Connect with us

Uudised

Hiidlaste koostöökogu üldkoosolek kinnitas toetuseotsused

Helja Kaptein
Esmakordselt Hiidlaste koostöökogu LEADER tegevusgrupi kümneaastases ajaloos pidi hindamiskomisjoni otsused kinnitama üldkoosolek.
Tavaliselt kinnitab hindamiskomisjoni töö koostöökogu juhatus, kuid seekord olid kolm juhatuse liiget ise ka toetusetaotlejad. Seega kaotas kuueliikmeline juhatus otsustusvõime ja otsused tuli kinnitada üldkoosolekul.
Samal põhjusel taandas Hiidlaste koostöökogu juhatuse esimees Jan Ignahhin end ka koosoleku juhataja kohalt ja teda asendas juhatuse liige Jaanus Valk.
Üldkoosolek kinnitas meetmest 1 “Ettevõtete areng” ja meetmest 3 “Uuenduslik kogukond” rahastusotsuse saanud projektide nimekirjad. Hääletamise ajaks pidid saalist lahkuma nii taotlejate esindajad kui hindamiskomisjoni liikmed.
Toetus 13 projektile
1 meetmes oli seitse, teises kuus edukat toetusetaotlust, seega sai koostöökogu täistoetuse kokku 12 projekti.
Meetmest 1 oli toetusteks jagada 400 000 eurot. Toetust küsiti 22 projekti elluviimiseks kokku ligi 900 000 eurot. Hindamisele läks 21 taotlust, täistoetuse sai kaheksa ja suurim toetussumma, 160 000 eurot läks OÜ HTÜ Tootmine Hiiu Pagari tootmishoone ehituseks.
Meetmest 3 jagas koostöökogu toetusteks ligi 122 000 eurot. Esitati 13 taotlust ja toetust küsiti ligi 168 000 eurot, Hindamisele läks 11 taotlust, millest toetuse said 7, neist üks osalise. Suurima toetuse, ligi 41 000 eurot sai sellest meetmest MTÜ Soonlepa arenduskeskus päikeseenergia kasutusvõimaluste arendamiseks poollooduslikus keskkonnas.
Mõlemas meetmes jagus ühele projektile toetust vähemas mahus kui soovitud, kuid nii OÜ Pruulikoda kui SA Tuuru kinnitasid, et viivad oma projekti ellu ka väiksema toetussumma korral.
Koostöökogu juhatuse liikmetega seotud projektidest said toetuse Jan Ignahhini osaühing IXF, mis avab Kärdlas Rookopli tänaval Poska kohviku, samuti MTÜ Hiiu Veis ja Lammas, mis hakkab tootma kuivatatud lambakintsu ehk nn “hiiu viiulit”. Selle ühingu juhatuse liige on Omar Jõpiselg.
HOL ja koostöökogu Linkovi ei toetanud
Omar Jõpiseljal täitus koostöökogu juhatuses kolm aastat ning kuigi ta oleks saanud kandideerida veel üheks kolmeaastaseks perioodiks, otsustas ta loobuda. Oma sammu põhjendas ta sellega, et koostöökogu juhatuses peaks olema tasakaal ka piirkondade mõttes.
LEADER tegevusgrupi, MTÜ Hiidlaste koostöökogu juhtorgani ehk juhatuse valimise põhimõte on, et selles oleks kaks kohalike omavalitsuste, kaks vabaühenduste ja kaks ettevõtjate esindajat. Samuti on liikmete valimisel püütud jälgida, et esindatud oleksid kõik saare omavalitsused. Seni aga kuulus juhatusse kolm liiget Hiiu vallast ja kolm Käina vallast.
Hiiumaa omavalitsuste liit esitas KOVide esindajaks Pühalepa vallavanema Ants Orava.
Samas esitas enda kandidatuuri juhatuse liikme kohale Hiiu vallavolikogu esimees Georg Linkov. Linkov ütles, et HOL arutas seda küsimust vähem kui kümme minutit ja Jõpiselg ütles, et ta võib koostöökogu juhatuses edasi olla kui teisi kandidaate ei ole. Kui aga Linkov esitas enda kandidatuuri, pakkus Jõpiselg, et äkki sooviks seda kohta Pühalepa vallavanem Ants Orav või Emmaste vallavanem Tiit Paulus. Paulus seda võimalust kasutada ei soovinud, kuid Orav andis nõusoleku.
“Ma arvan, et seda ei peaks nii kitsalt vaatama kui Omar seda üritab serveerida. Koostöökogu juhatus on apoliitiline, seal peaks vaatama terve Hiiumaa, mitte ainult valla huve,” leidis Linkov.
Linkov märkis, et Jaanus Valk on “jäänud juhatusse eelmisest perioodist ning praegu on olukord kõvasti muutunud” ja väitis, et koostöökogu juhatuses peaks olema vallajuhid.
Koostöökogu liige Anu Pielberg vastas, et kohalikku omavalitsust saab esindada ka vallavolikogu liige. Veebruaris abivallavanema kohalt taandatud Valk kuulub jätkuvalt Hiiu vallavolikogusse.
“HOLis ütlesin, et reaalselt meie esindame kõige suuremat omavalitsust – see oli see põhjus, miks ma oma kandidatuuri üles seadsin,” lisas Linkov.
Lembit Vainumäe esitas juhatuse liikme kohale ka Hiiu vallavanema Reili Ranna kandidatuuri, kuid Rand loobus.
Salajasel hääletusel sai Linkov 15 ja Orav 23 häält ning osutus valituks Hiidlaste koostöökogu juhatusse.

Veel lugemist:

Uudised

Hankes ette nähtud nõuete täitmata jätmise tõttu pidi Hiiumaa vald loobuma 154 000 eurost, mis mõeldud tänavavalgustuse uuendamiseks. Tagasinõude põhjustas asjaolu, et Hiiumaa vallavalitsus...

Uudised

Sel suvel Kärdla sadamasse neli konteinerhotelli paigaldanud ettevõtja StayBliss OÜ viib hooned minema, aga lubab kulud sihtasutuselt sisse nõuda. Moodulmajade kohaleveoks, paigaldamiseks, kommunikatsioonide väljaehitamiseks...

Teema

Hiiumaa mesinike seltsis vahetus sel suvel juhatus ning eestvedamise võtsid endi õlule kolm naist, kes tahavad esimese asjana välja selgitada, palju saarel üldse mesinikke...

Arvamus

Dr Helve Kansi vastukaja artiklile “Perearstide erimeelsused varjutavad Hiiumaa tervisekeskuse tulevikku.” (Hiiu Leht, 26.09.2023) On kahetsusväärne, et ajalehe artiklis räägitakse tülist minu ja dr...