Connect with us

Krimi

Politseile mitteallunud noormehed mõisteti süüdi

2012. aasta novembris Emmaste vallas politsei tööd seganud ja korraldustele mitteallunud E.S. ja K.P. mõisteti kohtus süüdi. Kahe aasta eest alguse saanud kriminaalasi jõudis lõpule tänavu 28. mail. Pärnu maakohtu kohtunik Piia Jaaksoo mõistis E.S. süüdi karistusseadustiku § 275 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o võimuesindaja solvamises seoses tema ametikohustuste täitmisega. Karistuseks viiekuuline vangistus. Kohtuotsuses seisab, et mõistetud ärakandmata viiekuulist vangistust ei pöörata täitmisele kui S. kaheaastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ja kohustusi.

K.P. mõisteti süüdi karistusseadustiku § 274 ja § 275 järgi, mille alusel karistati teda kuuekuulise vangistusega. § 274 on lahtikirjutatult võimuesindaja suhtes vägivalla toimepanemine tema ametikohustuste täitmisel. Sarnaselt S.-le ei pöörata P. karistust täitmisele kui ta 18kuulise katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ja kohustusi. Katseaeg algas kohtuotsuse väljakuulutamise päeval. Kui noormehed ei järgi neile pandud kohustusi, võib katseaega pikendada aasta võrra või pöörata karistuse täitmisele.
Lisaks tuleb sügisel 20aastaseks saavatel noormeestel tasuda riigituludesse kriminaalmenetluse kulud – S.-l 742 ja P.-l 658 eurot. Tasumiseks anti aega 30 päeva, mille möödudes saadetakse nõue kohtutäiturile ja lisandub kohtutäituri tasu.
Kahel korral kriminaalkorras ja 13. korral väärteokorras karistatud S. ning varasemalt karistamata P. olid mõlemad 9. novembri õhtul ja öösel Emmaste vallas Õngu külas asuvas puhkemajas peetud noortepeol alkoholijoobes.
Kuna kahtlustati, et alaealised tarvitavad peol alkoholi, tulid olukorda kontrollima politseinikud. Politseioperatsiooni toimumise ajal kasutasid S. ja P. oma ametikohustusi täitnud Lääne prefektuuri korrakaitsebüroo Kärdla politseijaoskonna piirkonnavanema Avo Kaili ning politsei- ja piirivalvekolledži kadeti M.P. suhtes tahtlikult solvavaid väljendeid.
Järgnenud korraldustele lõpetada politseiametnike töö segamine, nad ei allunud. Vastupidi, reageeriti ebasündsate, avalikku võimu halvustavate ja alandavate väljenditega naeruvääristades politseiametniku elukutset ning piirkonnavanem Kaili ja kadeti M.P. au ja väärikust. P. suuliste kommentaaridega ei piirdunud ning kasutas piirkonnavanem Kaili suhtes ka tahtlikult füüsilist vägivalda. Tüli tekkis, kuna P.-le ei meeldinud, et politseiametnikud alkoholijoobes isikut autosse viisid. Toimunu käigus haaras P. politseiametnik Kaili käest ja väänas tema parema käe teist sõrme, millega tekitas viimasele füüsilist valu. P. püüdis politseinikku ka jalaga näo piirkonda lüüa, ent Kail suutis eest ära liikuda.
Nii S. kui P. võtsid süü omaks. Nad ütlesid kohtus, et saavad süüdistusest aru ja nõustuvad sellega. Samamoodi olid nad nõus kokkuleppega, mis asendas reaalse vangistuse katseajaga.

Kohtuotsust luges
Hergo Tasuja

Veel lugemist:

Uudised

Märtsist alustab sihtasutuse Hiiumaa sadamad juhatuse liikmena tööd merendustaustaga Romet Keskla, kelle nõukogu kutsus kandideerima peale 15 kandidaadiga konkursi lõppu. SA Hiiumaa Sadamad nõukogu...

Ahto ilmajutud

Näib, et talvel enam pikka pidu pole ja suurt pakast enam ei tule. Välistada ei saa aga lühiajalisi ja teravaid külmalaineid. Eesolev nädal tuleb...

Digileht

Hiiu Leht 20.veebruaril Sadamaid juhib Romet Keskla Kas radar oleks sõjas sihtmärk? Vajatakse löökaukude hingeelu eksperti Kaitseliitlased avaldasid muljet Digilehe saab tellida siit

sport

50. korda sõidetud Tartu maratonil osalenud 5200 suusataja seas oli 29 neid, kes stardiprotokolli märkisid, et esindavad Hiiu maakonda. Neist 20, kõik mehed, läksid...