Connect with us

Uudised

Miks Käina valla tulumaksuprognoos ei täitunud?

Käina vallale laekus seitsme kuuga tulumaksu plaanitust oluliselt vähem. Põhjus, miks üldisest palgatõusust hoolimata tulumaksuprognoos ei täitunud, aga on üsna üllatav.
Käina vallavanem Omar Jõpiselg rääkis augustis, et talle teeb muret üksikisiku tulumaksu laekumine, mis näitab nullilähedast kasvu ehkki algselt oli kasvuks planeeritud 6,5 protsenti.
“Pedagoogidel oli kümne­protsendiline, valla töötajatel viieprotsendiline palgatõus, ka valla territooriumil asuvatel ettevõtetel läheb hästi, sellepärast on üllatav, et tulumaksu kasvuprognoos ei ole täitunud,” selgitas Jõpiselg.
Ka eelmisel aastal oli tulumaksulaekumine planeeritust väiksem, kuid maksu- ja tolliamet leidis arvutusvea ning maksis vähemlaekunud summa tagantjärele välja. Nii täitus Käina valla tulumaksuprognoos mullu aasta lõpuks 100protsendiliselt.
“Just neil päevil lubas maksuamet teha täiendava analüüsi, millest selline maksulaekumise anomaalia. Tõenäoliselt on seal arvestuslikud vead, nagu olid ka eelmise aasta esimese kuue kuuga,” oletas vallavanem augusti lõpus.
Tegelik põhjus, mis koostöös Hiiu Lehega asja uurides selgus, aga oli üllatav.
MTA: Viga oli küll
Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna nõunik Andrus Jõgi kinnitas, et eelmisel aastal toimus korrigeerimine küll, aga peamiselt oli see seotud ikkagi sama aasta laekumiste nihkega.
“See tähendab, et see raha, mis aastatulu deklaratsioonidelt jäi kohalikele omavalitsustele laekumata jaanuarist maini, maksti neile ära juunis, aga aasta tulemust kokku see ei mõjutanud,” selgitas Jõgi Hiiu Lehele. “Väikeses osas tehti parandus ka eelmise aasta laekumistes, aga see maht oli väike,” lisas ta.
MTA pressiesindaja Mailin Aasmäe lisas, et 2015. aastal avastas maksu- ja tolliamet füüsiliste isikute deklaratsioonidel koefitsiendivea, mis puudutas kõiki kohalikke omavalitsusi ja selle tulemusel kanti 2016. aastal ette nähtud osa omavalitsustele juurde.
Seekord maksu- ja tolliamet arvutusviga siiski ei leidnud ja laekumiste vähenemise põhjus pidi olema muus. Aasmäe oletas, et ehk kirjutas mõni suurt tulu teeniv vallaelanik end valla elanikeregistrist välja: “Väikese valla tulumaksulaekumise kasvu võib selline muutus oluliselt mõjutada.”
Kaks deklareerisid vähem tulu 
Rahandusministeeriumi andmetel on Käina elanike tulumaksudeklaratsioonide järgi selle aasta seitsme kuuga tehtud väljamakseid 4,6 protsenti rohkem kui mullu ja vastavalt sellele on kasvanud ka tulumaks. Aasta varem oli väljamaksete kasv 8 protsenti.
Teisiti on lood FIEde aasta­tulu deklaratsioonide laekumistega: kui 2016. aastal laekus vallale seitsme kuuga 68 000 eurot, siis sel aastal kõigest 14 000 eurot ehk 54 000 eurot vähem.
“Meie isikupõhiselt andmeid ei näe, et teada, millest see tingitud on, kuid väikese valla puhul võib olla ka nii, et selle taga oli üks kõrge tuluga isik, kes on end nüüd mõnda teise valda kirjutanud,” selgitas Andrus Jõgi.
Koos Käina vallavanemaga asja uurides – detailsemaid andmeid amet lehele edastada ei saanud – selgus, et peaaegu nii see ongi. Maksu­ameti tulude osakonna arvestuse talituse juhataja Leelo Kokk selgitas, et Käina valla FIEde tulumaksulaekumiste augustikuu aruandest on näha, et kahe isiku välismaal töötamise palgatulu vähenemine on väga suur.
“Pilt selge,” nentis vallavanem Jõpiselg. “Ongi meil paar, tihti välismaal palgatööd tegevat inimest, kas merel või maal, kes mullu enam seda tööd ei teinud ja seetõttu sellist tulumaksu ka aasta deklaratsioonis enam ei kajastanud.” Vallavanema andmetel ei ole nad ennast ka vallast välja kirjutanud ehk tegemist on mõningase asjaolude kokkulangemisega.
Käina valla eelarve pole just väike: 2017. aasta tulud on 2,5 miljonit eurot, planeeritud tulumaksusumma 1,7 miljonit eurot, kuid kasvu­protsenti paari vallaelaniku aastatulu muutus siiski mõjutas.
Ülejäänud maksumaksjate maksulaekumiste kasv oli 4,7 protsenti, mis vallavanema hinnangul on normaalne.

Lisaeelarve tehti väiksem
Nii sai eelmisel nädalal vastu võetud selle aasta esimene calgselt kavandatust 30 000 eurot väiksem ehk tulupoolele planeeriti 125 000 eurot. Suuremad summad on tegevuskuludeks saadud toetused 44 000 eurot, ühinemistoetusest tuleb eelarvesse 75 000 eurot ja toetusfondist täiendavalt 29 000 eurot.
Põhitegevuse kulud jaotuvad Käina valla lisaeelarves järgmiselt: sihtlaekumisi on 73 000 eurot, kulud ühinemis­toetusest 44 000 eurot ja täiendavad tegevuskulud 28 000 eurot. Kassajääki jääb 31 000 eurot ühinemistoetust.
Vallavanem ütles, et esialgu arvati eelarvesse nii tulude kui kulude poolele Käina turu ehitus, aga nüüd tehakse muudatus, kuna uue planeeringu tegemine sellel krundil käib. “Alles lähi­kuudel selgub, millises mahus on võimalik seda projekti järgmisel aastal ellu viia,” selgitas ta.
Lisaraha anti Orjaku kalasadama, Käina alevi tänavavalgustuse ja optilise kaabli paigaldamise projekti investeeringuteks. Samuti eraldati lisasumma lasteaiaõpetajate palgatõusuks.

Veel lugemist:

Uudised

Eelmisel nädalal Kärdla osavalla vanema kohalt vabastatud Aivar Viidik soovis naasta volikogusse ja osaleda tänasel (neljapäev -toim) volikogu istungil, kuid valimiskomisjon ei taastanud veel...

Uudised

Pioneeripataljon ehitab maikuus toimuva Kevadtormi õppuse käigus Jõeranna küla elanikele silla, mis küla kaks poolt uuesti kokku liidab. Sildade ja teede ehitamine kaitseväe jõududega...

Intervjuu

Hiljuti avaldatud sõidueksami sooritamise statistikast lähtub, et kõige väiksem tõenäosus sõidueksamist läbi kukkuda on Kärdlas. Kärdlas on esimese korraga eksami ärategijaid 86%, Eesti viletsaim...

Digileht

Hiiu Leht 19. aprillil Miinitõrjeoperatsiooniga näidatakse ka musklit Aivar Viidik süüdistab vallasekretäri takistamises Valgusfoori puudumine Hiiumaal sõidueksamit lihtsamaks ei tee Hiiumaa võrkpalliturniir tuleb 67....