Connect with us

Uudised

Aasta ema valimine jätkub

Hiiumaa vald otsustas jätkata aasta ema valimisega, millega kolme aasta eest algust tehti.
Hiiu maakonna aasta ema valitakse avalikul konkursil ning ettepanekuid oodatakse kuu lõpuni. Žüriisse kuuluvad Hiiumaa valla esindajad ning riigikaitsevaldkonna Hiiumaa ametkondade esindajad.
Konkursi eesmärgiks on väärtustada ema ja emadust, tunnustada naise rolli laste kasvatamisel, aga ka tema tegevust ühiskonnas. Tiitel “Hiiumaa aasta ema” antakse emale, kes on oma töös pädev ning perekonna väärtustamise heaks eeskujuks ka väljaspool perekonda. Emale, kelle peres kasvab kaks või enam last, kellele kodu pakub armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.
Aunimetus antakse üle 11. mail, kell 18 Emmaste põhi­kooli saalis toimuval pidulikul emadepäeva kontserdil.
Ettepanekud kandidaatide kohta tuleb teha hiljemalt 30. aprillil meiliaadressil emmaste@hiiumaa.ee või postiga aadressil Vallamaja, Emmaste küla, Hiiumaa vald, 92001, Hiiumaa või tuua isiklikult Emmaste osavalla vallamajja.
Kandidaat peab olema Eesti Vabariigi kodanik ja rahvastikuregistri järgi Hiiumaa elanik.
Ettepanekus tuleb välja tuua kandidaadi ees- ja perekonnanimi ning vanus, tema elu- ja töökoht, laste arv, nende nimed ja vanused. Lisada tuleb ka põhjendus, miks just see kandidaat peaks pälvima aunimetuse.
Esitaja peaks lisama ka enda kontaktandmed, nime ja ettepaneku esitamise kuupäeva.
Hiiumaa aasta ema on valitud kolm korda, viimati pälvis aunimetuse Külli Kreegi.

Hergo Tasuja

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Kui veel mõned päevad tagasi arvasid ilmamudelid, et Hiiumaa ja mandri lääneserv jääb suuremast lumesajust puutumata, siis tänaseks on mudelid suhteliselt üksmeelel, et just...

Galerii

Miinitõrjeoperatsiooni Open Spirit 24 raames toimunud avatud laeva üritust külastas rohklt huvilisi kogu saarelt. Lisaks EML Wambola külastamisele sai tutvuda ka erinevatest riikidest pärit...