Connect with us

Uudised

Signe Voolaine sai kohtus õiguse

Luidja Haavalauka maja sõjaeelsete omanike, perekond Jõgi järeltulija Signe Voolaine sai kohtus võidu.
Voolaine kaebas kohtusse Hiiumaa vallavolikogu 28. novembri 2017 otsuse nr 10 ja nõudis selle tühistamist. Tegemist oli kinnistu ostukorras võõrandamise vaidlusega. Hiiu vallavolikogu võõrandas kinnistu otsustuskorras Voolainele. Sellele otsusele esitas teine pakkuja aga vaide, mille Hiiumaa vallavolikogu rahuldas eelnimetatud otsusega, tunnistades varasema otsuse kehtetuks.
Halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu ütles lehele, et Tallinna halduskohus tegi otsuse neljapäeval, rahuldades Voolaine kaebuse ja tühistades valla vaideotsuse.
Kohus leidis, et Hiiumaa vallavolikogu otsus ei vasta nõuetele ning kuulub tühistamisele ja selle tulemusena peab vald kolmanda isiku ehk teise pakkuja vaide uuesti lahendama. Vaideotsuses esinevad kohtu hinnangul põhjendamispuudused, kuivõrd arusaadav ei ole, kas vaide lahendaja hinnangul oli Hiiu Vallavolikogu 06.09.2017 otsus selle andmise ajal õigus­pärane või õigusvastane.
Vilu lisas, et kohus keelas antud menetluses ka esialgse õiguskaitse korras kõnealuse kinnistu osas haldusaktide andmise või toimingute tegemise, seoses kinnistu käsutamisega kuni  kohtulahendi jõustumiseni.
Apellatsioonkaebuse võib vald esitada Tallinna ringkonnakohtule hiljemalt 25. juuniks. Hiiu Lehe esialgsetel andmetel vald kohtu­otsust edasi kaevata ei kavatse.

Veel lugemist:

Teema

Selle loo sõnum on, et poliitika ei pea olema räpane, kui sa ise seda ei ole. Ja vastupidi. Selle tõestuseks panin kirja kogu sündmuste...

Politsei

Möödunud nädalal politsei poolt alustatud kriminaalmenetlustest esimese puhul anti teada, et esmaspäeva päeval on Jausa külas sisse tungitud elumajja ja sealt varastatud video- ja...

Digileht

Hiiu Leht 16. aprillil Aivar Viidik räägib suu puhtaks! Karu tuli jälle kaamera ette Õpilased esitlesid säravaid ideid Koduhooldajatel uued sõiduriistad Digilehe saab tellida...

Uudised

Teisipäeval tagasiastumisest teatanud ja Riigikogusse naasva Madis Kallase asendusliige Reili Rand saab enda sõnul parlamendis jätkata. “Kuuldused, et Madis Kallase tagasiastumine tähendab minu Riigikogust...