Connect with us

Uudised

Vallavolikogu jättis ÜKP jõusse

HELJA KAPTEIN
12 poolt- ja 3 vastuhäälega jättis Hiiu vallavolikogu jõusse maikuus Hiiumaa meretuulepargi arendajatega sõlmitud ühiste kavatsuste protokolli.
Neljapäevasel istungil arutas Hiiu vallavolikogu 278 vallaelaniku algatatud eelnõu, milles nõuti meretuulepargi arendaja ASiga Nelja Energia sõlmitud ühiste kavatsuste protokolli (ÜKP) kehtetuks tunnistamist. Toetusallkirju kogunes eelnõule 137, neljapäeva hommikuks oli lisandunud veel sadakond toetushäält.
Talts: Hiiumaa muutub jäädavalt
“Ühiste kavatsuste protokoll toetab plaani rajada Hiiumaa lähistele hiiglaslik meretuulepark. Kui tuulepargi ehitus käivitub, siis seda peatada ei ole võimalik ja Hiiumaa nägu muutub pöördumatult,” selgitas vallakodanike nimel eelnõu esitanud volikogu liige Inge Talts.
Talts tõi probleemina välja, et rajatav meretuulepark mõjutab kogu Hiiumaa inimeste elu, kuid teiste piirkondade elanikud on otsustamisest kõrvale jäetud. Ühtlasi viitas ta, et nii suurte tuuleparkide rajamisega seonduv ei ole kohaliku omavalitsuse pädevuses. Ta soovitas uurida, mida arvavad meretuulepargist Hiiu valla elanikud ja saare teised omavalitsusjuhid.
Ühtlasi avaldas ta soovi, et eelnõu käsitletaks kahel lugemisel selleks, et selgitada välja, kas leping vastab valla-elanike ootustele ja kas see on juriidiliselt korrektne.
Komisjonid eelnõud ei toetanud
Majanduskomisjoni esimees Jaanus Valk ütles, et volikogu majanduskomisjon eelnõu vastuvõtmist ei toetanud.
Keskkonna- ja ehituskomisjoni esimees Tiit Harjak ütles, et nende komisjoni liikmetel oli erinevaid arvamusi, kuid eelnõu vastuvõtmist komisjon kokkuvõttes siiski ei toetanud.
“Kuigi kogutud allkirjade hulk on suur, ei ole rahva arvamus antud allkirjade arvuga määratletud,” ütles Harjak. Ta selgitas, et ka meretuulepargi rajamise pooldajad võivad hakata allkirju koguma ja täiesti tõenäoline, et ka nemad saavad vajaliku häälte arvu kokku. “Kuidas siis edasi käituda ja mis sellest välja tuleb?” küsis Harjak. “Oleksin pigem näinud seda, et selle eelnõu algatajad oleks võtnud ette allkirjade kogumise selleks, et rahva arvamus teada saada,” leidis Harjak.
Teine argument, mis selle komisjoni seisukoha kujundamisel otsustavaks sai, oli see, et vallal puudub kaasa-rääkimise õigus riiklikult tähtsa objekti rajamisel. “See tähendab, et kuigi vallal kaasarääkimise õigust pole, annab ühiste kavatsuste protokoll võimaluse, et vald sellest kunagi kasu saab,” lisas ta.
Volikogu sotsiaalkomisjoni tööd juhtinud Aivi Telvik ütles, et komisjoni seisukoht oli ühtne ja komisjon eelnõu vastuvõtmist ei toeta kuna ühiste kavatsuste protokoll ei ole Hiiu valla elanikele kahjulik. Telvik põhjendas, et tulenevalt sellest, et vallal ei ole õigust öelda, kas Hiiumaa madalikele tuleb tuulepark või ei tule, saab Hiiu vallavolikogu siiski seista hea selle eest, et tulu, mida meretuulepargis toodetakse, ei läheks Hiiu valla elanikest mööda.
Ta viitas, et ühiste kavatsuste protokoll on avatud ka saare teistele omavalitsustele ja protokolliga liitumisel saab meretuulepargist kasu kogu Hiiumaa elanikkond.
Volikogu liige Annely Veevo, kes varem hääletas ÜKP vastu, ütles nüüd, et aktsepteerib enamuse otsust: “Ju see on siis õige!”
Teisele lugemisele oli eelnõu nõus saatma kolm volikogu liiget, vastu oli 12. Samasugune häältesuhe oli ka järgmisel hääletusel kui ÜKP kehtetuks tunnistamist toetas kolm volikogu liiget ja vastu oli 12.

Veel lugemist:

Uudised

Märtsist alustab sihtasutuse Hiiumaa sadamad juhatuse liikmena tööd merendustaustaga Romet Keskla, kelle nõukogu kutsus kandideerima peale 15 kandidaadiga konkursi lõppu. SA Hiiumaa Sadamad nõukogu...

Ahto ilmajutud

Näib, et talvel enam pikka pidu pole ja suurt pakast enam ei tule. Välistada ei saa aga lühiajalisi ja teravaid külmalaineid. Eesolev nädal tuleb...

Digileht

Hiiu Leht 20.veebruaril Sadamaid juhib Romet Keskla Kas radar oleks sõjas sihtmärk? Vajatakse löökaukude hingeelu eksperti Kaitseliitlased avaldasid muljet Digilehe saab tellida siit

sport

50. korda sõidetud Tartu maratonil osalenud 5200 suusataja seas oli 29 neid, kes stardiprotokolli märkisid, et esindavad Hiiu maakonda. Neist 20, kõik mehed, läksid...