Jälgi meid

JUHTKIRI

Peremees, vaata, mis sulane teeb

RMK vaidleb Eestimaa Looduse fondiga ega soovi vanu metsi vääriselupaikadena kaitse alla võtta. Nii tuleb loodusväärtuste ekspertidel võidu joosta RMK harvesteridega, et päästa vanu liigirikkaid metsa­lapikesi. Suuri ja terviklikke vana metsaga metsaalasid on meil vähe alles.
Mida peaks tegema riik, et riigi tulundus­ettevõte tulu jahtides meie looduse liigirikkust ei hävitaks?
Lahendus on olemas – meie omanikuna peame rohkem vaatama, mida meie sulane teeb. Ja pidevalt meelde tuletama, et metsa­omanik on Eesti rahvas ja riik ning RMK kõigest sulane, kel endal metsa polegi. Seni on sulane meie metsades toimetanud üsna omatahtsi ja riik on lasknud sel sündida ehkki rahvas on protestinud.
RMK on oma käibest riigieelarvesse andnud enamasti täiesti marginaalse osa. Vähehaaval saab nüüd avalikuks, kuidas RMK on meie ressurssi müünud, soosides tööstureid, kes on Eesti rikkaimate inimeste hulgas.
Näis, kas RMKle suudab tema sulaserolli selgeks teha järjekordne keskkonna­minister Erki Savisaar. Või astub ka tema ootamatult tagasi. On ju riigi ülesanne kontrollida, et ühisvara ei jookseks mingi­suguse kitsa huvigrupi kätte, kes lõpp­kokkuvõttes siis juba juhibki ringiga ka riiki, sest neil on jõukus ja võim.

18. veebruar 2022

Veel lugemist:

UUDISED

Eestimaa Looduse Fond tegi paari nädala eest keskkonnaministeeriumile ettepaneku luua Hiiumaa rahvuspark. Eelmisel nädalal käisid ELFi esindajad oma ettepanekut Hiiumaal tutvustamas. Tahkunas koos nendega...

UUDISED

Riigimetsa Majandamise keskuse (RMK) juhatuse esimehe konkursile laekus esmas­päeva hommikuks 13 avaldust, avaldusi sai veel esitada eilse päeva jooksul. RMK nõukogu kuulutas konkursi välja...

UUDISED

“Eelmisel aastal panime erilist rõhku uute ja tänapäevaste külastusobjektide rajamisele,” ütles RMK külastuskorraldusosakonna juhataja Marge Rammo. Teiste seas tõi ta esile RMK matkatee Hiiumaa...

UUDISED

Viimased aastad on käinud võidujooks RMKga, et vääriselupaigad saaks kaitse alla võetud, tõdevad Eestimaa looduse fondi (ELF) töötajad. Ja ometi on vääriselupaik metsaseaduses kirjas...