Connect with us

Uudised

Koostegemises on jõud – teeme ära!

Sven Vahar
Ega eestlase jaoks olegi koristuspäevas midagi uut. Kooliajast mäletan, et talguid peeti igal aastal.  Kooli­ümbrus vajas igal kevadel korrastamist ja kes seda ikka tegi kui mitte koolipere ise.
Hiljem toimus sama töökohal. Koristustarbed tõime ise kaasa, tellisime auto prahiveoks ja läks tööks lahti. Nimetati neid koristuspäevi siis talguteks, ühiskondlikult kasulikuks tööks või leninlikeks laupäevakuteks. Tehti seda aga siis, kui aeg tundus küps olema: peale lume sulamist ja enne rohu lokkamist.
Eestist aluse saanud koristuspäeva idee järgi on talgud praeguseks toimunud juba 17 erinevas riigis, 3 miljoni inimese osavõtul. Juba 2010. aastal kavandati üleriigilist koristuspäeva Rumeenias, Sloveenias, Portugalis ja Itaalias. Eelmisel aastal toimusid koristustalgud enam kui viieteistkümnes riigis.
Tänavu 13. jaanuaril kogunes Tallinna 83 erinevate riikide esindajat, et osaleda Maailma­koristus 2012 konverentsil ja algatada World Cleanup 2012 ehk maailma suurim prügikoristusaktsioon. Praeguseks on liitunud riike juba 85. Maailmakoristus 2012 leiab aset 24. märtsist 25. septembrini. Sel ajal viiakse vabatahtlike eestvedamisel läbi mastaapsed koristuspäevad erinevates riikides. Ettevõtmisega on kaasa tulnud tiimid 58 erinevast riigist. Korraldajate eesmärk on aasta lõpuks see arv kahekordistada, tõmmates globaalsesse ühiskoristusse kaasa vähemalt saja riigi elanikud. See on üks esimesi suuremaid ühisüritusi, mille kaudu aina kasvav vabatahtlike ja organisatsioonide võrgustik plaanib maailma prügivabaks muutmisele kaasa aidata. Ei osanud me küll ette näha, et koristustalgutest võib välja kasvada rahvusvaheline liikumine Teeme ära! Ehk Let’s Do It!.
Talgud ei ole ainult prügikoristus
See, mis kusagil oluline ära teha, lepitakse külades ja omavalitsustes varakult kokku. Parkides ja surnuaedades langetatakse puid, veetakse traktoriga kokku saetud oksad ja pakud, raiutakse halgudeks, lapitakse riita külamaja kütmiseks. Teede ääres lõigatakse võsa, põletatakse oksi ja lehti. Külamajade ümbrused korrastatakse ja rannaalad koristatakse…
Soovitan kõigile, kel mõttes talgud riigimaa peal, suhelda riigimetsa majandamise keskuse esindajatega – nad on vastutulelikud ja abivalmid. Spetsialist tuleb kohale, täpsustate koos, milliseid puid või kust soovite võsa maha võtta. Seejärel saate loa keskkonnaametilt.
Vajalikud tööriistad talgutele tuleb aga ikka endal kaasa võtta. Ja kui on teada, et lõunat ja jooki/vett talgukorraldajate poolt ei pakuta, siis on mõistlik veepudel ja võileib tasku panna. Kes tööd teeb, see ka sööb!
Talgutest teavitamine veebis on aastaid juba tõrgeteta toiminud. Kuid peame arvestama, et talgutele registreerimine interneti teel on paslik nooremale, arvutit valdavale generatsioonile. Eakamate  inimeste teavitamine peaks ikka käima suust-suhu ja meeldetuletuseks võiks olla lihtne, vaba käega kujundatud teade külamaja seinal või kohas, kus see silma jääb. Veel parem, kui talgujuht kõik läbi helistab ja isiklikult kutsub.
