Connect with us

Uudised

Kas ühest valverühmast piisab?

Kärolyn Kivistik
Valla korraldatud küsitlus lasteaia suviste valverühmade vajaduse kohta tõi selguse asemel segadust – küsimus, kui palju valverühmi on vaja, on siiani vastuseta.
Veebruaris tegi Hiiumaa vallavalitsus kõigis saare lasteaedades küsitluse, et saada teada, kui suur on vajadus suviste lasteaia valve­rühmade järele.
Segadust tekitas küsitluse see osa, milles paluti teada anda suvisest lasteaiakoha vajadusest oma piirkonna lasteaias. “Sel eesmärgil on ettepanek pakkuda 2019. aasta juulikuus valverühma võimalust vähemalt kahes Hiiumaa suuremas lasteaias: Hiiu valla lasteaia Kalda tänava majas ja Käina laste­aias Tirtspõnni,” oli kirjas küsitluses.
Selle põhjal jäi paljudele lapsevanematele mulje, et valida ongi vaid Käina laste­aia või Kärdla lasteaia valverühma vahel.
Hiiumaa valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla ütles, et Käina lasteaias ei ole siiani suvist valverühma olnud. Kuna aga Käina ettevõtjatelt tuli signaal, et seetõttu on nad pidanud juulikuusse planeerima kollektiivpuhkuse, siis sellest tulenevalt oli küsitluses välja toodud kaks lasteaeda, üks Kärdlas, teine Käinas.
“Nende töötajad peavad puhkuste planeerimisel arvestama sellega, et juulis puudub piirkonna lasteaia teenus,” selgitas Kokla.
Käinast ei ühtegi avaldust
Vastuseks küsitlusele kogunes valverühma sooviavaldusi Kärdlast 21, Paladelt kuus, Kõrgessaarest kolm, Emmastest kolm ja teatud tingimustel veel kaks, Suure­mõisast kaks ning Käinast mitte ühtki.
Käina lasteaia Tirtspõnni juhataja Aire Nurk ei osanud öelda, miks Käinast ühtegi sooviavaldust ei laekunud. Käinas on küll mitu plastitehast, kuid tema teada on nende töötajate lastest vaid mõned lasteaiaealised.
“Ma usun, et mõnel puhul mängis rolli ka toiduraha suurus,” pakkus Nurk ühe põhjuse.
Küsitluses oli päeva toidurahaks Tirtspõnni lasteaias märgitud 3,5 eurot ja Kalda tänava lasteaias 1,5 eurot. Karin Kokla selgitas suure hinnavahe põhjust: “Kuna Käina lasteaia toit valmistatakse kooli köögis ja kuna suvel kooli kokk puhkab, ei ole juulikuus valverühma avamiseks muud lahendust, kui võtta hinnapakkumised teistelt toitlustajatelt.”
Kärdlas avatakse igal juhul
“Kindlasti ei ole tehtud otsuseid, millise laste arvu juures valverühmad avatakse,” rõhutas Kokla, et tegemist oli info kogumise ja olukorra kaardistamisega. Ka kinnitas ta, et Kalda tänava valverühm töötab juulis igal juhul.
“Kas see jääb juulikuus ainukeseks, on veel lõplikult otsustamata, kuna küsitluse käigus selgus täiendavaid asjaolusid,” viitas Kokla, et küsitlus päriselt ei õnnestunud. Nimelt said ka mõnede lasteaedade töötajad aru, et valida on vaid kahe, Kärdla ja Käina valverühma vahel ja ütlesid seda ka lapse­vanematele.
Hiiu valla lasteaia juhataja Tiina Hinno ütles, et Kalda tänava lasteaed on aastaid töötanud kõik 12 kuud aastas ja selgi aastal ei muutu midagi. Ka see, et lasteaia hoone läheb remonti ja kolida tuleb Kärdla põhikooli ruumidesse, ei ole valverühma moodustamisele takistuseks.
Hinno möönis, et ka Kalda tänava lapsevanemad on lasteaiatöötajatelt küsinud selgitust valla küsitluse kohta. “Mõni lapsevanem on aru saanud, et peab oma lapse suvel Käina lasteaeda viima, aga ei pea,” ütles Hinno. Tema sõnul on nende lasteaia töötajad vanematele seda ka selgitanud.
Kohatasud ühtlustatakse
Märgatavalt erineb ka kahe suurema lasteaia kohatasu.
Lapsevanema kaetava koha­tasu osa suurus Kalda tänava lasteaias on 20 eurot ja Käina lasteaias 14 eurot kuus.
Kokla põhjendas erinevust sellega, et siiani kehtivad igas osavallas valdade liitmise eelsed kohatasud.
Hiiumaa vallavanem Reili Rand ütles, et maakonna lasteaedade kohatasude ühtlustamine on plaanis: “Koalitsioonilepinguga on vallal selline ülesanne, see töö seisab ees.”
Koalitsioonilepingus on kirjas, et vähendatakse perede kulutusi lasteaiateenusele ja ühtlustatakse need üle Hiiumaa.

Veel lugemist:

Teema

Kui kohtad karu, siis esimese asjana püüa jääda rahulikuks, sest Eesti metsade karud ei pea inimest kindlasti mitte saakloomaks, vaid vastupidi – nad väga...

Ahto ilmajutud

Kätte on jõudmas selle aasta esimene sooja-kuumalaine. Õhutemperatuur tõuseb päev-päevalt ja on tõenäoline, et uuel nädalal saab ületatud 30°C piir. Reedel (24.05) ilmapildis suurt...

Püha Lepa Leht

Hiiumaa poliitiline maastik on pidevas muutumises ja seoses sellega on ka Hiiumaal konkurentsitult suurima liikmete arvuga PVO (Pühalepa Vabastus Organisatsioon) saanud tuhandeid kirju. Inimesed...

Taskuhääling

Köikide Jüttude 11. saates käis külas Hiiumaa muuseumi direktor Kauri Kiivramees Saates kuuleb: – kas teadus või kellad-viled? – kust leida suvetöötajaid? – miks...