Connect with us

Uudised

Seminar “Õpi kogu elu” kutsub tagasi kooli

erakogu
Hiiumaa gümnaasiumis algas sügisest uus Innove ja Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toetuse kaudu rahastatud projekt “Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse Hiiumaal”.
Seoses sellega toimus 4. oktoobril Suuremõisa lossis seminar “Õpi kogu elu”.
Projekti eesmärk on täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse, Hiiumaa gümnaasiumi mittestatsionaarse õppe kaasajastamine ja parendamine ning õppijate toetamine õpingutel.
Projekti kirjutades lähtusime elukestva õppe strateegiast, mis käsitleb õppimist kui eluviisi, kus õppimine baseerub kolmel väärtusel nagu vastutus, vajadused ja võimalused.
Projektil on viis väljundit:
1. Õppijate leidmine ja kooli tagasi toomine.
2. Õppimist toetavate tingimuste loomine.
3. Täiendavate õppimist toetavate lisa- ja tasanduskursuste väljatöötamine ja läbiviimine.
4. Õppimisoskuse ja -võimekuse parandamisele suunatud koolitused, individuaalne juhendamine, konsultatsioonid jm tegevused.
5. Väljaspool õppeasutust õppetöö läbiviimisega kaasnevad täiendavad tegevused.

Seminaril tutvustati algavat projekti ja õppimisvõimalusi Hiiumaal. Õpivõimaluste tutvustamiseks kutsusime osalema potentsiaalsed õppijad, nende tööandjad ja erinevate asutuste esindajad. Esindatud olid Rajaleidja keskus, töötukassa, Hiiumaa arenduskeskus, Hiiumaa noorsootöö keskus, Hiiumaa ametikool, haridusasutuste juhid, valla haridusjuht, tööandjate esindaja, mittestatsionaarse õppe lõpetanud ja praegu juba õppivad õpilased.
Seminar kujunes väga produktiivseks aruteluks, millest sündis palju häid ideid ja mõtteid järgnevaks koostööks ning projektiväljundite paremaks elluviimiseks.
Läbi projekti soovime anda paremat üldharidust mitte­statsionaarses õppes, tõsta õppekvaliteeti, suurendada õpilaste valikuid, toetada edasisi õppimisvõimalusi, tõsta õpimotivatsiooni ning luua täiskasvanud õppijatele paremad tingimused ja võimalused õpingute jätkamiseks, elukestvaks õppeks ja eriala omandamiseks. Suur tänu kõigile osalejatele! Projekti rahastab ESF.

Maris Nõmmik-Kärtner

Veel lugemist:

sport

Hiiumaa hobusel Mister Tondil jäi Al Ula kõrbes 120 km pikkune teekond küll lõpuni läbimata, kuid treener on tulemusega rahul. Mister Tondiga sõitis kõrbes...

Uudised

Maa-amet teatas äsja, et Eesti sai sünnipäeva eel 95 saare võrra rikkamaks. Ka Hiiumaa ümbrusesse on lisandunud kümmekond väikest saarekest, laidu – näiteks Hagaste...

Digileht

Esmaspäevast alates Hiiumaad katnud paksu udu tõttu jäid teisipäeval ära kõik Kärdla-Tallinn lennud. Lõplikult taandub udu neljapäevaks. Udu on nii tihe, et näiteks Heltermaa...

Politsei

Hellamaa külas juhtus eelmisel kolmapäeval õnnetus, kus aedikust välja pääsenud ja sõiduteele jooksnud hobustele sõitis otsa auto. Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul mõlemad...