Connect with us

Uudised

Abitaja püüab leevendada üksildust

repro
Hiljuti käivitus uus üleeestiline info-, nõustamis- ja suhtlemis­teenus Abitaja, mille arendamisse panustavad ka Hiiumaa vallavalitsus ja sotsiaalkeskus.
OÜ Surts Koolituse projekti­juhi Sirli Haaviku sõnul on teenus mõeldud erivajadusega inimeste suhtlemisprobleemide ja sotsiaalse eraldatuse leevendamiseks. Lisaks suhtlemisabile on eestvedajad seadnud eesmärgiks vähendada omaste­hooldajate hoolduskoormust ja suurendada nende ning abistatavate tööturul ja sotsiaalses elus osalemise võimalusi.
“Üksildusele ja sellest johtuvale hoolduskoormusele on Eestis vähe tähelepanu pööratud – olukorda on küll uuritud, kuid samme selle leevendamiseks on astutud vähe. Usume, et Abitaja aitab seda lünka täita,” märkis Haavik.
Tegu on Eestis täiesti uue teenusega, mis viib telefoni teel kokku abivajajad ja vabatahtlikud abistajad. End üksi tundvad inimesed saavad nii võimaluse suhelda ja olla seeläbi paremini kaasatud ühiskonda.
Teenus sisaldab nõustamist erinevates elukorraldust puudutavates küsimustes. Lisaks pakutakse üksindust tundvatele erivajadustega inimestele võimalust oma­vahel suhelda või osaleda mõnes temaatilises vestluses. Soovi korral leitakse abivajajatele vabatahtlik, kellega iganädalaselt vestelda ning temast saab abivajajale n-ö telefonisõber.
Abi võib vajada iga kaheksas
Erinevate ülesannete ja erineva koormusega töötab Abitaja jaoks üheksa inimest, kellest kaks on täiskohaga nõustajad. Nõustajatest üks on Hiiumaal ja teine Tallinnas. Koormuse tõustes lisandub veel kaks nõustajat.
Teenuse vajalikkust põhjendades viitas Haavik sotsiaal­kindlustusameti andmetele, mille järgi 2018. aasta lõpul oli Eestis ligi 158 500 ametliku puude raskus­astmega inimest ehk umbes iga kaheksas inimene. Haaviku sõnul võib sarnases suurusjärgus olla ka abivajajaid.
Eelöeldule tuginedes võib abivajajate arv Hiiumaal ulatuda 1250ni (1/8 10 000st). Lisaks on teenuse potentsiaalseteks kasutajateks muude erivajadustega inimesed – eakad, sotsiaalselt tõrjutud jt.
Euroopa omastehooldajate ühenduse hinnangul on ligi 80 protsenti hoolduskoormusest omaste kanda ja tasustamata. Eestis on ametlike hooldajate ehk inimeste, kes olid määratud täiskasvanud isiku hooldajaks ja kellele kohalik omavalitsus maksis hooldajatoetust, arv ligi­kaudu 11 000.
“See näitab, et avaliku sektori roll teenuste ja toetuste rahastamisel, arendamisel ning kättesaadavaks tegemisel on väike.”
Hiiumaa sotsiaalkeskuse juhataja Riho Rahuoja rääkis, et keskuse omaste­hooldajate tugigruppides osaleb ligikaudu 40 inimest ja grupid täienevad pidevalt.
Teenust ette valmistades küsitleti eelmisel aastal hooldajaid ja tulemused kinnitasid, et sihtgrupi võimalused suhtlemisvaeguse ja üksilduse leevendamiseks ei ole Eestis  piisavalt välja arendatud. “Üksildusest on kujunemas uus suur probleem sotsiaalvaldkonnas,” nentis Haavik.
Panuseks telefoninõustamise kogemus
Hiiumaa vallavalitsuse sotsiaal­osakonna juhataja Kairi Lõppe ütles, et vald osaleb Abitaja teenuse välja­töötamisel ja selle arendamisel mitterahalise koostööpartnerina. Ta selgitas, et teenus on käivitatud, kuid see areneb ja muutub kogu projekti jooksul.
Omavalitsustest on projekti kaasatud vaid Hiiumaa vald ja Tallinna linn, kuna see võimaldab pilootprojekti tuua kahe täiesti erineva omavalitsuse kogemuse, et selle põhjal kujundada teenus kõikidele klientidele ja Eesti piirkondadele sobivaks, sh et see arvestaks ka regionaalseid eripärasid. “Projekti idee tundus meile huvitav ja otsustasime kaasa lüüa,” ütles Lõppe.
Rahuoja märkis, et sotsiaalkeskusel on koroona-eriolukorra ajast head kogemused telefoninõustamisel: “Saime suure hulga oma nõustamistööst korraldada telefoni teel ja kindlasti saab seda kogemust kasutada ka Abitaja puhul.”
Liituda abivajaja või vabatahtlikuna
Abitaja tegemistesse saab liituda kas abivajaja või vabatahtliku rollis, registreerides end kodulehel abitaja.ee või helistades esmaspäevast reedeni kella 9–17 numbril 6500 650. Tasuta teenust pakutakse nii eesti kui ka vene keeles.
Spetsiaalse ettevalmistuse saanud nõustajad registreerivad ja töötavad läbi soovi­avaldused  ning valivad sobiva vestluspartneri, kellele on tehtud ka taustakontroll. Seejärel antakse teada, millal ja kellega esimene kõne toimub. Lepitud ajal helistab vabatahtlik abivajajale ja pärast kõne lepitakse kokku uus vestlusaeg.
Abitaja teenuse väljatöötamiseks sai OÜ Surts Koolitus tuge EL Sotsiaalfondist.

Veel lugemist:

Pääste

Esmaspäeval kell 10.34 teavitati häirekeskust, et Kärdlas Põllu tänaval on põlema süttinud katlamaja. Päästjad selgitasid välja, et põleng on korstna ja seina vahel ning...

Uudised

Turul tegutsevad ettevõtjad imestavad, et kui plaanitud riigimaja kerkib alles kahe aasta pärast, poleks olnud põhjust lammutamisega kiirustada. Turul müüjad peavad aga tegevuse lõpetama...

sport

Laupäeval toimunud Paluküla maastikujooksu põhidistantsil olid parimaad Anni Kingsepp ja Karl Johan Kastein. Osalejaid jagus ka lühematele radadele jooksma ja matkama. Täpsemad tulemused leiab...

Arvamus

Mõned aastad tagasi tegin ühe suure Saksa telekanali jaoks filmi Kihnu majakavahist Ellyst, kes pidas lisaks majakavahi ametile veel kodumajutust, tegi seepi ja jäätist,...