Connect with us

Uudised

Pühalepa premeerib vallajuhte ja ametnikke

Foto: Hergo Tasuja. Toomas Remmelkoor.

Hergo Tasuja
Pühalepa vallavoli­kogu otsustas teisi­päevasel istungil tunnustada vallajuhte ja ametnikke vastavalt staažile kas viie või kolme kuupalga suuruse preemiaga.
Teised Hiiumaa vallad preemiaid maksta ei ole plaaninud. “Hiiu vallavolikogul ei ole kavas maksta preemiat ei volikogu esimehele, aseesi­mehele ega vallavanemale,” oli volikogu esimees Jüri Ojasoo resoluutne.
Küll on Hiiu ja Käina valla volikogu esimehele ja vallavanemale ette nähtud hüvitis seoses valdade liitumisega haldusreformi käigus. Hüvitis makstakse välja peale kohalike omavalitsuste valimisi.
Seevastu Pühalepa vallavolikogu kümnepunktilisest päevakorrast ja vähem kui tunni kestnud istungist võttis kaalukama osa ajast just tunnustamisega seonduv.
“See on ilmselt kõige rohkem huvi pakkuv eelnõu,” juhatas volikogu aseesimees Antti Leigri teema sisse.
Leigri selgitas, et eelseisvate päevade, nädalate ja kuude jooksul ootab seoses sundliitmisega ees palju segadust ning tunnustamise üks mõte on, et inimesed teeksid koostööd ning asjade ja info üleandmine uuele oma­valitsusele toimuks sujuvalt.
Leigri lisas, et preemiaga püütakse vältida olukorda, et ametnikud enne ühinemist töölt lahkuvad.
Volikogu opositsiooni liige Liisi Mäeumbaed vaidles vastu, et preemia ettemaksmine ei garanteeri lojaalsust.
Volikogu liige Reijo Leiger ütles, et ette ei saa inimesi tunnustada ja vastutust osta ei saa. “Praegune tegevus tundub raha vasakule ja paremale loopimisena – hetkel paistab, et lõpp on lähedal ja võtku kõik, mis võtta annab.”
Volikogu aseesimees ütles, et tunnustamist ei tohiks vaadata kui ettemaksu. Ta juhtis tähelepanu, et ka eelarve- ning majanduskomisjonis oli selle üle arutelu, lõpuks sündis aga konsensuslik otsus.
Preemia vastavalt staažile
Eelnõu seletuskirjas seisab, et tunnustamine tuleneb vabariigi valitsuse 22. juuni määrusest, millega Pühalepa vallavalitsus kui ametiasutus likvideeritakse 1. jaanuarist. Tunnustamiseks loovad võimaluse valla eelarves olevad vahendid, arvestatakse ka eelarve- ja rahanduskomisjoni ettepanekut ja töötajate staažist sõltuvat premeerimise loogikat.
Selle alusel tunnustati valla­vanemat ja pikaajalisi teenistujaid preemiaga viie kuu põhipalga ulatuses, väiksema staažiga töötajaid kolme kuupalga suuruse tasuga. Neliteist aastat Pühalepa vallavanema ametis olnud Ants Orava töötasu on tänavu jaanuarist 2244 eurot, preemia­summa seega 11 220 eurot.
Vallavolikogu aseesimeest Antti Leigrit tunnustatakse kauaaegse panuse eest Pühalepa valla arendamisel viiekordse töötasu suuruse preemiaga. Leigri töötasu on tänavu jaanuarist 514 eurot, tänusumma seega 2570 eurot.
Küsimusele, miks aastaid volikogu esimehe rollis olnud Toomas Remmelkoort tunnustusega ära ei märgitud, vastas Leigri, et vallavalitsus ega eelarvekomisjon seda ettepanekut ei teinud.
Koondamis­tasud või preemiad?
Leigri ütles, et tunnustamiseks ette nähtud 79 000 eurot on valla eelarves kajastatud võimaliku sundliitmisega seonduvate kulutuste real.
Liisi Mäeumbaed tuletas meelde, et küsis selle kohta eelarvemenetluse ajal ja sai abivallavanemalt Eve
Kustalalt teistsuguse vastuse: “Hüvitiste all on valdade sundliitmise korral vallamaja ametnikele ja töötajatele, kes koondatakse, makstavad tasud vastavalt kinnitatud palgajuhendile.”
Volikogu istungi järel saatis Mäeumbaed volikogu liikmetele ja allakirjutanule ka vastava veebruarikuise kirjavahetuse, kus Kustala vastus kirjas.
Aivo Pere ütles, et ka tema sai eelarvearutelu juures aru, justkui oleks tegemist koondamisrahadega. “Sundliitmisega seotud koondamise korral saab inimene hüvitist niikuinii,” ei nõustunud ta topeltpremeerimisega.
Volikogu revisjonikomisjoni juhtiv Pere viskas kivi ka volikogu kapsaaeda, öeldes, et kui ühinemine oleks korralikult ette valmistatud, siis ta tunnustamise vastu ei vaidleks, kuid Pühalepa volikogu pole Hiiumaa vallaks ühinemisega seotud teemasid isegi arutlusele võtnud.
Korruptsiooni­seaduse rikkumine?
Istungil osalenud ametnikud ja volikogu aseesimees lahkusid saalist nendega seonduva eelnõu arutamise ajaks, eelnõude hääletamisel aga ei taandanud end volikogu liige Kristjan Lõppe, kuigi üks tunnustatavaid on tema abikaasa. Seega oli Lõppe korruptsioonivastase seaduse järgi seotud isik ja poleks tohtinud otsustamisel osaleda.

Hergo Tasuja
hiiuleht@hiiuleht.ee

Veel lugemist:

Uudised

Kütusefirma Olerex varem ööpäevaringselt avatud Kärdla tankla sulgeb nüüd uksed juba kell 23, mis tähendab, et süüa sealt öösel enam ei saa.  Kärdla tankla...

Uudised

Kui paar nädalat tagasi pakkusid jahimehed, et vast on Hiiumaal elanud karu Saaremaale läinud, siis reedel sai Valgu kandis kinnitust, et loom pole ära...

Uudised

Hiiumaa vallavalitsus tegi kolmapäeval otsuse lõpetada töösuhe Kärdla osavalla vanema Aivar Viidikuga ja juba järgmisel päeval töötas tema asemel senine Emmaste osavalla vanem Tiit...

Külalugu

Proovigu vaid keegi öelda, et  Kärdlas asuv Jaburate küla pole küla – nimi teeb kohast koha. Seda kinnitavad tunnustatud jaburoloogid.  Jaburaid on aastate jooksul...