Connect with us

Tervis

Lõppe: Abita ei jäeta kedagi

Uuest aastast kehtima hakkav valla sotsiaalteenuste muudatus tõi kaasa mure, et soodustusega pediküüriteenust on edaspidi ehk liiga keeruline saada, sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe kinnitas, et abita kedagi ei jäeta.
Hiiu Lehe poole pöördus murelik vallakodanik, kelle sõnul sai ta varem soodustingimustel käia korra kuus pediküüris. Uuest aastast süsteem aga muutub ja helistaja oletas, et kui soodustusega teenuse taotlemine läheb liiga keeruliseks, siis tülikast asjaajamisest pigem loobutakse ja kannatajaks on inimeste tervis.
Lehe poole pöördunud valla­kodanik kardab, et paljud teenuse vajajad ei julge või ei soovi valda pöörduda ja teenuse kättesaadavus halveneb. Tema sõnul on jalahooldus aga väga oluline, eriti näiteks diabeedihaigetele, kellel haavandid jalgadel võivad raskeid tüsistusi tekitada.
Teenuse saajate ring laieneb
Hiiumaa valla sotsiaalosakonna töötajad julgustavad kõiki abivajajaid, ka pediküüri­teenuse soovijaid jätkuvalt oma murega nende poole pöörduma.
Sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe rääkis, et pediküüriteenuse pakkumise toetamine sai alguse kümmekond aastat tagasi, et toetada neid, kes seda tervise tõttu kõige enam vajavad ja seda pakuti ainult Hiiu vallas. Seni kehtinud korra järgi oli võimalik raske ja sügava puudega ning koduteenusel olevatel inimestel saada pediküüri ja oma­valitsus kattis teenuse kulust poole. Klient ise omavalitsusega suhtlema ei pidanud, seda tegi teenusepakkuja. Uuest aastast leping varasema ainsa teenusepakkujaga lõppeb ning need, kellel endiselt pediküüri­teenust vaja ja kel selle teenuse eest tasumisega raskusi, võivad toetuse saamiseks pöörduda valda. Koos hinnatakse inimese olukorda ja sedagi, kui suures mahus ta abi vajab. Ühtlasi laieneb seni vaid Kärdla ja Kõrgessaare osavallas kehtinud võimalus nüüd kõigile abivajajatele üle Hiiumaa.
Teenus jääb alles
Hiiumaa valla sotsiaaltöö­spetsialist Kairi Priit kinnitas, et toetusvõimalus jääb alles nii seni pediküüriteenust saanud kümnekonnale inimesele kui ka teistele rahalistes raskustes abivajajatele. “Teavitame kõiki kliente, kes varem soodustingimustel pediküüriteenust said, ja neil jääb edaspidigi võimalus abi saamiseks valla poole pöörduda, kui nad tasumisel abi vajavad,” ütles Priit.
Ta selgitas, et riigi suunis on enne sotsiaalteenuse või -toetuse maksmist inimese olukorda hinnata. “Sotsiaaltöötajal on kohustus kõikide sotsiaalteenuste puhul, mis on sotsiaalhoolekande seaduse järgselt kohaliku omavalitsuse osutada, viia läbi kõigepealt hindamine ja seejärel teenusele suunamine,” selgitas sotsiaaltööspetsialist.
Hindamise tulemusena selgub, millises mahus sotsiaalteenust on vaja ning kas on tarvis  täiendavalt mingeid muid sotsiaalteenuseid juurde kombineerida. “Peame välja selgitama, mis on see kõige olulisem abi, mida inimene vajab ja mida vald pakkuda saab,” rääkis Priit. Hüvitise suurus sõltub inimese abi­vajadusest.
Ühtsed sotsiaal­teenused ja -toetused
Priidu sõnul oli muudatuste olulisem eesmärk see, et pärast Hiiumaa valdade ühinemist oleks võimalik pakkuda kõigis osavaldades sotsiaalteenuseid ja -toetusi ühtsetel alustel. “Seni sai soodustingimustel pediküüri endises Hiiu vallas, teistes osavaldades sellist teenust niisugustel tingimustel ei osutatud,” rääkis Priit. Teistes valdades said teenuse, nt pediküüri soovijad pöörduda otse teenusepakkuja poole ja kel tekkis probleeme teenuse eest maksmisel, sai pöörduda abi küsimiseks sotsiaaltöötaja poole.
“Oleme nüüd üks vald. Riik on pannud meile rea kohustuslikke sotsiaalteenuseid, mida omavalitsus osutama peab, kuid igal omavalitsusel on võimalik oma elanike vajadustest lähtuvalt toetusi ja teenuseid ka välja arendada,” selgitas Priit.
Rakendatakse parimaid lahendusi
Sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe sõnul väga suuri muudatusi sotsiaalteenuste osas uuest aastast oodata pole. “Pigem on võetud kõige paremad praktikad, mis Hiiumaa osavaldades toimivad,” tõdes ta.
Kärdla puhul tõi ta näitena pesupesemisteenuse. Varasemalt said Kärdla pensionärid soodustingimustel Selveri pesumajas ühe masinatäie pesu pesta, nüüd aga läheb teenus üle päevakeskustele, nagu see juba toimib teistes osavaldades. “Teenus ei kao kellegi jaoks ära, muutub vaid asukoht,” ütles Lõppe.
Kairi Priit ütles, et eesmärk on leida osavaldade parimad lahendused ja need kogu Hiiumaa vallas kasutusele võtta.
Kairi Lõppe lisas, et teenused säilivad: “Oleme järginud seda, et keegi ei kaotaks.”

