Connect with us

Uudised

Direktor riigieksamitest aastal 2021

PIRET EESMAA
HARNO
HARNO
Hiiumaa gümnaasiumi statsionaarses õppes oli kevadel 34 lõpetajat, mittestatsionaarses 4. Riigieksam ei olnud lõpetamiseks kohustuslik.
Eesti keele riigieksam
Eksami sooritas statsionaarses õppes 31 lõpetajat keskmise punktisummaga 57,1, parim tulemus oli 90 punkti. 96,4% riigi keskmisest tulemusest statsionaarses õppes, kooli koht edetabelis 69, koole 116. Kokkuvõttes – asendilt n-ö keskmikud.
Mittestatsionaarses õppes sooritas eksami kolm lõpetajat, nende keskmine punkti­summa oli 47,0 ehk 149,2% riigi keskmisest mittestatsionaarses õppes, mis oli 31,5 punkti. Kõigil kolmel tulemus parem riigi keskmisest, parim tulemus 66 punkti.
Inglise keele eksam
Õpilased said valida rahvusvahelise eksami ja riigieksami vahel. Statsionaarses õppes valis rahvusvahelise eksami 21 lõpetajat.
19% meie kooli lõpetajatest sooritas eksami tasemel B2, mis on õppekavaga nõutud miinimumtase, riigis keskmiselt sooritas selle 14%. Tasemel C1 sooritas eksami 71,4% meie lõpetajatest, riigis keskmiselt 66,4%. Tasemel C2 ehk emakeele tase sooritas eksami 9,5% lõpetajatest, riigis keskmiselt 18,9%.
Riigieksami valis 11 statsionaarses õppes õppinut, nende keskmine tulemus 77,8 punkti – riigi keskmine 70,4 punkti. Meie lõpetaja parim tulemus 93 punkti, koht edetabelis 19, koole 125.
Tasemel B1 tegi eksami 36,4% meie lõpetajatest, riigi keskmine 40,8%, ülejäänud 63,6% sooritasid eksami tasemel B2, riigis keskmiselt 47,5%.
Kokkuvõttes – ei ühtki õppijat, kel tase saavutamata ja nii kolmas aasta järjest, asendilt seega pigem tipus kui lõpus.
Mittestatsionaarses õppes tegi eksamit kolm lõpetajat, nende keskmine tulemus 57,3 punkti, parim tulemus
86 punkti.
Matemaatika riigieksam
Kõige vastuolulisemad tulemused. Aga alustame algusest – 10. klassi astujate keskmine põhikooli lõpueksami keskmine tulem oli 32,1 punkti (50st), hindena väljendades 3,36. Samal ajal maakonna keskmine oli 44,4 punkti. Kui siia lisada veel koroonast põhjustatud perioodid koduõppel ning see, et kooli lõpetamiseks ei pidanud eksamit tegema, et lõputunnistus saada, siis vähe­motiveeritute jaoks oli see hea võimalus eriti mitte pingutada ja paraku nii tehtigi. Tõde olnust jõuab kätte siis, kui noor inimene oma matemaatika tulemusega enamustest ustest lihtsalt sisse ei saa.
Õpilased said valida kitsa ja laia matemaatika vahel,
29 statsionaarses õppes õppinut valis laia, üks kitsa eksami. Eksami keskmine tulemus oli 27,2 punkti (59,2% riigi keskmisest tulemusest mis oli 45,9 punkti), koht edetabelis 109 (koole 123). Parim tulemus oli 95 punkti.
Mittestatsionaarses õppes õppinuist valis kolm õppijat kitsa eksami ja keskmine tulemus oli 15,0 punkti, parim tulemus 31 punkti.
Kokkuvõttes – matemaatikas asendilt päris lõpus.
Hinnang
Ei olnud kõige hiilgavamate tulemustega riigieksamid, aga need, kel piisavalt motivatsiooni ja taset, said koolist piisavalt tuge, et teha võimetele ja soovidele vastav tulemus.
Parim lõpetaja sai kahe riigi-
eksami keskmiseks 92,5 punkti ja lisaks veel rahvusvahelisel võõrkeele eksamil taseme C2. Kui on huvi ja tahe, saab võimetele vastava tulemuse Hiiumaa Gümnaasiumis kindlasti. Meie oleme selleks valmis ja tundub, et tänased meie koolis õppijad enamuses ka – see lubab tulevikku vaadata optimismiga. Seda kinnitab ka gümnaasiumi panuse arvutus millest allpool.
Uus tegevusnäitaja
Lisaks traditsioonilisele gümnaasiumi riigieksami punktidele kuulub alates 2016. aastast gümnaasiumite tegevusnäitajate nimekirja gümnaasiumi panus õpilaste edasijõudmisesse.
Sarnaselt riigieksamite keskmiste tulemustega leitakse, praegu teeb seda Haridus- ja noorteamet e HARNO, gümnaasiumi panus igal õppeaastal lõpetanud lennu kohta. Näitaja iseloomustab õppetöö tõhusust ning seda hinnatakse matemaatikas, eesti keeles ja eesti keeles teise keelena. Gümnaasiumi panuse analüüsimudel rajaneb kahel õpitulemuste mõõtmis­korral, millest esimene on õpilase põhikooli eksamihinne ning teine gümnaasiumi riigieksami tulemus (samas aines).
Gümnaasiumite panuse leidmiseks välistati analüüsis järgmiste õppe kvaliteediga mitteseotud (õpilase taseme ning õpilaste koosseisuga seotud) tegurite mõju.
Hiiumaa Gümnaasiumi, nagu iga teise gümnaasiumi, panus on kas:

