Connect with us

Uudised

Jütt üleilmseks eakate peevaks


Rahva suu ütleb, et hermus väga liiga vaev aa vanaks saada, aga vana olla on… Sii koha peel ma jäta siiskid lause pooleli, sest vana olles vöid sa elada nagu va rott vilja salves. Teise külje peelt aga vöib sool täitsa kitsas kää olla vöi äi jäksa sa änam kodund välje tullagid.
See keik pole meite oma tehja. Vöi siiskid… Kui sa ise pole noorest pääst oma tervist rikkund, oled täitsa krapsa veel vanu igigid. Paljugid oleneb sellest, müsuses riikis sa elad. Neh, kahjuks pole meite riik veel Euroopa viie jöukama riigi sekka jöudend. Mei vaadame kade meelega, kudas välja maa pinsjonäärid mööda ilma ringi söitved.
Sösust jüttu passib preegud reekida küll, sest 1. oktoobril aa üleilmne eakate inimeste peev. Ja mei, Hiiumaa pinsjonäärid kuulume ka nende inimeste seltskonda. Vetame mötes üksteisel kääst kinni nagu Balti kettis ja muistame, et elu aa siiskid üks hermus väga liiga tore asi.
Mei sii Hiiumaal oleme 1. oktoobri aegu iga aasta ikke koos ka käind. Seekord lähme Hiiu saare igast otsast kokku Kärdele kultuuri majasse. Meitele tegevad sääl röömu noored lapsed ja isegid nukud, muust reekimata.
Ole siis 1. oktoobril kell 11 platsis. Heed kokku saamist! Pärast jälutame veel linnas vehe natust ringi ja jöuame muuseumi kaude löpuks Rannapaargusse. Ehk pakudakse veel söust rüübetkid, mis meite eas passib. Oleme keik tublid!
VALTER VOOLE

Veel lugemist:

Uudised

Kärdla sadamas peetaval merenodi laadal saab osta nii paate, purjeid, riideid kui ka ajaloolist merekraami. Laat kestab sadamas kella 17-ni.

Teema

Kahe saarel tegutseva perearsti vaheline erimeelsus suve alguses vabaks jäänud nimistu asendamise üle on viinud olukorrani, kus tohtreid püüavad lepitada nii vallavalitsus kui ka...

Uudised

Aktiivse saunateemalise tegevuse eest andis Eesti Maaturismi Ühing andis neljapäeval Saaremaal peetud turismikonverentsil Hiiumaale üle saunapealinna tiitli. Eesti Maaturismi ühingu poolt veetava üle-eestilise sauna-aasta...

sport

Reedel peeti Kärdlas traditsiooniline heategevuslik teatejooks, millega toetati Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse toetusfondi kaudu liikumisvõime kaotanud lapsi.  Aastast 2008 peetud jooksul oli seekord 13 500...