Connect with us

Uudised

Tuulepargid kui eilne päev

Kuidas tulevikuenergia lokaalse tootmise kontekstis paistab Loode-Eesti meretuulepark ja selle ülekandeliinid, mida tahetakse vedada üle Hiiumaa mandrile?
Tõnu Lelumees: “Minu isiklik arvamus on, et kõik sellised suured tuulepargid on eilne päev ja tulevikus toodetakse energiat samas kohas, kus seda vajatakse. Ei ole mõistlik teha sellises mahus investeeringuid, et rajada Hiiumaa külje alla merre tuulepark ja ehitada ülekandeliine. Ka tuleks taoliste mastaapide puhul kindlasti vaadata pikemat perspektiivi ja kaaluda erinevaid võimalusi. Summad, millest meretuulepargi puhul räägitakse on äärmiselt suured ja selle tasuvusaeg väga pikk. On ilmselge, et kogu tuulepargi rajamiseks vajalik raha tuleb ju millegi arvelt, seetõttu peavad need otsused olema väga põhjendatud ja ratsionaalsed. Mul ei ole tuuleparkide vastu otseselt midagi, aga igal tegevusel peaks olema mõte ja selle taga läbikaalutletud ning hästi põhjendatud otsus. Hetkel on see väga puudulik, kui lähtutakse vaid ideest, et kui saadakse toetusi, siis tänu sellele on investeering mõistlik. Mina sellise seisukoha peale käsi ei plaksuta.
Loomulikult on tuulepargi rajamine Hiiumaale kasulik juba seetõttu, et loob vajalikke töökohti. Rajamise ja hooldusega tegelevad ette­võtted tulevad küll väljastpoolt, kuid ilmselt saaksid väikeses mahus alltöövõttu ka hiidlased. Kuid tuuleenergia on ebastabiilne. Kui täna tuul puhub, siis teda on ja kui homme ei puhu, siis enam ei ole. Seetõttu peab olema ka mingi kompensatsioonisüsteem. Eesti Energia põlevkivikatelde peale ei ole mõistlik loota. Suured katlad toimivad inertsiga, neid ei saa klõpsust sisse-välja lülitada. Energiatootmise uudsed alternatiivsed süsteemid arenevad kiiresti ja kaaluda tuleks kindlasti ka muid lahendusi kui meretuulepark. Olen pigem seisukohal, et Hiiumaast võiks saada uute, keskkonda mittereostavate tehnoloogiate katsekoht. Ka on niisuguste lahenduste tasuvusaeg lühem ja kindlam kui seda on nii mastaapse tuulepargi rajamine.

Veel lugemist:

Uudised

Hiiumaa vallavalitsus määras1 sihtasutuse Hiiumaa Sadamad nõukogu liikmeteks Raido  Randmaa, Omar Jõpiselja, Marko Pruuli, Meelis Pielbergi ja Kadri Tikerpuu. Detsembrist alustavas nõukogus on senise...

Uudised

Ristitee hobusekasvataja- ja rautaja Johannes Mooste (26) hakkas Hiiumaal käima juba kümnendas klassis. Kuni ühel hetkel tundus, et kodu ongi saarel ja pole vaja...

Uudised

SA Hiiumaa Arenduskeskuse ja MTÜ Hiiumaa Ettevõtjate Liidu toel loodud fondi stipendiumi suurus on 300 eurot kuus kuni stipendiaadi õpingute lõpuni. Kolmapäeval toimunud Hiiumaa...