Connect with us

Uudised

Käina teedevõrku ootavad ees muutused

Järgmisel aastal algavad Käinasse ja Käinast läbi kulgevate riigiteede mitmetel lõikudel rekonstrueerimis- ja ümberehitustööd, milleks vald ja maanteeamet sõlmivad koostöölepingu.
Koostöös maanteeametiga on järgmisel aastal kavas rekonstrueerida Kärdla-Käina maantee ligi 5 kilomeetri pikkune lõik Ristiväljast Käinani; Käina-Hüti maantee ligi 0,5 kilomeetri pikkune lõik Käina alevikus; ümber ehitada Käina-Hüti maantee 130 meetri pikkune lõik alevi piirist edasi ning Suuremõisa-Käina-Emmaste maanteel ligikaudu 600 meetri pikkune lõik.
Eile oli leping volikogu töölaual, Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg aga tutvustas seda 10. novembri keskkonna-ja ehituskomisjoni istungil.
Sadeveed ja valgustus
“Muutusi on ette valmistatud juba kaks ja pool aastat,” märkis Jõpiselg komisjonis. Nüüdseks on projekteerimine lõpule jõudnud ja selgunud ka tööde eelarve, mis jäävad omavalitsuse finantseerida. “Selgelt on välja toodud kuluread ja oleme need ükshaaval läbi käinud,” ütles osavallavanem.
Valla rahastada jäävad sade­vee kanalisatsiooni ja tänava­valgustuse ehitus. Kogu Spordi tänava arendusala sadevesi juhitakse uude maantee­alusesse sadeveetrassi, sadevee kanalisatsioon aga laieneb poole alevi peale. Nende tööde maksumus on ligi 48 000 eurot käibemaksuta.
Tänavavalgustuse töödest on suur osa maanteeameti finantseerida, sh ka olemasoleva Hiiu maantee tänavavalgustuse tõstmine 4 meetrit väljapoole, kasutades ära samu maste.
Mäe tänavale aga ehitatakse täiesti uus trass ning Mäe tänava ja Hiiu maantee ristist alates uuendatakse tänavavalgustust ligikaudu 700–800 meetri pikkuselt. “See töö on meie finantseerida,” ütles Jõpiselg. Selle töö kogumaksumus on 132 000 eurot käibemaksuta.
Kuigi tegu on riigimaantee lõikudega, on tänavavalgustuse ehitamine alevi sees omavalitsuse kohustus ja seda on ka mujal nii tehtud, selgitas Jõpiselg.
Maanteeameti juhtiv­spetsialist Tiit Harjak kinnitas, et reeglina on asula­vahelise valgustuse väljaehitamise eest tasunud omavalitsus. Tänu koostööprojektile nihkus Käina uue tänavavalgustuse ehitus järgmisele aastale, muidu oleks seda tehtud alles millalgi peale 2023. aastat, ütles Harjak.
Koostöölepinguga võtab vald kohustuse eelnimetatud tööde eest tasuda. Eelnõule lisatud töömahuloendis on sadevee ja valgustustööde kogumaksumus koos ette­nägematute kulude ja käibemaksuga ligi 227 000 eurot.
Vallavanema asendaja Hergo Tasuja sõnul on see summa 2021. aasta eelarve­strateegias kirjas. Rahandus­osakonna juhataja Karin Gross lisas, et ka Käina osavalla eelarves on selle summaga arvestatud.
Osa teid valla omandisse
Koostöölepingu teine punkt, mille pärast volikogu selle kooskõlastama peab, on see, et vald annab lubaduse taotleda peale tööde lõppu Käina aleviku sisse jäävad Hiiu maantee ja Mäe tänava valla omandisse.
“Mõistlik on see selleks, et valla tänaval ei pea nii jäigalt ja rangelt kooskõlastama maanteeametiga erinevaid mahasõite, märkimisi ja muid asju,” põhjendas Jõpiselg. “Teine pool on hooldus, aga sellega saame seniste teenuse­pakkujatega hakkama, kontroll teenuse üle saab olema isegi tugevam ja sellega ei kaasne pikaajalist kulude tõusu.”
Kulude kokkuhoiu näitena lisas osavallavanem, et kui praegu on Käina tänava­valgustuse kulu umbes 12 000 eurot aastas, siis tulevikus see summa pigem väheneb, kuigi juurde tuleb 15 uut valgustit. Uued välja­vahetatavad valgustid on lihtsalt säästlikumad.

Veel lugemist:

Galerii

Laupäeval Käinas toimunud Hiiumaa kevadlaadale tõi ilus ilm kokku 43 erinevat müüjat. Laada korraldanud Hiiumaa Tarbijate Ühistu juhi Kaja Antonsi sõnul läks laat igati...

Uudised

Kui volikogu istungitel on tavapäraselt rohkem küsimusi opositsioonil, siis seekord pommitas vallavalitsust kriitiliste küsimustega äsja osavallavanema ametist vabastatud reformierakondlane Aivar Viidik. Aivar Viidiku sõnavahetused...

Arvamus

Turismihooaeg on vaikselt ent järjekindlalt lähemale nihkumas. Ainult kohane tundub küsida – mis on sinu jaoks see midagi, mida iga külaline võiks, peaks tahtma...

Teema

Nüüdsest saab Hiiumaal minna iseseisvalt ämmaemanda vastuvõtule, perearst saab määrata koduõenduse ning haiglas olijatele on võimalik pakkuda sotsiaaltöötaja tuge.  Iseseisvat ämmaemanda vastuvõttu seni haiglas...