Uuest aastast sotsiaaltoetused ühtlustuvad
Uuest aastast on ka sotsiaaltoetused kõigis Hiiumaa osa­valdades samasugused. Näiteks hakkavad kõik osavalla värsked lapsevanemad saama lapse sündimisel 200 eurot täiendavat toetust. Varasemalt oli toetussumma osavallati erinev. Samuti saavad kõik valla 1. klassi astujad toetust 130 eurot.
Samas kaob ära suurpere toetus, mida varasemalt oli nelja ja enama lapselistel peredel võimalus korra aastas vallalt taotleda. Suurperede toetusest otsustati Kairi Lõppe sõnul loobuda, sest riik hakkas eelmise aasta 1. juulist perele alates kolmandast lapsest maksma 300 eurot lisatoetust. “Meie mõte ja eesmärk oli, et on ka üksikvanemaid ja kahelapselisi peresid, kes võivad abi vajada,” selgitas osakonnajuhataja. Samas on vald valmis edaspidigi suuri peresid vajaduspõhiselt toetama ning Lõppe julgustas abivajajaid kindlasti oma murega julgelt sotsiaal­osakonda pöörduma.
Suuremaks muutub ka eaka sünnipäevatoetus, mida näiteks Pühalepa vallas varem üldse ei makstud. Nii makstakse uuest aastast üle kogu Hiiumaa sünnipäevatoetust 25 eurot 70., 75., 80., 85. ja 90. sünnipäeval ning alates 91. sünnipäevast igal aastal.
Matusetoetus, mida Hiiumaa vald hakkas uuesti maksma sellest aastast, on jätkuvalt 250 eurot.
Allikas: Hiiumaa vald

Veel lugemist:

Uudised

Hiiumaa muuseumi selle suve üks suurimaid ettevõtmisi on traditsioonilisel kombel villa ja riide potisiniseks värvimine. See tähendab aga, et muuseumil on vaja sadade liitrite...

Uudised

Kui linnainimesed on harjunud uuesti poodi lippama, kui miski otsa sai või ostmata ununes, siis nüüd on selline võimalus ka kõplastel – suviti on...

Uudised

Kärdla Sadama tänava Suurtrummi remonditakse sel aastal, suur osa tänavast ehitatakse põhjalikult ümber aga järgmisel aastal.  Praegu on Sadama tänaval töös paralleelselt kaks projekti....

Digileht

Hiiu Leht 24.mail Liitri kusega saab tasuta muuseumisse Tobiase sünnipäeva tähistatakse kuue kontserdiga Kõpu sai lõpuks poe Kolme bussipeatusega Jausa Valimissõnumit pea laotama ühtlaselt...