Connect with us

Uudised

RMK raiejäätmeid saab osta

Hiiu Lehe lugeja tundis huvi, mis saab raietöö järel riigimetsa majandamise keskuse (RMK) lankidele maha­jäävatest okstest. Teda huvitas, kas oksad on kavas ära koristada ja kui mitte, siis kas tohib need tasuta küttepuuks ära korjata.
Vastused küsimustele koondas RMK kommunikatsiooni­osakonna juhataja Kristi Parro:
Kas RMK lankidelt koristatakse raiejäätmeid?
Lankidelt raiejäätmete koristamisel lähtub RMK metsa kasvukohatüübist ja eeldusest, et pinnas võimaldab raidmeid varuda. Raidmeid on võimalik varuda näiteks sinilille kasvukohatüübi laane­metsadest, kus alusmetsas on sarapikku ja kus metsatöid on võimalik teha ilma pinnast kahjustamata, seevastu näiteks puhtmännikutes raiejäätmeid peaaegu ei tekigi. Osades kasvukohatüüpides nagu loo- ja nõmmemetsad on raidmete varumine ka seadusega keelatud.
Kes seda teeb RMK enda raiutud lankidel ja kes RMK müüdud raieõiguse puhul?
Raidmed varuvad lankidelt RMK alltöövõtjad, kes panevad raidmed aunadesse ja veavad juba kuivanud raidmed hiljem vahelattu. Raidmete ostu lepingu alusel on ka eraisikutel võimalik osta lankide koristamise õigust.
Kui pikk on ajavahemik raie ja langi koristamise vahel?
Raidmed tõstetakse aunadesse raie käigus ning keskmiselt kuus kuni seitse kuud hiljem veetakse need vahelattu. Materjali aunades hoidmise aeg sõltub sellest, kas raidmed on okas- või lehtpuu enamusega, sest lehtpuu ja okaspuu raidmete kuivamise aeg on erinev. Kui raiejäätmed metsauuendust ei sega, siis jäetakse need langile, kus nad annavad metsapinnasele kõdunedes lisahuumust.
Kas eraisik tohib RMK raiejäätmeid endale kütteks viia?
Eraisikutel on võimalik soetada õigus raidmeid korjata vastavalt hinnakirjale. Informatsioon selle kohta koos kontaktidega on RMK kodulehel (https://www.rmk.ee/puidumuuk-1/puidumuuk/kuttepuidu-ise-varumine*). Kui inimesel on plaan kuskilt lageraielangilt oksi korjata, siis esmalt tuleks välja selgitada, kelle omandis see on. Umbes 60 protsenti Hiiumaa metsadest on eraomandis.
Kes taastab RMK lanki­delt metsaveo käigus lõhutud (metsa)teed?
Kui raie käigus on rikutud avalikke teid, korrastab RMK need esimesel võimalusel, kui maapind on piisavalt tahenenud. Ka lõhutud metsa­teed taastab RMK mõistliku aja jooksul, kui pinnas seda võimaldab.

* Raidmete varumise hind on RMK kodulehe andmetel 66 eurot hektar, millele lisandub käibemaks – kokku seega 79,20 eurot hektar.

Veel lugemist:

Juhtkiri

Miskipärast on eestlase kuvand selline, et tahab ikka ise hakkama saada. Ei lähe abi küsima enne, kui ikka juba viimane häda käes on. „Ah,...

Arvamus

Aja, võimaluste, raha, inimeste, usalduse, talendi ja loodusressursside raiskamisest. Meeleolud Euroopas on ärevad. Sõda Ukrainas on viinud rahu-illusiooni. Lisaks pole me täielikult ületanud koroona...

Muku

Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsi (HMS) äsja ilmunud Toimetised V on justkui seiklusraamat, mis viib aastatetaguse maailma sündmuste keskele ja mida kätte võttes tahaks kõik korraga...

Ahto ilmajutud

Eeloleva nädala ilm tuleb selge ja kõrgrõhkkonna servas üha soojeneva loomuga. Põud näib jätkuvat. Nädalavahetusel on küll vihmahood võimalikud, kuid need on pigem kohatised....