Connect with us

Uudised

Vald: Asendushoolduse raha seisab arvel kuni tekkib vajadus

Asendushoolduse reform jõustus 1. jaanuaril 2018 ja alates sellest ajast rahastab riik asendushooldust kohaliku omavalitsuse toetusfondi kaudu. Miks jäi Hiiumaa vallal asendushoolduse toetus kasutamata osaliselt 2018. aastal ja täielikult 2019. aastal? Kas meil ei ole lapsi, kes vajaksid asendushooldust?
Vastab Hiiumaa valla sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe: “2018. aastal eraldati vallale 6721 eurot ühe lapse eest, kes viibis mõned kuud hoolduspere teenusel. Kasutamata jäi 1398 eurot, kuna laps teenust enam ei vajanud. 2018. aasta andmete alusel eraldati Hiiumaa vallavalitsusele eelmisel aastal läbi toetusfondi 13 486 eurot. Eelmise aasta jooksul aga ei olnud Hiiumaa rahvastikuregistris ühtegi last, kes oleks asenduskoduteenust vajanud. Seega on tänavu valla eelarves asendus- ja järelhooldusteenuse osutamiseks ja korraldamiseks ning hooldusperede toetamiseks sihtotstarbeliselt 14 884 eurot ja seda saab kasutada vaid juhul, kui tekkib vajadus teenuse järele.
Taustaks veel niipalju, et asendushooldusteenuse eesmärk on lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapse põhivajaduste rahuldamiseks talle peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.
Sotsiaalhoolekandeseadus eristab kolme asendus­hoolduse osutamise viisi, milleks on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu. Asendushooldusteenusele paigutamisel eelistab kohalik omavalitsus teenuse osutamist hooldusperes. Erandina lapse huve arvestades võib lapse suunata asendushooldusele pere- või asenduskodusse. Teenust võib osutada pikaajalise ööpäevaringse teenusena või lühiajaliselt hooldusõigusliku vanema nõusolekul katkematult kuni 90 päeva või periooditi. Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine. Sisuliselt on tegemist erinevate sotsiaalabimeetmete rakendamisega nagu toetused ja teenused.

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Nagu ka eelnevalt mainitud, siis stabiilset talveilma ei paista ega tule ka see nädal. Küll aga on märke stratosfääri soojenemisest, mis viitab polaarpöörise nõrgenemisele...

Uudised

Kodanik Jüri Kivi pettus seisnes asjaolus, et ta saatis omavalitsusele pildi endast koos naabri kompostriga. Paar nädalat tagasi riiklikult kehtestatud nõudele, tõestada kompostimisvõimekust pildiga...

Uudised

Rahvastikuregistrisse kantud Hiiumaa laste nimed kordavad üleriiklikke nimetrende ühe erandiga, milleks on lemmikuim poisinimi Mattias. Poisinimi Mattias, mida viimase viie aasta jooksul Hiiumaal lastele...

Uudised

Kaks Kärdla perearsti, doktor Meeli Paesüld (66) ja doktor Lia Prigoda (67) loobuvad praksisest 1. juunil 2023. Perearstil tuleb nimistust loobumisest kuus kuud ette...