Jälgi meid

UUDISED

HIIGi abituriendid valmistuvad eksa­miteks

Sel õppeaastal on Hiiumaa gümnaasiumist (HIIG) riigi­eksamitele registreerunud 42 õpilast.
Eesti keele eksamit sooritab 42 õppijat, neist 40 statsionaarsest õppest ja kaks mittestatsionaarsest õppest.
Matemaatika eksamit sooritab 42 õppijat: 39 õpilast valis laia matemaatika eksami ja 3 kitsa matemaatika eksami. 39 abiturienti statsionaarsest õppest valis laia ja üks kitsa eksami; kaks mittestatsionaarse õppe õpilast valisid kitsa eksami.
Inglise keele eksamit sooritab 22 õpilast: 19 statsionaarse õppe õppijat ja kolm kaugõppest.
21 õpilast sooritas 2021.a sügisel rahvusvahelise inglise keele C1 Advanced eksami (Cambridge Assessment English C1 Advanced) ning inglise keele riigieksamit sooritama ei pea.
Gümnaasiumi õppejuht Maris Nõmmik-Kärtner ütles, et infot, kas eksamile tuleb ka inimesi väljastpoolt nende kooli, tal praegu ei ole. Puudub ka info, kas liituda võiks mõni eelmise aasta lõpetajatest.
Kahel eelmisel, koroona­pandeemiast mõjutatud õppeaastal riigieksamid kohustus­likud ei olnud. 2021. aastal registreerus Hiiumaa Gümnaasiumis riigieksamitele 38 abiturienti, kellest 34 tuli eksamile, sh 30 päevasest õppest ja neli kaugõppest. 2020. aastal sooritas 46 gümnaasiumi abituriendist vabatahtlikult riigieksamid 42.
Tänavu on riigieksamitele registreerunud üle 10 000 õpilase.
Gümnaasiumi lõpeta­miseks peab õpilane sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid.
Selle aasta riigieksamid algavad 25. aprillil eestikeele eksamiga ning lõpevad 20. mail matemaatika eksamiga. Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 18. juunil eksamite info­süsteemi, riigiportaali www.eesti.ee ja mobiilirakenduse StateOS kaudu.

HARDA ROOSNA

Veel lugemist:

UUDISED

Kesknädalal tähistas Hiiumaa Gümnaasiumi pere kooli kuuendat sünnipäeva – palju õnne edasiseks! Tähtpäeva puhul kogunesid õpilased, õpetajad ja kooli töötajad peale kolmandat tundi suurde...

UUDISED

Hiiumaa gümnaasium alustab rahvusvahelist koostööd Lõuna-­Korea keskkooliga Namhae saarel. Tegemist ei ole Euroopa Liidu poolt rahastatud projektiga, vaid sõpruskooliga Aasias. Hiiumaa gümnaasiumi õpetajatel on...

UUDISED

Hiiumaa gümnaasiumi statsionaarses õppes oli kevadel 34 lõpetajat, mittestatsionaarses 4. Riigieksam ei olnud lõpetamiseks kohustuslik. Eesti keele riigieksam Eksami sooritas statsionaarses õppes 31 lõpetajat...

UUDISED

Küllap rõõmustasid nii Hiiumaa Gümnaasiumi õpilased kui õpetajad, et saime seda õppeaastat alustada ühises klassiruumis silmast silma kohtudes. Sobivaks avastardiks sobis hästi ka huvitava...