Connect with us

Uudised

Hiiukala taotlusvooru laekus 24 projekti

Peetripäeva, 22. veebruari südaööl lõppenud MTÜ Hiiukala selle aasta ainukesse taotlus­vooru esitati 24 projekti­taotlust kokku 620 000 eurole.
“Tegemist oli üldkoosoleku otsusega, kui rakendus­kavaga otsustati, et 2021 ja 2022 toimuvad vaid kevadised voorud – mõlemad luuvalu­päevast peetripäevani,” ütles MTÜ Hiiukala tegevjuht Tuuli Tammla.
Kokku oli vahendeid jagada 560 000 eurot, mis tähendab taotlusvooru üldist täituvust 111%.
Enim taotlusi esitati majandus­tegevuse mitmekesistamise tegevussuunda – üheksa projektitaotlusega küsitakse 108 000 eurot. Meetme täituvuseks on 94,5% ja keskmiseks taotletava toetuse suuruseks 12 000 eurot.
Rahaliselt mahukaimasse, kalasadamate tegevussuunda esitati kuus projektitaotlust kokku 371 000 eurole. Kuna vahendeid on meetmes vaid 230 000, siis tegi see meetme täituvuseks 161%. Keskmine taotluse maht selles tegevussuunas on 62 000 eurot.
Sotsiaalse heaolu ja kultuuri­pärandi tegevussuunda laekus seitse projektitaotlust kokku 62 000 eurole. Meetme täituvuseks kujunes 76% ja taotluse keskmine suurus 8800 eurot.
Ühe taotlusega jäid nii kala väärindamise tegevussuund kui kalaliigi eksperimentaalse asustamise tegevussuund. Kui viimatinimetatus laekus toetusetaotlus peaaegu kogu saadaoleva meetme mahus ehk 78 200 euro ulatuses, siis kala väärindamise tegevussuuna ainuke taotlus summas 1400 eurot täitis meetme mahust vaid 2,5%.
MTÜ Hiiukala jagab Euroopa merendus- ja kalandusfondi (EMKF) toetusi 2010. aastast. Lõppemas on teine EL finantsperiood, mille jooksul ühing Hiiumaal kalandustoetusi jagab.
Kalanduspiirkondade meetmed jätkuvad
Tammla ütles, et perioodi põhivahendid on ära kulutatud, aga 2021. aasta vooru sai ühing teha tänu eelarve­jääkidele, täiendavalt määratud tulemusreservile ja lisavahenditele.
“Tulemusreserv oli heade tulemuste eest ja seotud EL tulemusraamistikuga, lisavahendeid anti kalanduspiirkondadele juurde nende meetmete arvelt, mis ei ole nii hästi käivitunud ja perioodi lõpus jagatakse ümber nendele piirkondadele, mis paremaid tulemusi näitavad,” selgitas Tammla.
Tema sõnul saab MTÜ Hiiukala tõenäoliselt korraldada ühe taotlusvooru ka järgmisel, 2022. aastal. “Siis on põhi­mõtteliselt samamoodi – kasutada on eelarvejäägid ja ehk on lootust ka täiendavatele lisavahenditele – seega on see eelarveperiood lõppemas, aga mitte veel täiesti läbi,” rääkis Tammla. Ametlikult kestab see veel kuni 30. juunini 2023.
Kas Eesti jt riikide kalandust toetatakse ka järgmisel EL eelarveperioodil samas mahus ja moel, et kohapealsed inimesed ise otsustavad, või on midagi muutumas?
“Tuleviku kohta on teada, et kalanduspiirkondade meetmed jätkuvad ka EL järgmisel finantsperioodil, kuid detailid ei ole veel teada,” vastas Tammla.
MTÜ-l Hiiukala on 98 liiget, nende seas nii osaühinguid kui FIEsid, nii vabaühendusi kui eraisikuid, aga ka kaks avaliku sektori esindajat: Hiiumaa vald ja SA Hiiumaa Sadamad.

Veel lugemist:

Uudised

Ristitee hobusekasvataja- ja rautaja Johannes Mooste (26) hakkas Hiiumaal käima juba kümnendas klassis. Kuni ühel hetkel tundus, et kodu ongi saarel ja pole vaja...

Uudised

Hiiumaa vallavalitsus määras1 sihtasutuse Hiiumaa Sadamad nõukogu liikmeteks Raido  Randmaa, Omar Jõpiselja, Marko Pruuli, Meelis Pielbergi ja Kadri Tikerpuu. Detsembrist alustavas nõukogus on senise...

Uudised

Taterma küla elaniku Janek Küttimi koer Alfa on hammustanud mitut inimest, iga kord, kui ta jälle aiast välja pääseb, on külaelanikud hirmul. Koerte peremees...