  • Oodatust kõrgem (kooli panus on 95% tõenäosusega keskmisest kõrgem)
  • Ootuspärane (kooli panust ei saa keskmisest 95% kindlusega eristada)
  • Oodatust madalam (kooli panus on 95% tõenäosusega keskmisest madalam)

Ootuspärasel tasemel gümnaasiumi panust tuleb pidada heaks saavutuseks. Oodatust kõrgem panus on kindlasti rõõmustav.

  • HIIG asetub panuselt teiste koolide hulgas kas:
  • väga kõrge panusega rühma
  • kõrge panusega rühma
  • keskmise panusega rühma
  • madala panusega rühma
  • väga madala panusega rühma
Hiiumaa Gümnaasiumi panus on kõigil viiel aastal, mil seda on mõõdetud, enamasti olnud ootuspärane ning teiste koolidega võrreldes oleme kuulunud keskmise panusega rühma.
2021. aasta on olnud siiski eelnevatest erinev ning sedakorda meeldivalt erinev.
Nimelt: Hiiumaa Gümnaasiumi panus eesti keeles on jätkuvalt ootuspärane aga sedakorda kuulume kõrge panusega rühma (vt jooniseid allpool).
Hiiumaa Gümnaasiumi panus matemaatikas on oodatust kõrgem ning kuulume kõrge panusega rühma.
Gümnaasiumi panus näitab, kui tõhus on õppetöö olnud akadeemiliste tulemuste saavutamisel, võrreldes kõigi teiste gümnaasiumitega. Nagu joonistelt välja lugeda võib, on Hiiumaa gümnaasium sel aastal selle näitaja põhjal pigem tipus kui lõpus. Tegemist on kaudse panuse hinnanguga, tulemused näitavad panuse erinevusi koolide vahel, kuid ei ütle, millest panus kindlas koolis sõltub.Koostas
IVO EESMAA
Hiiumaa Gümnaasiumi
direktor

Veel lugemist:

Juhtkiri

Miskipärast on eestlase kuvand selline, et tahab ikka ise hakkama saada. Ei lähe abi küsima enne, kui ikka juba viimane häda käes on. „Ah,...

Arvamus

Aja, võimaluste, raha, inimeste, usalduse, talendi ja loodusressursside raiskamisest. Meeleolud Euroopas on ärevad. Sõda Ukrainas on viinud rahu-illusiooni. Lisaks pole me täielikult ületanud koroona...

Muku

Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsi (HMS) äsja ilmunud Toimetised V on justkui seiklusraamat, mis viib aastatetaguse maailma sündmuste keskele ja mida kätte võttes tahaks kõik korraga...

Ahto ilmajutud

Eeloleva nädala ilm tuleb selge ja kõrgrõhkkonna servas üha soojeneva loomuga. Põud näib jätkuvat. Nädalavahetusel on küll vihmahood võimalikud, kuid need on pigem kohatised....