Eks ole enamik meist tundnud ühise tegemise tugevust ja emotsiooni, mis liidab kogu­konda. Igal kohal on oma lugu. Oleks hea, kui paikkonna ajalugu hästi tundev inimene sellest kohast talgute käigus räägib. Nii saavad töö käigus inimesed tuttavaks ka killukese aja- ja kultuurilooga. See on lisaväärtus, mis tekitab huvi ja põnevaid mõttevahetusi.
Talgusupp – see ei ole ainult kõhutäide. Ühine eine külamaja õuel või pargiservas on kogukonda liitev toiming. Just seal räägitakse argipäevamuredest ja tehakse plaane, kuidas saaks oma küla arendada nii, et meil oleks siin hea ja ilus elada. Las linlased kadestavad! Ehk hakkavad maale kippuma!
Prügiveokorraldus
Kodukant Hiiumaa jagab tänu plastitööstuse heldetele annetajatele talgute eel prügikotid  talgujuhtidele. Omavalitsuste liidu loal saab talgute prügi talgupäeval tasuta ära anda Hiiumaa jäätmejaama. Jäätmejaamaga lepime kokku lahtiolekuaja.
Vältimaks arusaamatusi, kus talgute käigus kogutud prügi kuhjatakse ette teatamata valla avalikku pakendimajja, leppisime Hiiumaa omavalitsuste liidus sel aastal kokku nii: kõik talgujuhid, kes talgukohta teades ja ette kavandades eeldavad, et prügikotid täituvad põletamiskõlbmatu ehk olmeprügiga, teataksid sellest oma valda ja dubleerivalt ka Hiiumaa talgute koordinaatorile ehk mulle. Nii saame varakult läbi rääkida, kuidas prügivedu korralda ja millal saab prügi toimetada jäätmejaama.
NB! Jäätmekäitlusse suunatava kraami võiks kohe liigiti kokku koguda, see välistaks tülika ja aeganõudva  laadimiseelse sortimise.
Kõik talgujuhid, kes eeldavad olmeprügi teket, palun andke sellest 27. aprilliks teada oma koduvallale ja Hiiumaa talgute koordinaatorile tel 5648 7057 või info@vetsitall.ee
Tasuks tähele panna
Kogemused näitavad, et talgutele tuleb alati rohkem rahvast, kui veebis on registreeritud. Ikka tuleb mõni pereliige mandrilt saarele või on naabrist suvehiidlane etteteatamata platsis. Seda tasub arvestada tööriistade, prügikottide, joogivee ja talgusupi keetmisel. Muidugi oleks mõistlik tormimurd ja võsa ära koristada juba enne lindude pesitsusperioodi, Teeme Ära ajaks jääks siis vaid väiksema ja kergema osise koristus. See tarkus võiks “taskus” olla, ehk läheb järgmisel aastal tarvis…
Võtke lapsed kaasa! Küll jätkub neilegi eakohast tööd, millest tähtsam on õpetada varakult märkama ja hoolima. Kui laps on korragi prügi­kotiga haljasalal ringi käinud ja sinna­loobitud prahti koristanud, ehk mõtleb teinekord enne, kui midagi maha viskab.
Aeg ja ülestähendused (aastad 2009, 2010, 2011) näitavad, et tööd tegema tulevad ikka needsamad inimesed, kes alati valmis oma abikätt ulatama. Külarahva ind ja huvi ei ole raugemas, vaid igal aastal on kaasalööjaid mõnevõrra rohkem kui eelmisel. Kindel on, et koristamine on kõige selgem eesmärk ja osalejaid seal rohkem kui n-ö mõttetalgutel. Ehk põhjusel, et sa näed oma töö tulemust kohe ja tunned rahulolu tehtust.
Leiud ja rõõmud
