Connect with us

Uudised

Vald: Asendushoolduse raha seisab arvel kuni tekkib vajadus

Asendushoolduse reform jõustus 1. jaanuaril 2018 ja alates sellest ajast rahastab riik asendushooldust kohaliku omavalitsuse toetusfondi kaudu. Miks jäi Hiiumaa vallal asendushoolduse toetus kasutamata osaliselt 2018. aastal ja täielikult 2019. aastal? Kas meil ei ole lapsi, kes vajaksid asendushooldust?
Vastab Hiiumaa valla sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe: “2018. aastal eraldati vallale 6721 eurot ühe lapse eest, kes viibis mõned kuud hoolduspere teenusel. Kasutamata jäi 1398 eurot, kuna laps teenust enam ei vajanud. 2018. aasta andmete alusel eraldati Hiiumaa vallavalitsusele eelmisel aastal läbi toetusfondi 13 486 eurot. Eelmise aasta jooksul aga ei olnud Hiiumaa rahvastikuregistris ühtegi last, kes oleks asenduskoduteenust vajanud. Seega on tänavu valla eelarves asendus- ja järelhooldusteenuse osutamiseks ja korraldamiseks ning hooldusperede toetamiseks sihtotstarbeliselt 14 884 eurot ja seda saab kasutada vaid juhul, kui tekkib vajadus teenuse järele.
Taustaks veel niipalju, et asendushooldusteenuse eesmärk on lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapse põhivajaduste rahuldamiseks talle peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.
Sotsiaalhoolekandeseadus eristab kolme asendus­hoolduse osutamise viisi, milleks on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu. Asendushooldusteenusele paigutamisel eelistab kohalik omavalitsus teenuse osutamist hooldusperes. Erandina lapse huve arvestades võib lapse suunata asendushooldusele pere- või asenduskodusse. Teenust võib osutada pikaajalise ööpäevaringse teenusena või lühiajaliselt hooldusõigusliku vanema nõusolekul katkematult kuni 90 päeva või periooditi. Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine. Sisuliselt on tegemist erinevate sotsiaalabimeetmete rakendamisega nagu toetused ja teenused.

Veel lugemist:

Uudised

Juba aprillis hakkas tulema teateid, et Hiiumaa staari staatuses karu on väga liikuv ja läbib pikki teekondi põiki üle saare, kuni mai algul jäädvustas...

Digileht

Hiiu Leht 17.mail Karu jookseb mööda saart nagu pöörane Hiiumaa sai uue piiskopi Hiiu Leht muudab ilmumispäeva ja sagedust Sõdurid päästsid külarahva jalavaevast. Digilehe...

Uudised

Alates 6. juunist hakkab Hiiu Leht paberil ilmuma kord nädalas 20-leheküljelisena neljapäeviti. Kõik paberlehe tellijad saavad võimaluse kolme kuu jooksul veebiuudiseid tasuta lugeda.  Lugeja...

Uudised

Hiiumaa huvide paremaks kaitsmiseks ja esindamiseks asutas 16 saadikut teisipäeval riigikogu Hiiumaa toetusrühma ja valis selle esimeheks Reili Ranna ning aseesimeheks Enn Eesmaa. Toetusrühma...