Jälgi meid

UUDISED

Nõukogu teeb ettepaneku kanda riigieelarvesse pool RMK mullusest kasumist

Neljapäevasel koosolekul kinnitas RMK nõukogu 2018. aasta auditeeritud majandusaasta aruande, mille kohaselt ulatus RMK möödunud aasta käive 209,1 miljoni (2017. aastal 174,8 miljonit) ja ärikasum 88,9 miljoni (2017. aastal 48,8 miljonit) euroni. Nõukogu tegi ettepaneku maksta dividendidena riigieelarvesse 41,6 miljonit eurot ehk pool teenitud kasumist.
Lõviosa tuludest teenis RMK puidu müügist.
2018. aastal ulatus puidu müügi maht 3,7 miljoni kuupmeetrini, mis on aasta varasemaga võrreldes 100 000 kuupmeetri võrra vähem. Kaubagruppide võrdluses jagunes müüdud puit järgmiselt: palk 49 protsenti, paberipuit 32 protsenti, küttepuit 15 protsenti ja hakkpuit 4 protsenti. “Vähem müüdi puitu seepärast, et RMK järgis rangelt keskkonnaministri poolt kehtestatud lubatud raielankide kogupindala piirmäära, samas valis tänu külmale talvele ning kuivale suvele raieks lanke, mis kasvavad märjematel maadel ning milledelt puidu väljatulek on väiksem. Kõik sõlmitud puidumüügilepingud siiski täideti ning ühelgi puidu ostjal RMK-lt leppetrahve nõuda põhjust ei olnud,” sõnas nõukogu esimees Marku Lamp.
Nõukogu tegi ettepaneku maksta dividendidena riigieelarvesse 41,6 miljonit eurot, mis on aasta varasemaga võrreldes 20,1 miljoni euro võrra rohkem. “Head majandus­tulemused lubavad ka riigil metsast suuremat tulu oodata. Nõukogu poolt heaks kiidetud eelarves kasvab ka metsa tagasi tehtavate investeeringute maht, nii et liiga pole selle otsusega metsale tehtud,” lisas Lamp.
Kuna puiduturul näitavad hinnad langustrendi, prognoosib RMK 2019. aastaks 203,4 miljoni euro suurust käivet; kasumit plaanitakse teenida 51,9 miljonit eurot.
RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30 protsenti kogu Eestimaast, seal asub
47 protsenti Eesti metsadest.

Veel lugemist:

UUDISED

Riigimetsa Majandamise keskuse (RMK) juhatuse esimehe konkursile laekus esmas­päeva hommikuks 13 avaldust, avaldusi sai veel esitada eilse päeva jooksul. RMK nõukogu kuulutas konkursi välja...

UUDISED

“Eelmisel aastal panime erilist rõhku uute ja tänapäevaste külastusobjektide rajamisele,” ütles RMK külastuskorraldusosakonna juhataja Marge Rammo. Teiste seas tõi ta esile RMK matkatee Hiiumaa...

JUHTKIRI

RMK vaidleb Eestimaa Looduse fondiga ega soovi vanu metsi vääriselupaikadena kaitse alla võtta. Nii tuleb loodusväärtuste ekspertidel võidu joosta RMK harvesteridega, et päästa vanu...

UUDISED

Viimased aastad on käinud võidujooks RMKga, et vääriselupaigad saaks kaitse alla võetud, tõdevad Eestimaa looduse fondi (ELF) töötajad. Ja ometi on vääriselupaik metsaseaduses kirjas...