Mulluste 19 talgu tagasisidest mõned nopped: “Rõõm ootamatult juurdetulnud vabatahtlikest (koos autodega tulid, ise!)”. “Tubala külas tulid võsast välja vana hobuvankri metallosad. Küla noored otsustasid vanade aegade meenutuseks vankri taastada.” “Soeras sai lambaaed valmis!” “Vaemla park sai sootuks teie näo!” “Surfiparadiisis sai kotti topitud üle 17 000 liitri prügi, mis korjati kokku pea seitsme kilomeetri pikkuselt rannajoonelt. Kuhu see prügi küll panna?” See teema tuli kahjuks üles alles talgute lõpus… “Kootsaare Mudastes sai taastatud umbes hektari­jagu rannaniitu.” “Luidja lepik ja teeääred said hooldatud väljanägemise.” “Kõpus Külamäel õlitati tantsupõrand ja tehti ettevalmistusi kiige ehituseks, peeti plaane kõlakoja ehituseks.” “Kuulikodus õmmeldi valmis 20 poekotti, mis läksid  müüki ja tulu Hiiumaa loomakaitse ja kohaliku loomade varjupaiga heaks.” “Aga ootamatult rästikupesale sattumine oleks võinud halvasti lõppeda…” Ometi tuleb sellekski valmis olla.
Kas just õnne ja armastust keegi leidis, ei tea, kuid uusi tuttavaid, häid emotsioone, energiat ja mõnusat koos­tegemise tunnet jagus igal pool küllaga.
Uudiseid ka
Sel aastal on Eesti töötukassa taas talgupäeva partner ja palju suuremalt meid toetamas. Nimelt plaanivad maakondlikud töötukassade osakonnad korraldada 1–1,5tunnised infotunnid vahemikus 16.–20. aprill, et tutvustada töötutele võimalusi talgupäevast osavõtmiseks. Sõit talgupaika kompenseeritakse neile.
Head talgujuhid, olgem siis valmis Hiiumaa töötukassale teatama, kus abikäsi hädasti vaja oleks või koguni infotunnile minema, et oma talgutest lähemalt neile rääkida.
Teeme Ära maailmakoristuse meeskond kutsub koostöös talgupäeva eestvedajatega eestimaalasi kaasa lööma prügikaardistamise talgutel, mis algavad aprillikuus ja kestavad sügiseni. Prügi kaardistama kutsutakse nii enne kui pärast talgupäeva, prügikaart on üks vahend ja võimalus koristustööde planeerimiseks. Soovijad on mõistagi teretulnud ka kaardile kantud prügi koristamist korraldama, kas siis talgupäeval või mõnel muul päeval. Keskset korraldust selleks plaanis ei ole. Prügikaardistamise juhised ja tarkvara allalaadimise võimalused leiab veebiaadressilt http://www.teemeara.ee/maailmakoristus/kaardista-prugi/kuidas-kaardistada
Teeme Ära maailmakoristuse meeskonna algatusel toimuvad aprillis prügikaardis­tamise talgud kõikides maakondades üle Eesti. Täpsema kaardistustalgute ajakava leiab siit: http://www.teemeara.ee/maailmakoristus/kaar­dista-prugi
Prügi saab kaardistada omal käel kogu lumevaba aja, seda võib teha koos pere, naabrite, sõprade või töökaaslastega. Prügi kaardile kandmine annab infot selle kohta, milline on probleemi ulatus sinu kodukohas. See info peab jõudma kohalike omavalitsusteni, et probleemsete kohtadega tegeleda.
Kui ka kaardile märgitud prügi 5. mail Teeme Ära talgupäeva raames koristatud ei saa, siis vähemalt teame kavandada uusi koristuspäevi. Oma kodukoha puhtamaks muutmine on meie kõigi kätes. Vaja on vaid hoolimist ja ettevõtlikkust – küll siis teisedki appi tulevad!

ESTER TAMMIS
Teeme Ära maakondlik koordinaator Hiiumaal

Veel lugemist:

Uudised

Hiiumaa vallavalitsus määras1 sihtasutuse Hiiumaa Sadamad nõukogu liikmeteks Raido  Randmaa, Omar Jõpiselja, Marko Pruuli, Meelis Pielbergi ja Kadri Tikerpuu. Detsembrist alustavas nõukogus on senise...

Uudised

Ristitee hobusekasvataja- ja rautaja Johannes Mooste (26) hakkas Hiiumaal käima juba kümnendas klassis. Kuni ühel hetkel tundus, et kodu ongi saarel ja pole vaja...

Uudised

SA Hiiumaa Arenduskeskuse ja MTÜ Hiiumaa Ettevõtjate Liidu toel loodud fondi stipendiumi suurus on 300 eurot kuus kuni stipendiaadi õpingute lõpuni. Kolmapäeval toimunud Hiiumaa...