valla­vanem Reili Rand, et vallavalitsus on pakkunud uue maandumisplatsi rajamise hinnaks 100 000 eurot. Möödunud nädalal aga tuli uudis, et Kihnu saare uus kopteri­plats läheb eeldatavasti maksma 150 000 eurot.
Kihnu kopteriplatsi rajamist taotles terviseamet juba 2016. aastal. Ehituseni seni jõutud pole, sest pakutud ehitushind ei ole mahtunud eelarve piiridesse. Näiteks korraldas Kihnu valla-valitsus möödunud aastal tervise­ameti volitusel kaks lihthanget. Esimesele laekus kaks pakkumist maksumusega 185 068 eurot ja 266 105 eurot, mõlemad summad koos käibemaksuga.
Kas Hiiumaa vallavalitsus on taas arvestanud märksa odavama ehitushinnaga ning kordub sama stsenaarium, mis Tuuletorni ja uue Keskväljaku hangetega?
“Platsi ehitushind sõltub konkreetsest maa-alast ja tingimustest, kuhu see rajatakse – seega Hiiumaa kopteri­platsi maksumus ei pruugi olla võrreldav näiteks Kihnu platsiga,” ütles vallavanem Reili Rand.
Vallavanem rääkis, et valla­valitsus ja haigla on pidanud läbirääkimisi kopteriplatsi ja kaasnevate kulude rahastamiseks ning esitanud ühiste kavatsuste protokolli Hiiumaa haigla nõukogule ülevaatamiseks.
“Kui nõukogu selle heaks kiidab, suunatakse ühiste kavatsuste protokoll heakskiidu saamiseks valla­volikogule,” ütles Rand, kes ühtlasi on valla esindaja haigla siht­asutuse nõukogus.
Varem on haigla väljendanud valmisolekut katta uue maandumisplatsi sertifitseerimisega seotud kulud ja hilisemad hoolduskulud.
Uue kopteriplatsi projekteerib OÜ Roadplan. Kooskõlastatult lennuametiga rajatakse uus kopteriplats praegusest 90 meetrit põhja poole, Rahu tn 2b kinnistule ehk haigla taastusraviosakonna taga asuvale maaalale.
Helikopteriplats on haigla jaoks väga vajalik. Hiiumaa haigla juhatuse liige Riina Tamm ütles juuli algul rahvus­ringhäälingule, et sel aastal on meditsiinilist transporti helikopteriga vaja läinud 21 korral, mullu vajati kogu aasta peale helikopteri abi 44 korral.
Vajadus helikopteri uue maandumisplatsi järele tekkis, kui selgus, et Kärdlasse Põllu tänavale rajatav uus spordikeskus jääb praeguse platsi maandumistrajektoorile ning seetõttu ei vastaks see enam nõuetele.
Märtsikuu volikogus ütles vallavanem, et spordikeskuse ehitus saab kõige varem alata selle aasta novembris-detsembris ning algul tehakse spordikeskuse maaalused tööd. Spordikeskuse ehitus aga ei saa minna n-ö kõrgustesse enne, kui uus kopteriplats valmis. “Spordikeskuse ja kopteriplatsi ehitamine ei tohi takistada praeguse kopteriplatsi kasutamist,” kinnitas vallavanem toona.

Veel lugemist:

Uudised

Hankes ette nähtud nõuete täitmata jätmise tõttu pidi Hiiumaa vald loobuma 154 000 eurost, mis mõeldud tänavavalgustuse uuendamiseks. Tagasinõude põhjustas asjaolu, et Hiiumaa vallavalitsus...

Uudised

Sel suvel Kärdla sadamasse neli konteinerhotelli paigaldanud ettevõtja StayBliss OÜ viib hooned minema, aga lubab kulud sihtasutuselt sisse nõuda. Moodulmajade kohaleveoks, paigaldamiseks, kommunikatsioonide väljaehitamiseks...

Teema

Hiiumaa mesinike seltsis vahetus sel suvel juhatus ning eestvedamise võtsid endi õlule kolm naist, kes tahavad esimese asjana välja selgitada, palju saarel üldse mesinikke...

Arvamus

Dr Helve Kansi vastukaja artiklile “Perearstide erimeelsused varjutavad Hiiumaa tervisekeskuse tulevikku.” (Hiiu Leht, 26.09.2023) On kahetsusväärne, et ajalehe artiklis räägitakse tülist minu ja dr...