Connect with us

Uudised

Palade loodushariduskeskuse ja Soera talumuuseumi tulevik

Tiit Leito
Tiit Leito
Pühalepa vald ühendas Palade loodushariduskeskuse ja Soera talumuuseumi üheks tervikuks. Sellest, kuidas see tervik nüüd tööle peaks hakkama, räägivad keskuse juhataja Karin Poola ja arendaja Tiit Leito.
Palade loodushariduskeskus (LHK) alustas tegevust 2007. aastal – kaheksaaastane tööperiood on olnud mitmekesine ja tegevusrohke. On korraldatud laagreid, näitusi, konverentse, praktilist loodusõpet, loodusretki, aga ka koolitusi õpetajatele, lasteaiakasvatajatele, giididele ja loodusretkejuhtidele. Olulisel kohal on olnud loodusteabe koondamine. Nii on Palade kujunenud üheks keskkonnaharidust koordineerivaks keskuseks Hiiumaal.
Looduskeskus teeb edukalt koostööd Tartu keskkonnahariduskeskuse ja loodusmajaga, Eesti loodusmuuseumiga, Eesti ornitoloogiaühinguga, Tallinna loomaaiaga, keskkonnaameti Hiiumaa töötajatega, OÜ Geotreil geoloogidega ja riigimetsa majandamise keskusega (RMK).
Palade ja Suuremõisa põhikooli õpilased on sel õppeaastal LHK algatatud ja keskkonna investeeringute keskuse (KIK) toetatud keskkonnahariduslike projektide toel täiendanud loodus- ja keskkonnaalaseid teadmisi Silma õpikojas, Eesti loodusmuuseumis, RMK Mustjala looduskeskuses ja RMK Ristna looduskeskuses.
Ka on loodushariduskeskus pidevalt laienenud. Projekti “Palade loodushariduskeskuse keskkonnahariduse võimaluste laiendamine” alusel on valminud laboriklass ja kivimite ekspositsioonihoone. Projekti rahastas Euroopa regionaalarengu fond keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamise meetmest 179 590 euroga ja omaosaluse, 24 441 euroga toetas Pühalepa vald.
Rookatusega palkmajatüüpi kivimite ekspositsioonihoone koos sama katuse all oleva väliõppeklassiga valmis 2012. aastal, ekspositsioon tänavu kevadel ja maikuus avame õppehoone uksed külastajatele.
Projekti “Palade loodushariduskeskuse kivimite õppehoone väljapaneku kujundamine ja valmistamine maapõuevarade tutvustamiseks” ehk ekspositsiooni koostamist toetas KIK maapõue programmist 28 512 euroga, 3168eurose omaosalusega panustas Pühalepa vald.
Sellised on praeguse Palade LHK tegevused ja võimalused.
Seome loodusõppe pärandkultuuriga
Mullu sügisel lõpetas FIE Õie Laksberg 13 aastat kestnud rendilepingu vallaga. Lepingu sisuks oli Soera talumuuseumi korrashoidmine ja kultuuriloo tutvustamine ning see oli väga edukas ja tähelepanuväärne periood muuseumi ajaloos.
Vallal oli vaja otsustada, kuidas Soera maa-alal olevate hoonete ja tegevustega edasi minna ning otsustati, et sellest aastast saab muuseum osaks loodusõpet korraldavast
Palade loodushariduskeskusest. Samas säilitab talumuuseum endised funktsioonid ja jääb külastajatele avatuks. Läbi selle muudatuse laienevad loodusharidusliku õppetöö ja läbiviimise võimalused Palade ja Suuremõisa põhikoolis ning Hiiumaa keskkonnahariduses tervikuna.
Uute plaanide elluviimiseks koostatakse kevadeks Soera maa-ala arendusprojekt, mille eesmärgid ja planeeritavad tegevused saaksid üldjoontes olema järgmised: seotakse kokku kõik alal olevad looduslikud ja kultuuriloolised objektid, mis võimaldab nende süsteemset käsitlust ja eksponeerimist, nende hulka kuulub ka MTÜle Hiiumaa Metsaselts kuuluv metsanduslik õppeklass; ala kujundatakse ja ehitatakse välja nii, et sellest saaks ligikaudu 4,0 hektari suurune hooldatav roheala sellel paiknevate ehitiste ja rajatistega. Nii tekib võimalus kogu alal vabalt ringi liikuda, et tunnetada rajatud kultuuriruumi igal ajaperioodil, ka siis, kui keskuses aktiivset tegevust ei toimu; ehitatakse välja Hiiumaa kivimeid tutvustav väliõppeklass, Soovälja loodusõpperada soo- ja metsakoosluste tutvustamiseks, taastatakse osake puisniidust ja ehitatakse heinaladu vastava ekspositsiooniga.
Kava ellurakendamine on planeeritud kolmeetapilisena ja võtab aega eeldatavasti kolm-neli aastat. Ala laiem käsitlus avardab Soera talumuuseumi kasutusvõimalusi ning loob soodsad tingimused piirkonna paremaks tutvustamiseks ja loodusõppe korraldamiseks. Palade LHK eesmärgid ja prioriteedid jäävad samaks – endiselt koostame õppeprogramme, tuginedes säästva hariduse ja biosfääri programmiala põhi-
mõtetele. Kõiki programme läbivaks teemaks on Hiiumaa maastikud.
Kujunenud olukord annab eelduse ja head võimalused siduda loodusõpe pärandkultuuriga. Inimtegevuse ja looduskeskkonna teema omakorda haakub UNESCO programmiga “Inimene ja Biosfäär”.
Õppeprogrammid ja looduskeskuse tegevust kajastava info leiab www.lhk.palade.edu.ee
Looduskeskus peab oma tugevusteks võimalust õppida ja tunnetada meid ümbritsevat läbi eheda looduse. Hoiame põhimõtet: mida tunned, seda armastad. Loodusele jõuad lähemale ikka looduses olles, kõigi oma meeltega.
Suur soov on, et Soera talumuuseum koos olemasolevate ja loodavate uute väärtustega saab omaseks kohaliku kogukonna inimestele, kõigile hiidlastele ja saart külastavatele turistidele.
Palade LHK kivimite õppehoone avapidu algab 19. mail kell 16. Kõik huvilised on oodatud.

Karin Poola,
Palade LHK juhataja
Tiit Leito,
arendusprojekti koostaja

Veel lugemist:

Teema

Selle loo sõnum on, et poliitika ei pea olema räpane, kui sa ise seda ei ole. Ja vastupidi. Selle tõestuseks panin kirja kogu sündmuste...

Politsei

Möödunud nädalal politsei poolt alustatud kriminaalmenetlustest esimese puhul anti teada, et esmaspäeva päeval on Jausa külas sisse tungitud elumajja ja sealt varastatud video- ja...

Digileht

Hiiu Leht 16. aprillil Aivar Viidik räägib suu puhtaks! Karu tuli jälle kaamera ette Õpilased esitlesid säravaid ideid Koduhooldajatel uued sõiduriistad Digilehe saab tellida...

Uudised

Teisipäeval tagasiastumisest teatanud ja Riigikogusse naasva Madis Kallase asendusliige Reili Rand saab enda sõnul parlamendis jätkata. “Kuuldused, et Madis Kallase tagasiastumine tähendab minu Riigikogust...