Jälgi meid

UUDISED

RMK rajas ja rekonstrueeris mullu 22 külastusobjekti

“Eelmisel aastal panime erilist rõhku uute ja tänapäevaste külastusobjektide rajamisele,” ütles RMK külastuskorraldusosakonna juhataja Marge Rammo.
Teiste seas tõi ta esile RMK matkatee Hiiumaa haru valmimise. “Selle raja lähedusse jääb palju eriilmelisi ja haruldasi paiku Kallaste pangast Kõpu tuletorni ja liivaluideteni,” märkis Rammo.
Olulisematest objektidest valmisid mullu Järvamaal Simi­salu vaatetorn, Tartu­maal Tiksoja lõkkekoht ja matkarajad, Harjumaal Keila-­Joa pargi taristu, Põlva­maal Suure-Taevas­koja sild. Uuenenud ilme said teiste hulgas ka Kõnnu-Suursoo ja Loodenina vaatetornid Harju- ja Saaremaal, Endla järve ja Selisoo loodusraja laudteed Jõgeva- ja Ida-Viru­maal ning Tilleoru matka­rada ja Palojärve telkimisala Põlvamaal.
Täiesti uue sisu ja vormi sai ka mullu tulekahjus õnnetult hävinud Kilingi-Nõmme metsamaja.
RMK pakutavaid looduses liikumise võimalusi kasutati eelmisel aastal kokku
2,85 miljonil korral. Puhke­aladest olid mullu jätkuvalt kõige külastatavamad Tallinna puhkealal asuv Keila-Joa park (343 000 külastust), Peipsi põhjaranniku puhke­ala ja Alutaguse rahvuspark, sh Oru park (270 000) ning Nõva puhkeala (218 000), kaitsealadest liigutakse enim Lahemaa (161 000) ja Soomaa (98 000) rahvusparkides.
RMK Elistvere looma­parki külastas eelmisel aastal rekord­arv külastajaid –
80 598.
RMK 15 külastuskeskuses ja kolmes loodusmajas pakuti külastajatele nii juhendatud kui ka omal käel läbitavaid programme, milles osales kokku 47 163 huvilist. Erinevatel teavitussündmustel nagu õppe- ja matkapäevad, teemaõhtud jmt, osales kokku ligi 237 000 huvilist.
RMK külastuskorral­duseks kulus mullu 7,3 miljonit eurot, mida kasutati RMK puhke- ja kaitsealade taristu korrashoidmiseks, maastiku seisundi säilitamiseks ja loodusteadlikkuse edendamiseks. Kasutatud vahenditest 0,8 miljonit eurot kaeti külastuskorralduslike tegevustega teenitud tuludega ja Euroopa Liidu sihtfinantseeringutega.
Inspiratsiooni eriilmeliste matkaradade ja puhke­kohtade leidmiseks ning juhised vastutustundlikuks looduses liikumiseks leiab RMK
Loodusega koos äpist ja kodulehelt loodusegakoos.ee

Toimetaja
Harda Roosna

Veel lugemist:

UUDISED

Riigimetsa Majandamise keskuse (RMK) juhatuse esimehe konkursile laekus esmas­päeva hommikuks 13 avaldust, avaldusi sai veel esitada eilse päeva jooksul. RMK nõukogu kuulutas konkursi välja...

JUHTKIRI

RMK vaidleb Eestimaa Looduse fondiga ega soovi vanu metsi vääriselupaikadena kaitse alla võtta. Nii tuleb loodusväärtuste ekspertidel võidu joosta RMK harvesteridega, et päästa vanu...

UUDISED

Viimased aastad on käinud võidujooks RMKga, et vääriselupaigad saaks kaitse alla võetud, tõdevad Eestimaa looduse fondi (ELF) töötajad. Ja ometi on vääriselupaik metsaseaduses kirjas...

UUDISED

RMK on oma kodulehele välja pannud kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alade metsatööde kavade projektid ja saatnud teate nende valmimisest ka kõigile ettepanekuid esitanutele. Neis,...